Brno - Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie

,

Digitalizovaná kniha oddaných Brno - Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie obsahuje záznamy od roku 1785 do roku 1882.

Nalezeno 705 záznamů svateb
č.p.
Rok
Jméno
Příjmení
Otec
Obec
Stav
Strana
Kniha
č.p.: 29
Rok: 1786
Jméno ženicha: Mikuláš
Příjmení ženicha: Vojta
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Havlíková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1786
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Valný
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Kozlová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 34
Rok: 1787
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Jaroš
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Apolena
Příjmení nevěsty: Tošnarová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 11
Rok: 1787
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Jaroš
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Tošnarová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 26
Rok: 1787
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Kelíšek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Nosová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 6
Rok: 1787
Jméno ženicha: Simon
Příjmení ženicha: Stivar
Otec ženicha:
Místo ženicha: Troubsko
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Beránková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 35
Rok: 1788
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Valíček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Ořechov
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Doležalová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 36
Rok: 1788
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Beránek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Marie Anna
Příjmení nevěsty: Janůšová
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 43
Rok: 1788
Jméno ženicha: Ignác
Příjmení ženicha: Kousalík
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Marie Anna
Příjmení nevěsty: Truhlářová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 19
Rok: 1789
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Klastein, mlynář
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Voráčková
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 20
Rok: 1791
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Koníček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Černá
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 56
Rok: 1791
Jméno ženicha: Prokop
Příjmení ženicha: Scheps
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Klimešová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 47
Rok: 1792
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Vašíček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Loždinková
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 1
Rok: 1793
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Peloušek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Regina
Příjmení nevěsty: Čertíková
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 21
Rok: 1793
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Soukop
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Pavlína neb Apolena
Příjmení nevěsty: Nosová
Otec nevěsty: Vavřinec
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 28
Rok: 1793
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Voplatek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Rinšová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 5
Rok: 1794
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Polcar
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Vojtová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 10
Rok: 1794
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Stibar
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Markéta
Příjmení nevěsty: Rinšová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 13
Rok: 1794
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Doležal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Břoušková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 10
Rok: 1794
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Doležal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Koníčková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 1
Rok: 1795
Jméno ženicha: Vít
Příjmení ženicha: Rinš
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Regina
Příjmení nevěsty: Pronová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 40
Rok: 1795
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Tvrdník
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Tašnerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 34
Rok: 1795
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Dočekal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Jarošová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 25
Rok: 1795
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Tašner
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Fichrmanová (??)
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 12
Rok: 1795
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Druksa
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Eleonora
Příjmení nevěsty: Tašnerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 32
Rok: 1796
Jméno ženicha: Bernard
Příjmení ženicha: Suchý
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Tašnerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 19
Rok: 1797
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Paderta
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Koukalová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 4
Rok: 1797
Jméno ženicha: Havel
Příjmení ženicha: Zajíček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 8
Rok: 1797
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Doležal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Hofmanová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 41
Rok: 1798
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Langer
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Laxová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 34
Rok: 1798
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Veselý
Otec ženicha:
Místo ženicha: Kohoutovice
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Jarůšová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 9
Rok: 1798
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Vichta
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Tobiášová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 44,20
Rok: 1800
Jméno ženicha: Kašpar
Příjmení ženicha: Kozel
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Černá
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 15,24
Rok: 1800
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Vavřín
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Loždinková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 88,14
Rok: 1800
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Klos
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Kiliánová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 35,27
Rok: 1801
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Doležal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Vohnoutková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 69,184
Rok: 1801
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Anděl, mlynář
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Neumannová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.: 31,2
Rok: 1801
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Novotný
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Doležalová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 4,9
Rok: 1802
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Novotný
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Bezděková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 30,10
Rok: 1802
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Tašner
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Koníčková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 23,18
Rok: 1803
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Schauer
Otec ženicha:
Místo ženicha: Přízřenice (?)
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Vohnoutková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 60,32
Rok: 1803
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Hloždinka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Chrlice
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Vohnoutková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 60,32
Rok: 1803
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Hloždinka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Chrlice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Vohnoutková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 12,23
Rok: 1804
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Lax
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Apolena
Příjmení nevěsty: Opálková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 56,20
Rok: 1805
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Smrž
Otec ženicha:
Místo ženicha: Lískovec
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Černá
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 27,9
Rok: 1807
Jméno ženicha: Simon
Příjmení ženicha: Vohnoutka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Bezděková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 52,40
Rok: 1807
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Findeis
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bosonohy
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Tvrdníková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 10,36
Rok: 1807
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Severa
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Šenkýřová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 30,40
Rok: 1808
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Tošnar
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Tvrdníková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 23,45
Rok: 1808
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Klos
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Volínková (?)
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 31,37
Rok: 1809
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Novotný
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Laxová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 35,31
Rok: 1809
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Koniza
Otec ženicha:
Místo ženicha: Nebovidy (?)
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 35,37
Rok: 1809
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Koniza
Otec ženicha:
Místo ženicha: Nebovidy (?)
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Laxová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 39,9
Rok: 1809
Jméno ženicha: Sebastián
Příjmení ženicha: Klement
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Bezděková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 39,11
Rok: 1809
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Klement
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Jarošová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 3,48
Rok: 1809
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Svoboda
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Pokorná
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 50,33
Rok: 1810
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Hašek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Kozlová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 8,27
Rok: 1810
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Ruber
Otec ženicha:
Místo ženicha: Horní Heršpice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Gnutková (?)
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 15,34
Rok: 1810
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Kousalík
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Jarůšová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 31,10
Rok: 1810
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Konicar
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Koníčková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 5,23
Rok: 1810
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Doležal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Polyxena
Příjmení nevěsty: Laxová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 28,23
Rok: 1810
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Kučera
Otec ženicha:
Místo ženicha: Troubsko
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Tošnarová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 45,12
Rok: 1810
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Frkač
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Laxová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 43,22
Rok: 1811
Jméno ženicha: Ignác
Příjmení ženicha: Kousalík
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Mašíčková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 50,43
Rok: 1811
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Kavka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Lískovec
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Truhlářová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 31,85
Rok: 1811
Jméno ženicha: Petr
Příjmení ženicha: Uhl
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Bártlová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Modřice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 67,69
Rok: 1811
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Chvalkovský, mlynář
Otec ženicha:
Místo ženicha: Žebětín
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Parišová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 24,35
Rok: 1811
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Bezděk
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Sadílková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 11,20
Rok: 1812
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Jaroš
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Černá
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 3,33
Rok: 1812
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Kelíšek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Kozlová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 24,28
Rok: 1812
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Šanca
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Zajíčková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Říčany
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 46,46
Rok: 1812
Jméno ženicha: Leopold
Příjmení ženicha: Spinka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Engelová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 37,30
Rok: 1812
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Novotný
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Tošnarová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 45,38
Rok: 1813
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Fokač
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Juliana
Příjmení nevěsty: Weisslamplová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 6,7
Rok: 1813
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Beránek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Škarbušková (?)
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 1,30
Rok: 1814
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Tašner
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Braunová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 15,33
Rok: 1814
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Kozel
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Heislerová
Otec nevěsty: Kilián
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 46,39
Rok: 1814
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Klement
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Spinková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Střelice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 35,3
Rok: 1815
Jméno ženicha: Filip
Příjmení ženicha: Závodník
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Kelíšková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 25,26
Rok: 1815
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Tošnar
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Laxová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 30,24
Rok: 1815
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Kozel
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Černá
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 42,42
Rok: 1816
Jméno ženicha: Bernard
Příjmení ženicha: Suchý
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Zemanová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 32,12
Rok: 1816
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Loždinka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Laxová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 35,26
Rok: 1817
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Novotný
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Kelíšková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 5,5
Rok: 1817
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Písařík
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Doležalová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 46,46
Rok: 1817
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Kousalík
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Ruberová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 49,49
Rok: 1817
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Bruckner
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Osolsoběová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 171
Rok: 1817
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Salich
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Hušková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.: 112
Rok: 1817
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Jurdík, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Hanušová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 17,45
Rok: 1818
Jméno ženicha: Vincenc
Příjmení ženicha: Hradecký
Otec ženicha:
Místo ženicha: Holásky
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Apolena
Příjmení nevěsty: Fokačová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 8,26
Rok: 1819
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Polcar
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Kelíšková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 25,13
Rok: 1820
Jméno ženicha: Simon
Příjmení ženicha: Tošnar
Otec ženicha: Prokop
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Mařová
Otec nevěsty: Rafael
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 27,15
Rok: 1820
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Novotný
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Ostopovice
Stav:
Jméno nevěsty: Apolena
Příjmení nevěsty: Kousalíková
Otec nevěsty: Ferdinand
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 11,22
Rok: 1821
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Jaroš
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Vašíčková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 48,48
Rok: 1821
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Šlapanský
Otec ženicha: Filip
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Slámová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 10,34
Rok: 1822
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Tošnar
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Jarošová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 16,6
Rok: 1823
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Stibar
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Beránková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 9,52
Rok: 1823
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Schmid, voják
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Jundrov
Stav:
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Klementová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 11,32
Rok: 1823
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Rudolecký, voják
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Holásky
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Loždinková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 53,53
Rok: 1824
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Weisslampl
Otec ženicha: Bartoloměj
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Heinišová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 5,40
Rok: 1824
Jméno ženicha: Vít
Příjmení ženicha: Rinš
Otec ženicha: Matouš
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Jenovéfa
Příjmení nevěsty: Stibarová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 54,54
Rok: 1824
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Peloušek
Otec ženicha: Ondřej
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Titzová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 15,2
Rok: 1824
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Polcar
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Roobová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Kanice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 48,6
Rok: 1825
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Kozel
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Apolena
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 10,10
Rok: 1825
Jméno ženicha: Sebastián
Příjmení ženicha: Michálek
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Suchá
Otec nevěsty: Bernard
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 27,34
Rok: 1825
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Par
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Komárov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Klosová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 48,8
Rok: 1826
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Kozel
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Langerová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 26,5
Rok: 1826
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Baroš
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Doležalová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 65,65
Rok: 1826
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Šiklar
Otec ženicha: Martin
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Šlapanská
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 39,23
Rok: 1827
Jméno ženicha: Bernard
Příjmení ženicha: Novotný
Otec ženicha: Martin
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Kousalíková
Otec nevěsty: Apolena
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 21,24
Rok: 1827
Jméno ženicha: Simon
Příjmení ženicha: Peloušek
Otec ženicha: Ondřej
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Smutná
Otec nevěsty: Magdalena
Místo nevěsty: Střelice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 19,44
Rok: 1827
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Kornitzer
Otec ženicha: Ondřej
Místo ženicha: Horní Heršpice
Stav:
Jméno nevěsty: Marie Anna
Příjmení nevěsty: Kozlová
Otec nevěsty: Kašpar
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 26,51
Rok: 1828
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Schauer
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Jarošová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 49,49
Rok: 1828
Jméno ženicha: Cyril
Příjmení ženicha: Baldík
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Jarůšová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 52,47
Rok: 1828
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Morávek
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Lískovec
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Loždinková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 43,49
Rok: 1829
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Sedlařík
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Koupalíková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 14,48
Rok: 1830
Jméno ženicha: Filip
Příjmení ženicha: Weisslampl, voják
Otec ženicha: Bartoloměj
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Trkanová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 21,30
Rok: 1832
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Skoumal
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Horní Heršpice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Vašíčková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 50,50
Rok: 1832
Jméno ženicha: Kašpar
Příjmení ženicha: Kousalík
Otec ženicha: Ignác
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Helena
Příjmení nevěsty: Punčová
Otec nevěsty: Prokop
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 59,59
Rok: 1832
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Osolsobě, mlynář
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Heinišová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 30,15
Rok: 1832
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Vašíček
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Polcarová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 60,23
Rok: 1832
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Volejníček
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Lískovec
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Kousalíková
Otec nevěsty: Apolena
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 60,23
Rok: 1832
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Volejníček
Otec ženicha: Simon
Místo ženicha: Lískovec
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Apolena
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 60,52
Rok: 1833
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Doležal
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Martinásková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 11,23
Rok: 1833
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Soukop
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Smržová
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Lískovec
Stav:
Poznámka:
č.p.: 11,23
Rok: 1833
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Soukop
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Klára
Příjmení nevěsty: Smržová
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Lískovec
Stav:
Poznámka:
č.p.: 1,26
Rok: 1834
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Schmid
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Kozlová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 19,52
Rok: 1834
Jméno ženicha: Simon
Příjmení ženicha: Čichý
Otec ženicha: Simon
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Morávková
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Lískovec
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 18,10
Rok: 1835
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Jaroš, voják
Otec ženicha: Matouš
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Míchálková
Otec nevěsty: Sebastián
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 20,4
Rok: 1835
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Severa
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Kavková
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 13,20
Rok: 1836
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Beránek
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Severová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 22,40
Rok: 1836
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Bartoněk
Otec ženicha: Vavřinec
Místo ženicha: Popůvky
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Bezděková
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 32,53
Rok: 1837
Jméno ženicha: Fabián
Příjmení ženicha: Bezděk
Otec ženicha: Martin
Místo ženicha: Lískovec
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Weisslamplová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 16,50
Rok: 1837
Jméno ženicha: Fabián Sebastián
Příjmení ženicha: Klement
Otec ženicha: Sebastián
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Doležalová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 51,50
Rok: 1837
Jméno ženicha: Bernard
Příjmení ženicha: Jaroš, voják
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Juliana
Příjmení nevěsty: Doležalová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 51,51
Rok: 1837
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Drápal
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Horní Heršpice
Stav:
Jméno nevěsty: Apolena
Příjmení nevěsty: Jarošová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 38,39
Rok: 1837
Jméno ženicha: Valentýn
Příjmení ženicha: Valeš
Otec ženicha: Martin
Místo ženicha: Lískovec
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 15,55
Rok: 1838
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Polcar
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Schmidová
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 19,18
Rok: 1838
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Lax
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Kousalíková
Otec nevěsty: Ignác
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 14,28
Rok: 1838
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Škarbuška
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Marie Magdalena
Příjmení nevěsty: Jarošová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 7,60
Rok: 1839
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Kelíšek
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Doležalová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 41,4
Rok: 1840
Jméno ženicha: Vojtěch
Příjmení ženicha: Svoboda
Otec ženicha: Vojtěch
Místo ženicha: Javorník, Beroun
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Kavková
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 9,39
Rok: 1840
Jméno ženicha: Augustýn
Příjmení ženicha: Sedláček
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Klementová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 7,60
Rok: 1840
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Závodník
Otec ženicha: Filip
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Doležalová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 31,27
Rok: 1840
Jméno ženicha: Jan Baptista
Příjmení ženicha: Hrůza
Otec ženicha: Martin
Místo ženicha: Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Scheibelová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Velká Bíteš
Stav:
Poznámka:
č.p.: 58,34
Rok: 1840
Jméno ženicha: Martin Jan
Příjmení ženicha: Tošnar
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Klausová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 52,52
Rok: 1841
Jméno ženicha: Simon
Příjmení ženicha: Peloušek
Otec ženicha: Ondřej
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Potůčková
Otec nevěsty: Vincenc
Místo nevěsty: Drnovice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 55,47
Rok: 1841
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Schmid
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Suchá
Otec nevěsty: Bernard
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 17,17
Rok: 1841
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Tošnar
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Dočekalová
Otec nevěsty: Kašpar
Místo nevěsty: Babice, Rosice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 43,40
Rok: 1842
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Sedlařík
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Bezděková
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 25,37
Rok: 1842
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Schmid
Otec ženicha: Ondřej
Místo ženicha: Nebovidy
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 45,48
Rok: 1842
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Bruckner, voják
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Švestková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Střelice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 17,35
Rok: 1843
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Kůrka
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Nebovidy
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Tošnarová
Otec nevěsty: Simon
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 49,7
Rok: 1843
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Kousalík
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Marie Tereza
Příjmení nevěsty: Kelíšková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 48,28
Rok: 1843
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Černý
Otec ženicha: Filip
Místo ženicha: Moravany
Stav:
Jméno nevěsty: Juliana
Příjmení nevěsty: Jarošová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 47,45
Rok: 1843
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Loždinka
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Brucknerová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 45,6
Rok: 1843
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Bruckner
Otec ženicha: Matouš
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Morávková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Lískovec
Stav:
Poznámka:
č.p.: 46,26
Rok: 1843
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Konicar
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Kozlová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 43,38
Rok: 1843
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Sedlařík
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Kudlová
Otec nevěsty: Vavřinec
Místo nevěsty: Jehnice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 15,51
Rok: 1843
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Polcar
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Anežka
Příjmení nevěsty: Boháčková
Otec nevěsty: Petr
Místo nevěsty: Kohoutovice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 3,26
Rok: 1844
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Kelíšek
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Jarošová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 68,17
Rok: 1845
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Dapetzy
Otec ženicha: Prokop
Místo ženicha: Jevíčko
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Laxová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 18,14
Rok: 1845
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Schmid
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Moravany
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Škarbušková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 4,46
Rok: 1845
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Schmid
Otec ženicha: Karel
Místo ženicha: Moravany
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Kornitzerová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 18,46
Rok: 1846
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Jaroš
Otec ženicha: Marie
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Kristýna
Příjmení nevěsty: Klausová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 58,24
Rok: 1847
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Tošnar
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Stibarová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 7,46
Rok: 1847
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Tošnar
Otec ženicha: Simon
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Škarbušková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 22,18
Rok: 1847
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Schon
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Dolní Heršpice
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Jarošová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 32,51
Rok: 1847
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Novotný
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Jarošová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 7,60
Rok: 1847
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Závodník
Otec ženicha: Filip
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Doležalová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 12,41
Rok: 1847
Jméno ženicha: Kašpar
Příjmení ženicha: Morávek
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Lískovec
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Pazderová
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 46,54
Rok: 1848
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Konicar neb Kornitzer
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Nebovidy
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Klementová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 38,97
Rok: 1848
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Písařík
Otec ženicha: Magdalena
Místo ženicha: Doubravice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Buchtová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Loučky
Stav:
Poznámka:
č.p.: 54,53
Rok: 1848
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Lax
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Weisslamplová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 18,19
Rok: 1849
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Jaroš
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Laxová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 53,19
Rok: 1849
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Weisslampl
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Laxová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1849
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Lachman
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Nebovidy
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Kousalíková
Otec nevěsty: Mariana
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 41,41
Rok: 1850
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Pazdera
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Obrovská
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Žebětín
Stav:
Poznámka:
č.p.: 49,16
Rok: 1850
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Tašner
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Klementová
Otec nevěsty: Sebastián
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 26,58
Rok: 1851
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Pokorný neb Kachlík
Otec ženicha: Anna
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Tošnarová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 28,1
Rok: 1851
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Lachman
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Nebovidy
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Schmidová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 43,43
Rok: 1851
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Badal
Otec ženicha: Matouš
Místo ženicha: Žatčany
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Sedlaříková
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 119,15
Rok: 1851
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Kozel
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Žebětín
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Polcarová
Otec nevěsty: Matouš
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 28,6
Rok: 1851
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Jaroš
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Kamenická
Otec nevěsty: Petr
Místo nevěsty: Lískovec
Stav:
Poznámka:
č.p.: 48,39
Rok: 1852
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Schauer
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Přichystalová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Tuřany
Stav:
Poznámka:
č.p.: 18,11
Rok: 1852
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Jarůš
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Machátová
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Lískovec
Stav:
Poznámka:
č.p.: 59,53
Rok: 1852
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Hruška
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Moravany
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Weisslamplová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 43,30
Rok: 1852
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Sedlařík, voják
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Schmidová
Otec nevěsty: Ondřej
Místo nevěsty: Nebovidy
Stav:
Poznámka:
č.p.: 42,32
Rok: 1852
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Sobola, voják
Otec ženicha: Bartoloměj
Místo ženicha: Nebovidy
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 38,15
Rok: 1853
Jméno ženicha: Dominik
Příjmení ženicha: Nikl
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Polcarová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 2,2
Rok: 1853
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Hradil, voják
Otec ženicha: Vincenc
Místo ženicha: Hrubšice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Spinková
Otec nevěsty: Ferdinand
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 21,18
Rok: 1854
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Par
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Apolena
Příjmení nevěsty: Jarošová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 24,24
Rok: 1854
Jméno ženicha: Simon
Příjmení ženicha: Mach, voják
Otec ženicha: Pavel
Místo ženicha: Želešice
Stav:
Jméno nevěsty: Ludmila
Příjmení nevěsty: Lederová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Dobřichov v Č.
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 49,44
Rok: 1854
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Tošnar
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Kozlová
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 17,56
Rok: 1854
Jméno ženicha: Ignác
Příjmení ženicha: Čopek neb Boháček
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Kohoutovice
Stav:
Jméno nevěsty: Vincencie
Příjmení nevěsty: Šlapanská
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 56,14
Rok: 1855
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Šiklar
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Dočekalová
Otec nevěsty: Kašpar
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 36
Rok: 1855
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Badal
Otec ženicha: Matouš
Místo ženicha: Rebešovice
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Vašíčková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 60,48
Rok: 1855
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Kailer
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Moravany
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Kozlová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 43,44
Rok: 1855
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Sedlařík
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Juliana
Příjmení nevěsty: Kozlová
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 29,28
Rok: 1856
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Schmid
Otec ženicha: Bartoloměj
Místo ženicha: Nebovidy
Stav:
Jméno nevěsty: Juliana
Příjmení nevěsty: Černá
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 52,18
Rok: 1856
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Drescher
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Moravany
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Jarošová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 13,52
Rok: 1856
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Beránek
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Kornitzerová
Otec nevěsty: Ondřej
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 18,38
Rok: 1858
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Kroupa
Otec ženicha: Filip
Místo ženicha: Ostopovice
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Niklová
Otec nevěsty: Dominik
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 23,49
Rok: 1858
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Smrž
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Lískovec
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Tošnarová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 50,47
Rok: 1858
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Jaroš
Otec ženicha: Bernard
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Rudolecká
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 57,14
Rok: 1859
Jméno ženicha: Ignác
Příjmení ženicha: Kellner
Otec ženicha: Bernard
Místo ženicha: Moravany
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Schmidová
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 51,40
Rok: 1859
Jméno ženicha: Kašpar
Příjmení ženicha: Jaroš
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Vincencie
Příjmení nevěsty: Pazderová
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 33,41
Rok: 1859
Jméno ženicha: Filip
Příjmení ženicha: Kříž
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Lískovec
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Pazderová
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 16,60
Rok: 1860
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Grunwald
Otec ženicha: Karel
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Weisslamplová
Otec nevěsty: Filip
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 128,64
Rok: 1860
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Carda
Otec ženicha: Martin
Místo ženicha: Bosonohy
Stav:
Jméno nevěsty: Anastázie
Příjmení nevěsty: Vospělová, mlynář
Otec nevěsty: Vojtěch
Místo nevěsty: Žďár
Stav:
Poznámka:
č.p.: 20,7
Rok: 1860
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Sláma
Otec ženicha: Benedikt
Místo ženicha: Lískovec
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Kelíšková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Nebovidy
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 26,11
Rok: 1861
Jméno ženicha: Filip
Příjmení ženicha: Schauer
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Jenovéfa
Příjmení nevěsty: Soukopová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 16,52
Rok: 1861
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Soukop
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Lískovec
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Kornitzerová
Otec nevěsty: Ondřej
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 17,17
Rok: 1861
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Bareš
Otec ženicha: Ondřej
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Kamenická
Otec nevěsty: Petr
Místo nevěsty: Jundrov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 43,38
Rok: 1861
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Sekanina
Otec ženicha: Tobiáš
Místo ženicha: Šlapanice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Písaříková
Otec nevěsty: Ondřej
Místo nevěsty: Dolní Loučky
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 24,20
Rok: 1862
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Stibar
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Severová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 20,17
Rok: 1862
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Severa
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Tošnarová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Babice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1862
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Bareš
Otec ženicha: Ondřej
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Beránková
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 36,48
Rok: 1863
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Badal
Otec ženicha: Matouš
Místo ženicha: Rebešovice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Laxová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 19,3
Rok: 1863
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Votroubek
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Kousalíková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 16,49
Rok: 1863
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Klement
Otec ženicha: Sebastián
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Tošnarová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 20,59
Rok: 1864
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Klimeš
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Dolní Heršpice
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Osolsoběová, mlynář
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 63
Rok: 1865
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Soukop, voják
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Lískovec
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Barešová
Otec nevěsty: Ondřej
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 18,9
Rok: 1865
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Kotas
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Újezd
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Sedláčková
Otec nevěsty: Augustýn
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 36
Rok: 1865
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Škarbuška
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Brucknerová
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 14,16
Rok: 1865
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Schmid
Otec ženicha: Martin
Místo ženicha: Moravany
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Klementová
Otec nevěsty: Sebastián
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 27,34
Rok: 1865
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Kučera
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Troubsko
Stav:
Jméno nevěsty: Kristýna
Příjmení nevěsty: Klosová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 28,49
Rok: 1866
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Černý
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Tošnarová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 18,57
Rok: 1866
Jméno ženicha: Kašpar
Příjmení ženicha: Jaroš
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Tošnarová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 58,52
Rok: 1866
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Sobola
Otec ženicha: Bartoloměj
Místo ženicha: Nebovidy
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Kornitzerová
Otec nevěsty: Ondřej
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 48,47
Rok: 1866
Jméno ženicha: Filip
Příjmení ženicha: Schauer
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Bohunice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Loždinková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 29,46
Rok: 1866
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Schmid
Otec ženicha: Bartoloměj
Místo ženicha: Nebovidy
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Konicarová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 21,46
Rok: 1867
Jméno ženicha: Sebastián
Příjmení ženicha: Par
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Konicarová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 48,50
Rok: 1867
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Beránek
Otec ženicha: Simon
Místo ženicha: Kohoutovice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Janůšová
Otec nevěsty: Sebastián
Místo nevěsty: Střelice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 20,39
Rok: 1867
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Severa
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Kovaříková
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Kateřina
Stav:
Poznámka:
č.p.: 17
Rok: 1868
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Tošnar, voják
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Kůrková
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 51,51
Rok: 1868
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Svoboda, voják
Otec ženicha: Vojtěch
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Aloisie
Příjmení nevěsty: Stubenvollová
Otec nevěsty: Ignác
Místo nevěsty: Jundrov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 23,25
Rok: 1868
Jméno ženicha: Florián
Příjmení ženicha: Ševčík
Otec ženicha: Ondřej
Místo ženicha: Žebětín
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Schmidová
Otec nevěsty: Tereza
Místo nevěsty: Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 66,21
Rok: 1868
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Černý
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Lískovec
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Kozlová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 15,52
Rok: 1868
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Dubčík neb Dobšík
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Lískovec
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Kornitzerová
Otec nevěsty: Ondřej
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 56,21
Rok: 1868
Jméno ženicha: Simon
Příjmení ženicha: Andresek
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Bystrc
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Parová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 16,53
Rok: 1868
Jméno ženicha: Tomáš František
Příjmení ženicha: Hušek
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Jundrov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Sedláčková
Otec nevěsty: Augustýn
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 19,16
Rok: 1868
Jméno ženicha: Antonín (Jan ?)
Příjmení ženicha: Bušov
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Obřany
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Kamenická
Otec nevěsty: Petr
Místo nevěsty: Jundrov
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1868
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Osolsobě, mlynář
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Jarošová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 38
Rok: 1868
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Pilmeyer
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Myslechovice
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Kroupová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 4,4
Rok: 1868
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Zvěřina
Otec ženicha: Maxmilián
Místo ženicha: Březejc
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Kavková
Otec nevěsty: Sebastián
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 41,28
Rok: 1869
Jméno ženicha: Vincenc
Příjmení ženicha: Kříž
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Košíkov
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Černá
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 53,33
Rok: 1869
Jméno ženicha: Zikmund
Příjmení ženicha: Lenz, voják
Otec ženicha: Františka
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Janůšová
Otec nevěsty: Sebastián
Místo nevěsty: Střelice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1869
Jméno ženicha: Bernard
Příjmení ženicha: Jaroš
Otec ženicha: Františka
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Schmidová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 40,45
Rok: 1869
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Morávek
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Lískovec
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Laxová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 25,37
Rok: 1869
Jméno ženicha: Vincenc
Příjmení ženicha: Lax
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Petra
Příjmení nevěsty: Soukopová
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Lískovec
Stav:
Poznámka:
č.p.: 27
Rok: 1869
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Kučera
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Nebovidy
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Tošnarová
Otec nevěsty: Mariana
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 56,31
Rok: 1870
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Šikrál neb Šiklar
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Laxová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 29,48
Rok: 1871
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Schmid
Otec ženicha: Bartoloměj
Místo ženicha: Nebovidy
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Schauerová
Otec nevěsty: Filip
Místo nevěsty: Bohunice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 36,1
Rok: 1871
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Opluštil, voják
Otec ženicha: Ignác
Místo ženicha: Moravany
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Jarošová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 47,63
Rok: 1871
Jméno ženicha: Rudolf
Příjmení ženicha: Loždinka
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Kristýna
Příjmení nevěsty: Brucknerová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 59
Rok: 1871
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Bílek
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Mor. Bránice
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Knoblová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 8
Rok: 1871
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Langer
Otec ženicha: Filip
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Tošnarová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 40,28
Rok: 1871
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Bruckner, voják
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Černá
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 40
Rok: 1871
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Leska
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Kohoutovice
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Brucknerová
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 11,34
Rok: 1872
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Soukop
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Klosová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 37,37
Rok: 1872
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Pospíšil
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Lískovec
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Polcarová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 36,51
Rok: 1873
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Suchý
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bosonohy
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 45,11
Rok: 1873
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Bruckner
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Bosonohy
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Soukopová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 20,52
Rok: 1873
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Severa
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Kornitzerová
Otec nevěsty: Ondřej
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 23,26
Rok: 1873
Jméno ženicha: Filip
Příjmení ženicha: Beránek
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Kozlová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 30,12
Rok: 1874
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Bruckner
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Kristýna
Příjmení nevěsty: Morávková
Otec nevěsty: Kašpar
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 12,55
Rok: 1874
Jméno ženicha: Sebastián
Příjmení ženicha: Morávek
Otec ženicha: Kašpar
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Schmidová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 53,34
Rok: 1875
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Weisslampl
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Klosová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 31,41
Rok: 1875
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Andresek
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Komín
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Pazderová
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 59,9
Rok: 1875
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Kříž
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bosonohy
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Poláčková
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Lískovec
Stav: