Fryšava (pod Žákovou horou) v letech 1870-1917

, autor dat Bc. Hudík

Digitalizovaná matriční kniha oddaných Fryšava (pod Žákovou horou) obsahuje záznamy od roku 1870 do roku 1917.

Nalezeno 454 záznamů svateb
Řazení
Příjmení ženicha
Jméno ženicha
Místo ženicha
Příjmení nevěsty
Jméno nevěsty
Místo nevěsty
č.p.
Rok
Jméno
Příjmení
Otec
Obec
Stav
Strana
Kniha
č.p.: 140
Rok: 1884
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Ptáček
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Vincencie
Příjmení nevěsty: Peňázová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 60, 62
Rok: 1872
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Sláma
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Vincencie
Příjmení nevěsty: Slámová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 39, 17
Rok: 1872
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Laub
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Tři Studně
Stav:
Jméno nevěsty: Vincencie
Příjmení nevěsty: Polanská
Otec nevěsty: Vincenc
Místo nevěsty: Tři Studně
Stav:
Poznámka:
č.p.: 103, 61
Rok: 1872
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Ehrenberger
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Vincencie
Příjmení nevěsty: Ptáčková
Otec nevěsty: Vincenc
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 10, 21
Rok: 1874
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Černý
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Sklené
Stav:
Jméno nevěsty: Vilemína
Příjmení nevěsty: Sušková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 28
Rok: 1911
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Němec
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Vilemína
Příjmení nevěsty: Stehlíková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Lvov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 82
Rok: 1884
Jméno ženicha: Ignác
Příjmení ženicha: Dítě
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Fryšava
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Kunzová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 81, 43
Rok: 1875
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Musil
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Bukáčková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 71, 25
Rok: 1878
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Dítě
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Fryšava
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Kubelková
Otec nevěsty: Tadeáš
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1885
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Bezděk
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Zobačová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 25
Rok: 1888
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Němec
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Fryšava
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Dítětová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Fryšava
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 30, 49
Rok: 1886
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Černý
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Sklené
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Škubalová
Otec nevěsty: Františka
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 61, 40
Rok: 1887
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Ptáček
Otec ženicha: Vincenc
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Janová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 25, 11
Rok: 1878
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Laub
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Tři Studně
Stav:
Jméno nevěsty: Petra
Příjmení nevěsty: Sodomková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Tři Studně
Stav:
Poznámka:
č.p.: 59
Rok: 1902
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Chlubna
Otec ženicha: Dominik
Místo ženicha: Nové Veselí
Stav:
Jméno nevěsty: Pavlína
Příjmení nevěsty: Lopaurová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 37, 59
Rok: 1886
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Smejkal
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Sklené
Stav:
Jméno nevěsty: Otýlie
Příjmení nevěsty: Laubová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 5, 19
Rok: 1890
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Synek
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Sklené
Stav:
Jméno nevěsty: Otýlie
Příjmení nevěsty: Brožová
Otec nevěsty: Ignác
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 6, 26
Rok: 1909
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Málek
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Sklené
Stav:
Jméno nevěsty: Otýlie
Příjmení nevěsty: Majorová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 29
Rok: 1884
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Kirchner
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie Anna
Příjmení nevěsty: Ptáčková
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 56, 5
Rok: 1874
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Hentschl
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Fryšava
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Pazderníková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 131, 78
Rok: 1874
Jméno ženicha: Vincenc
Příjmení ženicha: Koudela
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Bukáčková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 136, 9
Rok: 1889
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Sodomka
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Žďár nad Sázavou
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Laubová
Otec nevěsty: Ignác
Místo nevěsty: Tři Studně
Stav:
Poznámka:
č.p.: 32, 18
Rok: 1891
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Rek
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Tři Studně
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Peňásová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Tři Studně
Stav:
Poznámka:
č.p.: 10
Rok: 1892
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Kosek
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Tři Studně
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Ptáčková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Tři Studně
Stav:
Poznámka:
č.p.: 112, 26
Rok: 1875
Jméno ženicha: Vincenc
Příjmení ženicha: Stařík
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Veselská
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 22
Rok: 1894
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Fiala
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Tři Studně
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Svobodová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Tři Studně
Stav:
Poznámka:
č.p.: 5, 21
Rok: 1896
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Brabec
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Tři Studně
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Loubová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Tři Studně
Stav:
Poznámka:
č.p.: 27, 82
Rok: 1877
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Bukáček
Otec ženicha: Vincencie
Místo ženicha: Cikháj
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Slámová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 7
Rok: 1901
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Dítě
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Tři Studně
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Slámová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Tři Studně
Stav:
Poznámka:
č.p.: 24, 68
Rok: 1878
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Praisler
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Křižánky
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Staříková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 1, 113
Rok: 1878
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Svoboda
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Říčky
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Dušková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 59, 3
Rok: 1903
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Lopaur
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Zelená
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Tři Studně
Stav:
Poznámka:
č.p.: 9, 16
Rok: 1879
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Kakač
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Hrnčířová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 106, 57
Rok: 1879
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Roučka
Otec ženicha: Filip
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Hájková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 80, 20
Rok: 1909
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Fousek
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Tři Studně
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Polanská
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Tři Studně
Stav:
Poznámka:
č.p.: 25
Rok: 1910
Jméno ženicha: Rudolf
Příjmení ženicha: Pazour
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Sklené
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Grošovová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Tři Studně
Stav:
Poznámka:
č.p.: 29
Rok: 1916
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Kadlec
Otec ženicha: Josefa
Místo ženicha: Tři Studně
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Fousková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Tři Studně
Stav:
Poznámka:
č.p.: 27, 71
Rok: 1881
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Macháček
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Obrnice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Staříková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Fryšava
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 17, 30
Rok: 1871
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Mach
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Světnov
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Černá
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 80, 106
Rok: 1883
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Veselský
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Dítětová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 28, 58
Rok: 1873
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Doležal
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Poděšín
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Jamborová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 125
Rok: 1884
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Kakač
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Štěpánková
Otec nevěsty: František (?)
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 40
Rok: 1884
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Humlíček
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Chrástová
Otec nevěsty: Anna
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 26. 25
Rok: 1884
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Kužel
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Fryšava
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Weisová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Rosice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 26, 20
Rok: 1877
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Černý
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Sklené
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Černá
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 23, 2
Rok: 1882
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Jeřábek
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Sklené
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Kubicová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 113, 26
Rok: 1884
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Khejl
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Žďár nad Sázavou
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Machová
Otec nevěsty: Ignác
Místo nevěsty: Světnov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 28, 53
Rok: 1887
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Němec
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Janišová
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 19
Rok: 1884
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Vašek
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Sklené
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Doležalová
Otec nevěsty: Kateřina
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 145, 40
Rok: 1891
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Lojek
Otec ženicha: Františka
Místo ženicha: Žďár nad Sázavou
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Kakačová
Otec nevěsty: Vincenc
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 200, 56
Rok: 1891
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Laněk
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Vítkovice
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Heutschlová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 67
Rok: 1891
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Mička
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Hanáková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 5, 44
Rok: 1893
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Zelený
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Sklené
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Štulová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 55, 43
Rok: 1893
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Vodička
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Sklené
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Pazourová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 91, 48
Rok: 1892
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Smetana
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Smetanová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 36, 11
Rok: 1893
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Drejček
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Vysoké
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Laubová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 24
Rok: 1892
Jméno ženicha: Vincenc
Příjmení ženicha: Novák
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Paseky
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Nováková
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Paseky
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 34, 32
Rok: 1894
Jméno ženicha: Jindřich
Příjmení ženicha: Neuer
Otec ženicha: Marie
Místo ženicha: Žďár nad Sázavou
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Bartošová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 18, 12
Rok: 1896
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Smejkal
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Sklené
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Vystrčilová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 43, 29
Rok: 1897
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Pazour
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Sklené
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Černá
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 48, 134
Rok: 1894
Jméno ženicha: Alois
Příjmení ženicha: Smetana
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Lopaurová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 125, 117
Rok: 1895
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Kakač
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Ptáčková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 43, 140
Rok: 1896
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Jan
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Smetanová
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 9, 24
Rok: 1901
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Černý
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Sklené
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Binková
Otec nevěsty: Hubert
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 50, 4
Rok: 1901
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Mach
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Sklené
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Němcová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 5, 21
Rok: 1901
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Zelený
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Polnička
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Černá
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1904
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Cimpl
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Nížkov
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Kuncová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Počítky
Stav:
Poznámka:
č.p.: 48, 57
Rok: 1897
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Ptáček
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Moravské Křižánky
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Hájková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 20, 47
Rok: 1904
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Černý
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Sklené
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Štůlová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 8, 94
Rok: 1897
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Kakač
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Ptáčková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 139
Rok: 1897
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Sadovský
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Pavlíková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 39, 3
Rok: 1906
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Polák
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Sklené
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Majorová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 40, 45
Rok: 1898
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Fišmon
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Kozlová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 30, 37
Rok: 1908
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Fousek
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Tři Studně
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Košíková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 29
Rok: 1911
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Štula
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Sklené
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Špačková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Tři Studně
Stav:
Poznámka:
č.p.: 57
Rok: 1912
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Polák
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Sklené
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Ptáčková
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Cikháj
Stav:
Poznámka:
č.p.: 24
Rok: 1912
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Kunc
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Počítky
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Slámová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 139, 5
Rok: 1899
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Procházka
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Nové Město na Moravě
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Gregorová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 55
Rok: 1899
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Dítě
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Bukáčková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 76
Rok: 1901
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Humlíček
Otec ženicha: Vincenc
Místo ženicha: Tři Studně
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Buchtová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 16, 10
Rok: 1903
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Jambor
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Nové Veselí
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Havlíková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 96, 139
Rok: 1903
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Kunc
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Tři Studně
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Kirchnerová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 38
Rok: 1904
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Bezděk
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Košíková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Sklené
Stav:
Poznámka:
č.p.: 4, 65
Rok: 1905
Jméno ženicha: Rudolf
Příjmení ženicha: Šiller
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Česká Cikánka
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Plisková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 84
Rok: 1906
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Peňás
Otec ženicha: Ignác
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Dufková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 19
Rok: 1907
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Košík
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Žďár nad Sázavou
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Havlíková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 9, 5
Rok: 1907
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Popelka
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Illková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 45
Rok: 1909
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Schwarz
Otec ženicha: Růžena
Místo ženicha: Vídeň
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Koudelová
Otec nevěsty: Vincenc
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 25, 54
Rok: 1909
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Brož
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Jiříkovice
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Slámová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 80
Rok: 1912
Jméno ženicha: Jarolím
Příjmení ženicha: Sedláček
Otec ženicha: Martin
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Prokopová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1912
Jméno ženicha: Bohumil
Příjmení ženicha: Slezák
Otec ženicha: Hynek
Místo ženicha: Polička
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Kozlová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Svratka
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 71, 58
Rok: 1870
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Šustáček
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Staříková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 16, 17
Rok: 1916
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Berger
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Počítky
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Trojanová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Jiříkovice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 11, 14
Rok: 1871
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Wolf
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Samotín
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Němcová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 142, 54
Rok: 1917
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Loub
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Slámová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 19, 27
Rok: 1875
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Brabec
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Tři Studně
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Bukáčková
Otec nevěsty: Vincencie
Místo nevěsty: Cikháj
Stav:
Poznámka:
č.p.: 8
Rok: 1872
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Necid
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Dolní Libochová
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Málková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Skály
Stav:
Poznámka:
č.p.: 7, 30
Rok: 1872
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Popelka
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Vlachovice
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Jelínková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 84, 22
Rok: 1873
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Němec
Otec ženicha: Mariana
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Srnská
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Kadov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 11, 9
Rok: 1873
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Ptáček
Otec ženicha: Josefa
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Kakačová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Fryšava
Stav:
Poznámka:

Zefektivněte výsledky vašeho vyhledávání ...

Pro rozšíření výsledků používejte hvězdičku, např.: "Kar*" pro nalezení všech Karlů nebo Karlíků. Hvězdičku lze vložit také před nebo doprostřed hledaného výrazu a vždy nahrazuje libovolný počet znaků.

Nejlepší obsah přímo na váš e-mail

Nestíháte sledovat nové články na našem webu? Chcete informace o nových matričních přírustcích? Pošleme vám informace o všech důležitých novinkách!

Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vaší e-mailové adresy pro účely rozesíání novinek.

Alternativou je naše Facebooková stránka kde najdete upozornění na nové články, zajímavosti z bádání nebo informace o aktuálích slevách DNA testů.