Bohdalov

,

Digitalizovaná kniha oddaných Bohdalov obsahuje záznamy od roku 1784 do roku 1841.

Nalezeno 660 záznamů svateb
č.p.
Rok
Jméno
Příjmení
Otec
Obec
Stav
Strana
Kniha
č.p.: 20
Rok: 1784
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Březka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Koubková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 45
Rok: 1784
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Koudela
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Janíčková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 5
Rok: 1784
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Novák
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Koudelová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 4
Rok: 1784
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Coufal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Marta
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 42
Rok: 1784
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Koudela
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Brigita
Příjmení nevěsty: Buchtová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 62
Rok: 1785
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Losos
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Koudelová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 7
Rok: 1785
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Mach
Otec ženicha:
Místo ženicha: Polnička
Stav:
Jméno nevěsty: Viktorie
Příjmení nevěsty: Hronová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 41
Rok: 1785
Jméno ženicha: Jáchym
Příjmení ženicha: Veselý
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Justýna
Příjmení nevěsty: Sobotková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 39
Rok: 1785
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Novotný
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Škodová (??)
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Chroustov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 47
Rok: 1785
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Holcman
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Koudelová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Pokojov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 18
Rok: 1785
Jméno ženicha: Lukáš
Příjmení ženicha: Marek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Holcmanová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Pokojov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 24
Rok: 1786
Jméno ženicha: Petr
Příjmení ženicha: Janíček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Markéta
Příjmení nevěsty: Sedláčková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 9
Rok: 1786
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Matějíček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Eleonora
Příjmení nevěsty: Drápelová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 40
Rok: 1786
Jméno ženicha: František Josef
Příjmení ženicha: Hladký
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Lejsková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 63
Rok: 1786
Jméno ženicha: Petr
Příjmení ženicha: Řezníček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Holcmanová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 30
Rok: 1787
Jméno ženicha: Eduard
Příjmení ženicha: Koudela
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Coufalová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 57
Rok: 1787
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Fiala
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Jenovéfa
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 30
Rok: 1787
Jméno ženicha: Vojtěch
Příjmení ženicha: Večeřa, mlynář
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Zuzana
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 50
Rok: 1787
Jméno ženicha: Jindřich
Příjmení ženicha: Harousek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Uršula
Příjmení nevěsty: Večeřová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 39
Rok: 1787
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Šíma
Otec ženicha:
Místo ženicha: Polná
Stav:
Jméno nevěsty: Oliva
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 57
Rok: 1788
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Coufal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Fialová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 38
Rok: 1788
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Matějka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Šmardová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Pokojov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 57
Rok: 1788
Jméno ženicha: Ignác
Příjmení ženicha: Procházka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Marie Anna
Příjmení nevěsty: Augustová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 43
Rok: 1788
Jméno ženicha: Martin Jan
Příjmení ženicha: Buchta
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Otýlie Anna
Příjmení nevěsty: Koubková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 2
Rok: 1789
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Štipáček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Lososová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 68
Rok: 1789
Jméno ženicha: Michal
Příjmení ženicha: Pokorný
Otec ženicha:
Místo ženicha: Polná
Stav:
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Kmentová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 8
Rok: 1789
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Koudela
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Nevrklová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 18
Rok: 1789
Jméno ženicha: Řehoř
Příjmení ženicha: Marek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Ludmila
Příjmení nevěsty: Prchalová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 523
Rok: 1789
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Weiss
Otec ženicha:
Místo ženicha: Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Ludmila
Příjmení nevěsty: Nechvátalová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Nová Říše
Stav:
Poznámka:
č.p.: 32
Rok: 1789
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Košťál
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Lejsková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 36
Rok: 1790
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Hron
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Kmentová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 31
Rok: 1790
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Běhal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Hronová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 46
Rok: 1790
Jméno ženicha: Gothard
Příjmení ženicha: Kratochvíl
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Řepová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 81
Rok: 1790
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Řepa
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Pejchalová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Rudolec
Stav:
Poznámka:
č.p.: 44
Rok: 1790
Jméno ženicha: Kašpar
Příjmení ženicha: Prchal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Sobotková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 1
Rok: 1790
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Řepa
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Kmentová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 7
Rok: 1790
Jméno ženicha: Mikuláš
Příjmení ženicha: Veselý
Otec ženicha:
Místo ženicha: Polnička
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Hronová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 17
Rok: 1790
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Koudela
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Pokorná
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 40
Rok: 1791
Jméno ženicha: Bartoloměj
Příjmení ženicha: Hladký
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Hladká
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 30
Rok: 1791
Jméno ženicha: Kajetán
Příjmení ženicha: Coufal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Markéta
Příjmení nevěsty: Kmentová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 513
Rok: 1791
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Rambousek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Jihlava
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Hornerová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Jihlava
Stav:
Poznámka:
č.p.: 62
Rok: 1791
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Javůrek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Satranová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 35
Rok: 1792
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Perla
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Viktorie
Příjmení nevěsty: Kratochvílová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 8
Rok: 1792
Jméno ženicha: Prokop
Příjmení ženicha: Doležal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Koubková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 47
Rok: 1792
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Holcman
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Marková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 16
Rok: 1792
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Krejčí
Otec ženicha:
Místo ženicha: Kotlasy
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Řepová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 74
Rok: 1792
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Sobotka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Koudelová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 65
Rok: 1793
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Sobotka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Zmeškalová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1793
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Žaloudek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Velké Meziříčí
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Eleonora
Příjmení nevěsty: Košťálová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 22
Rok: 1793
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Kment
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Juliana
Příjmení nevěsty: Koudelová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 56
Rok: 1793
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Brychta
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Buchtová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 44
Rok: 1793
Jméno ženicha: Januarius
Příjmení ženicha: Koudela
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Coufalová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 6
Rok: 1794
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Matějka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Piechová (?), mlynář
Otec nevěsty: Bartoloměj
Místo nevěsty: Sopoty
Stav:
Poznámka:
č.p.: 48
Rok: 1794
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Kašík
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Doležalová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 7
Rok: 1794
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Štikar
Otec ženicha:
Místo ženicha: Újezd
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Kmentová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 57
Rok: 1794
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Fiala
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Pelikánová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 67
Rok: 1794
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Košťál
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Blažková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Sirákov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 26
Rok: 1794
Jméno ženicha: Leopold
Příjmení ženicha: Protivínský
Otec ženicha:
Místo ženicha: Janovice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty: Leopold
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1794
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Veselý
Otec ženicha:
Místo ženicha: Poděšín
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Krausová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 65
Rok: 1794
Jméno ženicha: Vít
Příjmení ženicha: Broža
Otec ženicha:
Místo ženicha: Skrýšov
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Sobotková
Otec nevěsty: Tobiáš
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 36
Rok: 1794
Jméno ženicha: Ludvík
Příjmení ženicha: Janš, mlynář
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna Mariana
Příjmení nevěsty: Nechvátalová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Nová Říše
Stav:
Poznámka:
č.p.: 36
Rok: 1795
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Váňa
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Klára
Příjmení nevěsty: Holcmanová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 41
Rok: 1795
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Coufal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Sobotková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 47
Rok: 1795
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Koudela
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Doležalová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 24
Rok: 1796
Jméno ženicha: Hyacint
Příjmení ženicha: Vlček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Lucie
Příjmení nevěsty: Sedláčková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 5
Rok: 1796
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Novák
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Koudelová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 27
Rok: 1796
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Rojko
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Fialová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 11
Rok: 1796
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Pazour
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Marková
Otec nevěsty: Petr
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 59
Rok: 1797
Jméno ženicha: Valentýn
Příjmení ženicha: Sobotka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Doležalová
Otec nevěsty: Matouš
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 1
Rok: 1797
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Řepa
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kordula
Příjmení nevěsty: Svobodová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 64
Rok: 1797
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Řepa
Otec ženicha: Tadeáš
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Coufalová
Otec nevěsty: Matouš
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 42
Rok: 1797
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Marek
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Koubková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 18
Rok: 1798
Jméno ženicha: Prokop
Příjmení ženicha: Koudela
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Pokojov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Hronová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 16
Rok: 1798
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Stejskal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Budeč
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Mezníková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 43
Rok: 1798
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Koubek
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Coufalová
Otec nevěsty: Karel
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 19
Rok: 1798
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Bradáč
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Matoušková
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Chroustov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 20
Rok: 1799
Jméno ženicha: Kašpar
Příjmení ženicha: Koubek
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Sobotková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 73
Rok: 1799
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Řepa
Otec ženicha: Tadeáš
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Klára
Příjmení nevěsty: Koudelová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 16,39
Rok: 1799
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Roučka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Žďár
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Sedláčková
Otec nevěsty: Alex
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 19,32
Rok: 1799
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Bradáč
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Košťálová
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 52,36
Rok: 1800
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Řezníček
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Hronová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 73
Rok: 1800
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Pokorný
Otec ženicha: Norbert
Místo ženicha: Matějov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Řepová
Otec nevěsty: Tadeáš
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 76,46
Rok: 1800
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Košťál
Otec ženicha: Pavel
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Kratochvílová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 22,28
Rok: 1800
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Šmarda
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Pokojov
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Kmentová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 36
Rok: 1801
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Sobotka
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Klára
Příjmení nevěsty: Nejedlá
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Rudolec
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 4,70
Rok: 1801
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Chlubna
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Pokojov
Stav:
Jméno nevěsty: Jenovéfa
Příjmení nevěsty: Sobotková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 22,1
Rok: 1801
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Svatoň
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Pejchalová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Rudolec
Stav:
Poznámka:
č.p.: 40
Rok: 1802
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Pram, voják
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Satranová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 31,18
Rok: 1802
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Běhal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Janů
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Chroustov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 16,79
Rok: 1802
Jméno ženicha: František Josef
Příjmení ženicha: Buchta
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Pospíchalová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 9,61
Rok: 1802
Jméno ženicha: Bernard
Příjmení ženicha: Pokorný
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Polná
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Kmentová
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 32
Rok: 1803
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Sobotka
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Háta
Příjmení nevěsty: Havlínová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Rudolec
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 71,69
Rok: 1803
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Pokorný
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Piechová (?), mlynář
Otec nevěsty: Bartoloměj
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 10,41
Rok: 1803
Jméno ženicha: Benedikt
Příjmení ženicha: Sobotka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Coufalová
Otec nevěsty: Matouš
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 87,18
Rok: 1803
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Koudela, mlynář
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kristýna
Příjmení nevěsty: Koubková
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Pokojov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 13,18
Rok: 1803
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Laštovička
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Poděšín
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Koubková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 341
Rok: 1803
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Oliva
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Velké Meziříčí
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Appetaurová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Třebíč
Stav:
Poznámka:
č.p.: 19,7
Rok: 1804
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Jura
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Znětínek
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Hronová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 37
Rok: 1804
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Klíma
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Hladká
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 13
Rok: 1804
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Štěpán
Otec ženicha:
Místo ženicha: Černá
Stav:
Jméno nevěsty: Nepomucena
Příjmení nevěsty: Záleská (?)
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Měřín
Stav:
Poznámka:
č.p.: 28,79
Rok: 1805
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Bambula
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Arnolec
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Pospíchalová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 75,85
Rok: 1805
Jméno ženicha: Jindřich
Příjmení ženicha: Svoboda
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Vetchá
Otec nevěsty: Mikuláš
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 29,39
Rok: 1805
Jméno ženicha: Vojtěch
Příjmení ženicha: Buchta
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 38,29
Rok: 1805
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Augustýn
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Chroustov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 19,32
Rok: 1805
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Bradáč
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Košťálová
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 33,41
Rok: 1805
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Sobotka
Otec ženicha: Pavel
Místo ženicha: Sirákov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Coufalová
Otec nevěsty: Matouš
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 18
Rok: 1805
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Koubek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Lejsková
Otec nevěsty: Leopold
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 28,9
Rok: 1806
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Kment
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Kolářová
Otec nevěsty: Matouš
Místo nevěsty: Rudolec
Stav:
Poznámka:
č.p.: 62,20
Rok: 1806
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Válka
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Koubková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 7,43
Rok: 1806
Jméno ženicha: Anselm
Příjmení ženicha: Hron
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Eva
Příjmení nevěsty: Koubková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 1,68
Rok: 1806
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Tichý
Otec ženicha:
Místo ženicha: Žďár
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Pokorná
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Polná
Stav:
Poznámka:
č.p.: 24,10
Rok: 1806
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Sedláček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Zmeškalová
Otec nevěsty: Vincenc
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 68
Rok: 1806
Jméno ženicha: Filip
Příjmení ženicha: Pejchal, mlynář
Otec ženicha: Augustýn
Místo ženicha: Uhřínov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Svatoňová
Otec nevěsty: Vavřinec
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 6
Rok: 1806
Jméno ženicha: Ludvík
Příjmení ženicha: Koubek
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Ludmila
Příjmení nevěsty: Marková
Otec nevěsty: Řehoř
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 31
Rok: 1806
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Pokorný
Otec ženicha: Norbert
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Běhalová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 55,37
Rok: 1807
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Urbánek
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Polnička
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Hladká
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 57,36
Rok: 1807
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Kampas
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Ostrov
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Hronová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 72
Rok: 1807
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Fiala
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Kašíková
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 28,26
Rok: 1807
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Pruknar
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Nížkov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Košťálová neb Řepová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 37,65
Rok: 1807
Jméno ženicha: Eduard
Příjmení ženicha: Koudela
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Klára
Příjmení nevěsty: Sobotková
Otec nevěsty: Tobiáš
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 11,44
Rok: 1807
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Vlna
Otec ženicha:
Místo ženicha: Měřín
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Koudelová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 15
Rok: 1807
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Koudela
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Pokojov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Zmeškalová
Otec nevěsty: Petr
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 41,68
Rok: 1808
Jméno ženicha: Kašpar
Příjmení ženicha: Prchal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Ludmila
Příjmení nevěsty: Hunková
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 28,38
Rok: 1808
Jméno ženicha: Jindřich
Příjmení ženicha: Kovář
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Rudolec
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Matějková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 10,40
Rok: 1808
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Coufal
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Rudolec
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Hladká
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 2,19
Rok: 1808
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Štursa
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Žďár
Stav:
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Bradáčová
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 62,54
Rok: 1808
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Pram
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Pospíchalová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 61,41
Rok: 1809
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Kment
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Koudelová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 19,6
Rok: 1809
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Bradáč
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Ludmila
Příjmení nevěsty: Nováčková
Otec nevěsty: Urban
Místo nevěsty: Kyjov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 8
Rok: 1809
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Piech, mlynář
Otec ženicha: Bartoloměj
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Koubková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 1,21
Rok: 1809
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Kratschmer
Otec ženicha:
Místo ženicha: Žďár
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Moudrá
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Těšetice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 36,3
Rok: 1810
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Havelka
Otec ženicha: Michal
Místo ženicha: Stránecká Zhoř
Stav:
Jméno nevěsty: Viktorie
Příjmení nevěsty: Svobodová
Otec nevěsty: Michal
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 25,18
Rok: 1810
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Koubek
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Lejsková
Otec nevěsty: Leopold
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 55,35
Rok: 1810
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Hladký
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Vokounová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Pavlov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 2,34
Rok: 1810
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Vybíral
Otec ženicha:
Místo ženicha: Breitenhof v Č.
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Kašíková
Otec nevěsty: Sarkander
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 60,10
Rok: 1811
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Pejchal
Otec ženicha: Simon
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Markéta
Příjmení nevěsty: Sobotková
Otec nevěsty: Benedikt
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 44,41
Rok: 1811
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Koudela
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Sobotková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 53,35
Rok: 1811
Jméno ženicha: Michal
Příjmení ženicha: Váňa
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Bartáková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Pavlov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 41,10
Rok: 1811
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Veselý
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Váňová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 56,47
Rok: 1811
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Buchta
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Matějková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 4
Rok: 1812
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Hladký
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Lososová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 51,19
Rok: 1812
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Marek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Zmeškalová
Otec nevěsty: Petr
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 57,32
Rok: 1812
Jméno ženicha: Silvestr
Příjmení ženicha: Holcman
Otec ženicha: Vavřinec
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Buchtová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 13,32
Rok: 1812
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Pokorný
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Buchtová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 51,24
Rok: 1812
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Marek, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Březková
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 3,50
Rok: 1812
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Ambrož
Otec ženicha:
Místo ženicha: Stržanov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Buchtová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 63
Rok: 1813
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Novotný
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Chroustov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Buchtová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 30,29
Rok: 1814
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Pokorný
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Košťálová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 39,86
Rok: 1814
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Večeřa
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Laštovičková
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 68,25
Rok: 1814
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Sobotka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Svatoňová
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 12,21
Rok: 1814
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Pospíchal
Otec ženicha: Prokop
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Koudelová
Otec nevěsty: Ondřej
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 11,12
Rok: 1814
Jméno ženicha: Vít
Příjmení ženicha: Sobotka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Eva
Příjmení nevěsty: Hronová
Otec nevěsty: Anselm
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 29,77
Rok: 1814
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Škoda
Otec ženicha:
Místo ženicha: Chroustov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Sobotková
Otec nevěsty: Valentýn
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 48,22
Rok: 1814
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Novotný
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Marková
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Chroustov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 2,16
Rok: 1815
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Březka
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Pokojov
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Zmeškalová (?)
Otec nevěsty: Vincenc
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 89,43
Rok: 1815
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Vašíček, mlynář
Otec ženicha: Felix
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Kašíková
Otec nevěsty: Sarkander
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 89,43
Rok: 1815
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Vašíček, mlynář
Otec ženicha: Felix
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Kašíková
Otec nevěsty: Sarkander
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 38,12
Rok: 1815
Jméno ženicha: Kašpar
Příjmení ženicha: Pospíchal
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Piechová (?), mlynář
Otec nevěsty: Pavel
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 34,59
Rok: 1815
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Tichý
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Holcmanová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 61,100
Rok: 1816
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Slaný
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Polná
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Rosendorfská, mlynář
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Polná
Stav:
Poznámka:
č.p.: 301,23
Rok: 1816
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Filip
Otec ženicha:
Místo ženicha: Velké Meziříčí
Stav:
Jméno nevěsty: Klára
Příjmení nevěsty: Bradáčová
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 1,26
Rok: 1816
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Vetchý
Otec ženicha: Mikuláš
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Petra
Příjmení nevěsty: Bartáková
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Chroustov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 59,13
Rok: 1816
Jméno ženicha: Fortunát
Příjmení ženicha: Holcman
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Pokorná
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 17,43
Rok: 1816
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Březka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Pokojov
Stav:
Jméno nevěsty: Apolena
Příjmení nevěsty: Kašíková
Otec nevěsty: Sarkander
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 71,5
Rok: 1817
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Váňa
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Řepová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 12,77
Rok: 1817
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Kubíček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Frankův Zhořec
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Šmardová (Sobotková)
Otec nevěsty: Markéta
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 52
Rok: 1818
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Nejedlý
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Lososová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 46,45
Rok: 1818
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Hladký
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Hronová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 31
Rok: 1818
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Kment
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: ?
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 47,29
Rok: 1819
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Matějka
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Košťálová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 29,47
Rok: 1819
Jméno ženicha: Kašpar
Příjmení ženicha: Košťál
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Jenovéfa
Příjmení nevěsty: Matějková
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 40,26
Rok: 1819
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Běhal
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Nováková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 47,87
Rok: 1819
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Pejchal
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Nadějov
Stav:
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Koudelová
Otec nevěsty: Vavřinec
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 45,16
Rok: 1821
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Hron
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Zmeškalová
Otec nevěsty: Vincenc
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 8
Rok: 1821
Jméno ženicha: Vojtěch
Příjmení ženicha: Gabriel
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Nížkov
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Svobodová
Otec nevěsty: Jindřich
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 66,19
Rok: 1821
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Harousek
Otec ženicha: Jindřich
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Hladká
Otec nevěsty: Bartoloměj
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 37,17
Rok: 1821
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Harousek
Otec ženicha: Jindřich
Místo ženicha: Zakřany
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Bradáčová
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 46
Rok: 1822
Jméno ženicha: Vojtěch
Příjmení ženicha: Koudela
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Matějková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 80,60
Rok: 1822
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Koubek
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Eva
Příjmení nevěsty: Hladká
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 28,66
Rok: 1822
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Barták
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Pavlov
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Harousková
Otec nevěsty: Jindřich
Místo nevěsty: Zakřany
Stav:
Poznámka:
č.p.: 68,51
Rok: 1822
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Sobotka
Otec ženicha: Ondřej
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Juliana
Příjmení nevěsty: Marková
Otec nevěsty: Vavřinec
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 306,47
Rok: 1823
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Hudec
Otec ženicha: Simon
Místo ženicha: Milíkov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Chroustov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 59
Rok: 1823
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Losos
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Holcmanová
Otec nevěsty: Fortunát
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 19
Rok: 1823
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Kaukol
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Pavlov
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Krejčí
Otec nevěsty: Pavel
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 18
Rok: 1823
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Krejčí
Otec ženicha: Pavel
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Viktorie
Příjmení nevěsty: Košťálová
Otec nevěsty: Pavel
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 37
Rok: 1823
Jméno ženicha: Filip
Příjmení ženicha: Řepa
Otec ženicha: Martin
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Coufalová
Otec nevěsty: Kajetán
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 27
Rok: 1824
Jméno ženicha: Ludvík
Příjmení ženicha: Koubek
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Matějková
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 54
Rok: 1824
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Koudela
Otec ženicha: Eduard
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Koudelová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 73
Rok: 1824
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Budín
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Eleonora
Příjmení nevěsty: Satranová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 31
Rok: 1824
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Škoda
Otec ženicha: Bernard
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Jenovéfa
Příjmení nevěsty: Večeřová
Otec nevěsty: Vojtěch
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 88
Rok: 1824
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Formánek
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Rozsochy
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Kašíková
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 17,14
Rok: 1824
Jméno ženicha: Simon
Příjmení ženicha: Marek
Otec ženicha: Vavřinec
Místo ženicha: Chroustov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Sobotková
Otec nevěsty: Benedikt
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 90
Rok: 1824
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Janáček
Otec ženicha: Pavel
Místo ženicha: Ždírec v Č.
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Čermáková (?)
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 77,30
Rok: 1825
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Sobotka
Otec ženicha: Valentýn
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Pokorná
Otec nevěsty: Norbert
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 19,3
Rok: 1825
Jméno ženicha: Filip
Příjmení ženicha: Zmeškal
Otec ženicha: Petr
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Řepová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 19,6
Rok: 1825
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Zmeškal
Otec ženicha: Petr
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Svobodová
Otec nevěsty: Michal
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 62
Rok: 1826
Jméno ženicha: Filip
Příjmení ženicha: Barák
Otec ženicha: Martin
Místo ženicha: Stáj
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Sedláčková
Otec nevěsty: Markéta
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 25,18
Rok: 1826
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Kment
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Marková
Otec nevěsty: Vavřinec
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 15,3
Rok: 1826
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Koudela
Otec ženicha: Matouš
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Válková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Chroustov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 32,77
Rok: 1826
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Holoubek
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Znětínek
Stav:
Jméno nevěsty: Jenovéfa
Příjmení nevěsty: Sobotková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 63,25
Rok: 1826
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Novotný
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Chroustov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Coufalová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Rudolec
Stav:
Poznámka:
č.p.: 7,21
Rok: 1826
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Pitzbauer
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Stránecká Zhoř
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Koudelová
Otec nevěsty: Ondřej
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 67,75
Rok: 1827
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Vašíček, mlynář
Otec ženicha: Felix
Místo ženicha: Lipina
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Fialová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 27,12
Rok: 1827
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Marek
Otec ženicha: Řehoř
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Doležalová
Otec nevěsty: Prokop
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 18,8
Rok: 1827
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Neubauer
Otec ženicha: Simon
Místo ženicha: Nížkov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Svobodová
Otec nevěsty: Jindřich
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 80,75
Rok: 1827
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Koubek
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Budínová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 10,70
Rok: 1827
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Vokoun
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Kotlasy
Stav:
Jméno nevěsty: Jenovéfa
Příjmení nevěsty: Řezníčková
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 26,77
Rok: 1827
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Novák
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Sobotková
Otec nevěsty: Valentýn
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 83,45
Rok: 1828
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Broža
Otec ženicha: Vít
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Hronová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 56,33
Rok: 1828
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Kratochvíl
Otec ženicha: Gothard
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Karásková
Otec nevěsty: Emerenciána
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 20,5
Rok: 1828
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Pokorný
Otec ženicha: Michal
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Juliana
Příjmení nevěsty: Pospíchalová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 7,20
Rok: 1828
Jméno ženicha: Bartoloměj
Příjmení ženicha: Homola
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Kněževes
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Buchtová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 35,70
Rok: 1828
Jméno ženicha: Ignác
Příjmení ženicha: Špaček
Otec ženicha: Vojtěch
Místo ženicha: Újezd
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Řezníčková
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 149,328
Rok: 1828
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Muller
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Velké Meziříčí
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Jelínková
Otec nevěsty: Ignác
Místo nevěsty: Velké Meziříčí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 76,76
Rok: 1828
Jméno ženicha: Vojtěch
Příjmení ženicha: Pokorný
Otec ženicha: Michal
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Klímová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 84,91
Rok: 1829
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Novotný
Otec ženicha: Karel
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Pejchalová
Otec nevěsty: Simon
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 45,40
Rok: 1829
Jméno ženicha: Vojtěch
Příjmení ženicha: Hron
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Běhalová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 2,22
Rok: 1829
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Sobotka
Otec ženicha: Ondřej
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Koubková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 27,12
Rok: 1829
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Švoma
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Veselí
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Doležalová
Otec nevěsty: Prokop
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 89,18
Rok: 1829
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Vašíček, mlynář
Otec ženicha: Felix
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Viktorie
Příjmení nevěsty: Krejčí
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 14,91
Rok: 1829
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Netolička
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Třebíč
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Pejchalová
Otec nevěsty: Simon
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 71,41
Rok: 1829
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Hlaváč
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Radostín
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Večeřová, mlynář
Otec nevěsty: Vojtěch
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 5,25
Rok: 1829
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Pospíchal
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Kmentová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 91,69
Rok: 1829
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Pejchal
Otec ženicha: Simon
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Řepová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 59
Rok: 1829
Jméno ženicha: Norbert
Příjmení ženicha: Holcman
Otec ženicha: Adolf
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Sobotková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 49
Rok: 1829
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Marek
Otec ženicha: Řehoř
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Holcmanová
Otec nevěsty: Adolf
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 86
Rok: 1829
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Holcman
Otec ženicha: Vavřinec
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Doležalová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Kyjov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 16,6
Rok: 1829
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Bradáč
Otec ženicha: Martin
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Uršula
Příjmení nevěsty: Svobodová
Otec nevěsty: Michal
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 60,24
Rok: 1830
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Hladký
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Koubková
Otec nevěsty: Kašpar
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 7,26
Rok: 1830
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Bubeník
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Jenovéfa
Příjmení nevěsty: Nováková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 41,56
Rok: 1830
Jméno ženicha: Kašpar
Příjmení ženicha: Tauber
Otec ženicha: Anežka
Místo ženicha: Telč
Stav:
Jméno nevěsty: Klára
Příjmení nevěsty: Kratochvílová
Otec nevěsty: Gothard
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 37,84
Rok: 1830
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Štikar
Otec ženicha: Benedikt
Místo ženicha: Újezd
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Eleonora
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty: Karel
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 80,24
Rok: 1830
Jméno ženicha: Auxentius
Příjmení ženicha: Promberger
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Polná
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Sedláčková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 47,80
Rok: 1830
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Pazour
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Veselá
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 52,3
Rok: 1831
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Losos
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Válková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Chroustov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 46,23
Rok: 1831
Jméno ženicha: Vojtěch
Příjmení ženicha: Koudela
Otec ženicha: Eduard
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty: Ondřej
Místo nevěsty: Chroustov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 11,19
Rok: 1831
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Hron
Otec ženicha: Anselm
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Koudelová
Otec nevěsty: Matouš
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 77,30
Rok: 1831
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Sobotka
Otec ženicha: Valentýn
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Pokorná
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 23,19
Rok: 1832
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Bradáč
Otec ženicha: Martin
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Koudelová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 18,11
Rok: 1832
Jméno ženicha: Jan Nepomuk
Příjmení ženicha: Krejčí
Otec ženicha: Pavel
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Hronová
Otec nevěsty: Anselm
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 108,85
Rok: 1832
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Buchta
Otec ženicha: Martin
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Mráčková (?)
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 40,42
Rok: 1832
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Běhal
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Sobotková
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 5,55
Rok: 1833
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Špaček
Otec ženicha: Vojtěch
Místo ženicha: Újezd
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Košťálová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 81,77
Rok: 1833
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Řepa
Otec ženicha: Martin
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Sobotková
Otec nevěsty: Valentýn
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 18,36
Rok: 1833
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Kourek
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Věžnice
Stav:
Jméno nevěsty: Petra
Příjmení nevěsty: Řepová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 5,11
Rok: 1833
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Landsmann
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Milíkov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Sobotková
Otec nevěsty: Vít
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 14,12
Rok: 1834
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Sobotka
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Doležalová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 18,10
Rok: 1834
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Krejčí
Otec ženicha: Pavel
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Bečková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Chroustov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 69,86
Rok: 1834
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Řepa
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Laštovičková
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 3,55
Rok: 1834
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Řepa
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Košťálová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 24,31
Rok: 1834
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Koubek
Otec ženicha: Kašpar
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Kmentová
Otec nevěsty: Růžena
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 22,87
Rok: 1834
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Koudela
Otec ženicha: Ondřej
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Sedláčková
Otec nevěsty: Kateřina
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 65,14
Rok: 1834
Jméno ženicha: Jindřich
Příjmení ženicha: Sobotka
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Sobotková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 79,53
Rok: 1834
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Matějka
Otec ženicha: Josefa
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Koudelová
Otec nevěsty: Matouš
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 76,30
Rok: 1835
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Klíma
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Pokorná
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 28,25
Rok: 1835
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Hron
Otec ženicha: Ondřej
Místo ženicha: Újezd
Stav:
Jméno nevěsty: Viktorie
Příjmení nevěsty: Kmentová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 72,1
Rok: 1835
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Hladký
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Vetchá
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 9,25
Rok: 1835
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Sobotka
Otec ženicha: Anna
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Petra
Příjmení nevěsty: Kmentová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 75,49
Rok: 1835
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Strnad
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Budeč
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Braunová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 182,44
Rok: 1835
Jméno ženicha: Leopold
Příjmení ženicha: Šmahel, mlynář
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Jitkov
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Karbašová
Otec nevěsty: Vendelín
Místo nevěsty: Měřín
Stav:
Poznámka:
č.p.: 64
Rok: 1836
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Doležal
Otec ženicha: Karel
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Jenovéfa
Příjmení nevěsty: Pokorná
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 39,86
Rok: 1836
Jméno ženicha: Bernard
Příjmení ženicha: Sýkora
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Žďár
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Laštovičková
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 41,45
Rok: 1836
Jméno ženicha: Norbert
Příjmení ženicha: Holcman
Otec ženicha: Adolf
Místo ženicha: Bohdalov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Hronová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 49,86
Rok: 1836
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Coufal
Otec ženicha: Kajetán
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Holcmanová
Otec nevěsty: Vavřinec
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 86,45
Rok: 1837
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Laštovička
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Hronová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 28,49
Rok: 1837
Jméno ženicha: Vojtěch
Příjmení ženicha: Koubek
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Hladká
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 33,59
Rok: 1837
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Štikar
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Újezd
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Holcmanová
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 33,59
Rok: 1837
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Štikar
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Újezd
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Holcmanová
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 46,80
Rok: 1837
Jméno ženicha: Vojtěch
Příjmení ženicha: Pipa
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Chroustov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Marková
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 1,51
Rok: 1837
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Vetchý
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Vašíčková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 34,53
Rok: 1837
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Tichý
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Koudelová
Otec nevěsty: Matouš
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 2,81
Rok: 1837
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Klimeš
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Pokojov
Stav:
Jméno nevěsty: Nepomucena
Příjmení nevěsty: Řepová
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 66,20
Rok: 1838
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Turek
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Ostrov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Buchtová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 30,19
Rok: 1838
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Pokorný
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Koudelová
Otec nevěsty: Matouš
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 38,9
Rok: 1838
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Pospíchal
Otec ženicha: Kašpar
Místo ženicha: Bohdalov
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Boháčková
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Rudolec
Stav:
Poznámka:
č.p.: 31,48
Rok: 1838
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Šupka
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Zhoř
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Bohdalov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 50,18
Rok: 1838
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Budín
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Bohdalov