Brno - Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie

,

Digitalizovaná kniha oddaných Brno - Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie obsahuje záznamy od roku 1784 do roku 1847.

Nalezeno 2019 záznamů svateb
č.p.
Rok
Jméno
Příjmení
Otec
Obec
Stav
Strana
Kniha
č.p.: 71
Rok: 1784
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Becher, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: ?
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 71
Rok: 1784
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Steinlocher
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Klára
Příjmení nevěsty: Etlová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 47
Rok: 1784
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Lax
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bohunice
Stav:
Jméno nevěsty: Marie Anna
Příjmení nevěsty: Prucknarová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Bohunice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 132
Rok: 1784
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Ráček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Stejskalová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 132
Rok: 1784
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Šmerda
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Kaiblová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 36
Rok: 1784
Jméno ženicha: Josef Sanchez
Příjmení ženicha: de Luna
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Aloisie
Příjmení nevěsty: von Kalingany
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 92
Rok: 1784
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Radda
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Eleonora
Příjmení nevěsty: Grafová
Otec nevěsty: Leopold
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 117
Rok: 1784
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Drescher
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Marie Anna
Příjmení nevěsty: Horníčková (?)
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Věchnov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 129
Rok: 1784
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Varhan
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Strutzerová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 40
Rok: 1784
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Pohřálek, mlynář
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Vidrová
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 146
Rok: 1784
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Kailer
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Konůpková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 34
Rok: 1784
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Mortinger
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Hohnová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 7
Rok: 1784
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Novotný
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Postlerová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 104
Rok: 1784
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Stoklas
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Strutzerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 12
Rok: 1784
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Wagner
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Eva
Příjmení nevěsty: Uhlířová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 82
Rok: 1784
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Studený
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Cecílie
Příjmení nevěsty: Heldová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 92
Rok: 1784
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Rosenzweig
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Wimmerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 64
Rok: 1784
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Lamač, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Viktorie
Příjmení nevěsty: Očenášková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 92
Rok: 1784
Jméno ženicha: Michal
Příjmení ženicha: Greinmel
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Matalecká
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 43
Rok: 1784
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Peprný, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Pockerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 102
Rok: 1784
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Růžička
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Matieková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 62
Rok: 1784
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Kessler, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Rudolfová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 14
Rok: 1785
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Hirdeis, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Grotschová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 8
Rok: 1785
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Scherebl
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Kotaulová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 46
Rok: 1785
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Werner
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Wenzlová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 74
Rok: 1785
Jméno ženicha: Alois
Příjmení ženicha: Fetter
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Navrátilová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 28
Rok: 1785
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Karneck
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Viktorie
Příjmení nevěsty: Tišnovská
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 138
Rok: 1785
Jméno ženicha: Filip
Příjmení ženicha: Berdnarzick, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Popelková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 43
Rok: 1785
Jméno ženicha: Simon
Příjmení ženicha: Vodienský
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Pischlová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 133
Rok: 1785
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Šindelář
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Doleželová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 83
Rok: 1785
Jméno ženicha: Rochus
Příjmení ženicha: Schmiedt
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Mischauerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 135
Rok: 1785
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Jeřábek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Viktorie
Příjmení nevěsty: Kaldeková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 56
Rok: 1785
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Šátral (Schatterer)
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Straková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 32
Rok: 1785
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Saurom
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Helena
Příjmení nevěsty: Rudolfová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 152
Rok: 1785
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Hubáček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Konečná
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 59
Rok: 1785
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Kindl
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Klementová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 31
Rok: 1785
Jméno ženicha: Valentýn
Příjmení ženicha: Wagner
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Reschová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 126
Rok: 1785
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Wagner
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Justýna
Příjmení nevěsty: Richlin
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 58
Rok: 1785
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Přibula
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna Marie
Příjmení nevěsty: Frischhaufová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 58
Rok: 1785
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Uhl
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Schusterová
Otec nevěsty: Ignác
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 65
Rok: 1785
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Čížek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Eleonora
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 52
Rok: 1785
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Honheiser
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Wagnerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 62
Rok: 1785
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Tureček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Treuová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 40
Rok: 1785
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Wiesner
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Handlová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 7
Rok: 1785
Jméno ženicha: Fabián
Příjmení ženicha: Vašek, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Regina
Příjmení nevěsty: Kozlová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 22
Rok: 1785
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Prachatický
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Tenorová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 47
Rok: 1785
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Gorn
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Klementová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 76
Rok: 1785
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Spera
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Růžičková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 83
Rok: 1785
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Rudolf
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Kořínková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 40
Rok: 1785
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Poláček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Drescherová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 93
Rok: 1786
Jméno ženicha: Valentýn
Příjmení ženicha: Sommer
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Juliana
Příjmení nevěsty: Čanová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 15
Rok: 1786
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Pudri, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Maixnerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 64
Rok: 1786
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Preiss, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Juránková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 88
Rok: 1786
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Popelka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Kolovrátková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 126
Rok: 1786
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Krell, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Rugnerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 127
Rok: 1786
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Welozek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Sordianová
Otec nevěsty: Pavel
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 186
Rok: 1786
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Bohr
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Řeholová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 81
Rok: 1786
Jméno ženicha: Filip
Příjmení ženicha: Lukáš
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Juliana
Příjmení nevěsty: Horáková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 70
Rok: 1786
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Tálský, mlynář
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Dobková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 136
Rok: 1786
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Wachsmann
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Konrádová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 86
Rok: 1786
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Kasper, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Magerlová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Velké Němčice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 74
Rok: 1786
Jméno ženicha: Vojtěch
Příjmení ženicha: Král, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Bártlová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 148
Rok: 1786
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Katula
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Schepsová
Otec nevěsty: Augustýn
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 48
Rok: 1786
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Tanner
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Viktorie
Příjmení nevěsty: Schubertová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 17
Rok: 1786
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Schreiner
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Klára
Příjmení nevěsty: Honeftohlerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 136
Rok: 1786
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Macháček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Meletzová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 48
Rok: 1786
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Hořínek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Růžičková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 150
Rok: 1786
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Schauman
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Cecílie
Příjmení nevěsty: Málková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 23
Rok: 1786
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Chruger, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Weimannová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 32
Rok: 1786
Jméno ženicha: Leonard
Příjmení ženicha: Valenta, mlynář
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Kolková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 160
Rok: 1786
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Prokeš
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Apolena
Příjmení nevěsty: Bohatá
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 145
Rok: 1786
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Kulíšek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Komárov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Struzerová (Šimáčková)
Otec nevěsty: Karel
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 121
Rok: 1786
Jméno ženicha: Severin
Příjmení ženicha: Wattriech, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Nováková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 31
Rok: 1786
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Maštalka, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Lukášová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 118
Rok: 1786
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Fulmer, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Weinertová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 95
Rok: 1786
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Vala
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Polednová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 120
Rok: 1786
Jméno ženicha: Filip
Příjmení ženicha: Schwarz
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Elmannová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 92
Rok: 1786
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Richter
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Wullová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 124
Rok: 1786
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Jene, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Uhlířová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 59
Rok: 1786
Jméno ženicha: Filip
Příjmení ženicha: Spinka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Bártlová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 44
Rok: 1786
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Mrnia
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Poláková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 64
Rok: 1786
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Czemera
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Fassurová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 18
Rok: 1786
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Luke, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Fidlerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Hustopeče
Stav:
Poznámka:
č.p.: 3
Rok: 1787
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Fritz
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Bednářová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 423
Rok: 1787
Jméno ženicha: Kryštof
Příjmení ženicha: Rebentisch
Otec ženicha:
Místo ženicha: Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Viktorie
Příjmení nevěsty: Bohmová
Otec nevěsty: Bernard
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 149
Rok: 1787
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Pokorný
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Pojslová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 134
Rok: 1787
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Strutzer
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Marta
Příjmení nevěsty: Mikšová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 89
Rok: 1787
Jméno ženicha: Ignác
Příjmení ženicha: Vala
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Večeřová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 155
Rok: 1787
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Lechner
Otec ženicha:
Místo ženicha: Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Procházková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 132
Rok: 1787
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Lupínek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Matějková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 28
Rok: 1787
Jméno ženicha: Bartoloměj
Příjmení ženicha: Gotz
Otec ženicha:
Místo ženicha: Málkovice
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Jelínková (Hirschová)
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Moravany
Stav:
Poznámka:
č.p.: 72
Rok: 1787
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Keller
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Vincencie
Příjmení nevěsty: Bartůšová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 24
Rok: 1787
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Svatoň
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Viktorie
Příjmení nevěsty: Bártlová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 138
Rok: 1787
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Strafuss
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Zuzana
Příjmení nevěsty: Popelková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 137
Rok: 1787
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Brson, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Willidová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 101
Rok: 1787
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Langer
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Kraftová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 68
Rok: 1787
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Hober, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Presburgerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 15
Rok: 1787
Jméno ženicha: Jan Karel
Příjmení ženicha: von Swolly
Otec ženicha:
Místo ženicha: Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Růžičková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 88
Rok: 1787
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Scharna
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Plesková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 158
Rok: 1787
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Musil
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Varhanová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 96
Rok: 1787
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Gayer
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Stefanová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 22
Rok: 1787
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Rossl
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Kellenhoferová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 73
Rok: 1787
Jméno ženicha: Ignác
Příjmení ženicha: Pitzner
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Tobianská
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 124
Rok: 1787
Jméno ženicha: Ignác
Příjmení ženicha: Eichler
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Lafenthalová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 137
Rok: 1787
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Šimčík, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Veselá
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 102
Rok: 1787
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Ritter
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Venzlová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 106
Rok: 1787
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Huss
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Marie Tereza
Příjmení nevěsty: Richterová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 68
Rok: 1787
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Baader, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Presburgerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 123
Rok: 1787
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Richter
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Hublerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 107
Rok: 1787
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Pill
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Regina
Příjmení nevěsty: Šilhánková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 4
Rok: 1787
Jméno ženicha: Sebastián
Příjmení ženicha: Vavřín
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Mleinská
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 20
Rok: 1787
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Obernauer
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Zadražilová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 131
Rok: 1787
Jméno ženicha: Ambrož
Příjmení ženicha: Charvát, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Judita
Příjmení nevěsty: Brankovská
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 115
Rok: 1787
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Sbitek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Skůrová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 39
Rok: 1787
Jméno ženicha: Vincenc
Příjmení ženicha: Matálek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Schusterová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 28
Rok: 1788
Jméno ženicha: Florián
Příjmení ženicha: Jelínek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Jelínková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 56
Rok: 1788
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Hektor
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Vavříková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 85
Rok: 1788
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Bártl
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Zikmundová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 155
Rok: 1788
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Ruber
Otec ženicha:
Místo ženicha: Horní Heršpice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Kellnerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 61
Rok: 1788
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Tureček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Janíčková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 61
Rok: 1788
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Svoboda
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Muschinková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 116
Rok: 1788
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Letocha
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Rillová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 155
Rok: 1788
Jméno ženicha: Bohumír
Příjmení ženicha: Ulrich
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Vlachová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 155
Rok: 1788
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Fritsch
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Kellnerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 92
Rok: 1788
Jméno ženicha: Fabián
Příjmení ženicha: Knotek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Křivánková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 13
Rok: 1788
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Hecksmann
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Kuchynová
Otec nevěsty: Ignác
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 55
Rok: 1788
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Tischbauer
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Forholtzerová
Otec nevěsty: Karel
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 155
Rok: 1788
Jméno ženicha: Kajetán
Příjmení ženicha: Poltzer
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Lechnerová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 114
Rok: 1788
Jméno ženicha: Jan Bedřich
Příjmení ženicha: Witling
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Pokorná
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 14
Rok: 1788
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Polák
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Šabartová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 125
Rok: 1788
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Schwengler
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Klára
Příjmení nevěsty: Vavřínová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 165
Rok: 1788
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Horánek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Vojtěchová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 6
Rok: 1788
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Czenzinger
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Beuerová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 5
Rok: 1788
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Janata
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Schultzová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 109
Rok: 1788
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Potil
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Čiháková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 140
Rok: 1788
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Scheiblecker
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Pitzová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 126
Rok: 1789
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Pohl
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Veselá
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 102
Rok: 1789
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Hetsch
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Matieková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 120
Rok: 1789
Jméno ženicha: Kašpar
Příjmení ženicha: Drescher
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Černá
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Velké Meziříčí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 52
Rok: 1789
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Fuchs
Otec ženicha:
Místo ženicha: Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Kurnin (?)
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 23
Rok: 1789
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Beránek, mlynář
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Gallová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 114
Rok: 1789
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Malý
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Řeholová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 64
Rok: 1789
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Hohn
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Joránková
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 9
Rok: 1789
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Zuchary
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Šírová
Otec nevěsty: Karel
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 97
Rok: 1789
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Pospíšil
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Schusterová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 14
Rok: 1789
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Franta
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Poláková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Židlochovice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 46
Rok: 1789
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Wodke
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Mullerová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 21
Rok: 1789
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Keim
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Schmiedová
Otec nevěsty: Kryštof
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 20
Rok: 1789
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Brandstetter
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Sewaldová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 59
Rok: 1789
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Rathkovský
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Mrnová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 50
Rok: 1789
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Černohorský
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Kučerová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 50
Rok: 1789
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Rosendorfský, mlynář
Otec ženicha:
Místo ženicha: Luka nad Jihlavou (?)
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Robáková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Horní Kounice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 20
Rok: 1789
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Kaufmann
Otec ženicha:
Místo ženicha: Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Threy
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 138
Rok: 1789
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Lauro
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Třísková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.: 95
Rok: 1789
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Keppert
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Pudri
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 77
Rok: 1790
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Hubler
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Schmidová
Otec nevěsty: Ignác
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 87
Rok: 1790
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Dočkálek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Treuová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 164
Rok: 1790
Jméno ženicha: Jan Jiří
Příjmení ženicha: Fried
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Široká
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 18
Rok: 1790
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Rittl
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Trtílková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 131
Rok: 1790
Jméno ženicha: Bernard
Příjmení ženicha: Carda
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Treicherová (?)
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 15
Rok: 1790
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Fernz
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Altzwigerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 92
Rok: 1790
Jméno ženicha: Ignác
Příjmení ženicha: Urschler
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Schwenglerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 38
Rok: 1790
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Melhuba
Otec ženicha: Bartoloměj
Místo ženicha: Židenice (?)
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Špačková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Stráž (?)
Stav:
Poznámka:
č.p.: 235
Rok: 1790
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Persohn, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Eleonora
Příjmení nevěsty: Bnarová (?)
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 153
Rok: 1790
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Knilling
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Fialová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 120
Rok: 1790
Jméno ženicha: Bohumír
Příjmení ženicha: Rorich
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Kodelková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 19
Rok: 1790
Jméno ženicha: Jan Bohumil
Příjmení ženicha: Kriegshammer
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Zahnová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 64
Rok: 1790
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Modrý
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Vincencie
Příjmení nevěsty: Rotterová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 11
Rok: 1790
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Lovák
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Heyerová (?)
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 53
Rok: 1790
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Radda
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Obermeyerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 132
Rok: 1790
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Ruschka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Hadová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 96
Rok: 1790
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Janoušek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Kružinová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 18
Rok: 1790
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Rittersporn
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Bilgramová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 7
Rok: 1790
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Hladký
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Suchánková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 151
Rok: 1791
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Jiskra (Iskra)
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Kuchynková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 143
Rok: 1791
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Jenáček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Luzillová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 114
Rok: 1791
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Sedláček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Kellnerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 161
Rok: 1791
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Kellner
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Wipplerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 101
Rok: 1791
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Igl
Otec ženicha:
Místo ženicha: Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Rossmannová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 74
Rok: 1791
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Dočekal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Fetkerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 74
Rok: 1791
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Mikš
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Vincencie
Příjmení nevěsty: Navrátilová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 63
Rok: 1791
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Sitauer
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Judita
Příjmení nevěsty: Svobodová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 139
Rok: 1791
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Schwer
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Klára
Příjmení nevěsty: Mischauerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 17
Rok: 1791
Jméno ženicha: Vincenc
Příjmení ženicha: Werner
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Rostlerová (?)
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 139
Rok: 1791
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Tomšíček, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Mischauerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 58
Rok: 1791
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Koch
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Hodetzová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 60
Rok: 1791
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Smutný
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Viktorie
Příjmení nevěsty: Kochmannová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 105
Rok: 1791
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Hofmann
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Uhlová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 105
Rok: 1791
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Padrta
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Uhlová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 104
Rok: 1791
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Wentzl
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Luňáková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 81
Rok: 1791
Jméno ženicha: Jan Michal
Příjmení ženicha: Hofner
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Schmiedová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 50
Rok: 1791
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Schimel
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Kastuliosová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 16
Rok: 1791
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Kreutz
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Rossová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 29
Rok: 1791
Jméno ženicha: Bernard
Příjmení ženicha: Němec
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Litschková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 99
Rok: 1791
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Slaný
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Grofová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 36
Rok: 1791
Jméno ženicha: Kašpar
Příjmení ženicha: Bubla
Otec ženicha:
Místo ženicha: Husovice
Stav:
Jméno nevěsty: Viktorie
Příjmení nevěsty: Brucknerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Lískovec
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 105
Rok: 1791
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Strach
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Němcová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 19
Rok: 1791
Jméno ženicha: Bartoloměj
Příjmení ženicha: Binka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Litzilová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 47
Rok: 1791
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Fiala
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Schobertová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 50
Rok: 1791
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Gotzinger
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Klára
Příjmení nevěsty: Schrollingerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 64
Rok: 1791
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Strnad
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Lindušková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 12
Rok: 1792
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Mikulin
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Gallová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 107
Rok: 1792
Jméno ženicha: Petr
Příjmení ženicha: Soukup
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Palenczková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 19
Rok: 1792
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Kaspar
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Wichtichová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 168
Rok: 1792
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Jašek, voják
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Laioková (?)
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 62
Rok: 1792
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Jílek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Eleonora
Příjmení nevěsty: Skoumalová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 115
Rok: 1792
Jméno ženicha: Florián
Příjmení ženicha: Neuberger
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Eichlerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 65
Rok: 1792
Jméno ženicha: Matěj (Kristián)
Příjmení ženicha: Hohn
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Petzová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 7
Rok: 1792
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Quokal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Hintenhofferová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 4
Rok: 1792
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Stofenberger
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Brunegresová (?)
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 82
Rok: 1792
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Karafiát
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Sedláčková, mlynář
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 61
Rok: 1792
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Rossman
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Schusterová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 73
Rok: 1792
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Mitschánek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Justýna
Příjmení nevěsty: Nossová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 22
Rok: 1792
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Starý
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Dočkalová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 115
Rok: 1792
Jméno ženicha: Ferdinand
Příjmení ženicha: Gartner (Tachan)
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Petra
Příjmení nevěsty: Schulzová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 38
Rok: 1792
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Růžička
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Apolena
Příjmení nevěsty: Přikrylová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 155
Rok: 1792
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Jungmann
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Matylda
Příjmení nevěsty: Fialová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 83
Rok: 1792
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Planeta
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Kucheserová (?)
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 140
Rok: 1792
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Nalecný
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Krejčí
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 62
Rok: 1792
Jméno ženicha: Bernard
Příjmení ženicha: Mitschánek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Schuplerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 106
Rok: 1792
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Brukmann
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Grunerová (?)
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 140
Rok: 1792
Jméno ženicha: Fabián
Příjmení ženicha: Vaněk
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Svatoňová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 158
Rok: 1792
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Kredek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Kuchynková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 49
Rok: 1792
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Schwab
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Presburgerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 176
Rok: 1793
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Machát
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Suchánková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 160
Rok: 1793
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Narrini
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Veselá
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 141
Rok: 1793
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Hofrichter
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Skůrová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 56
Rok: 1793
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Malý
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Schusterová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 52
Rok: 1793
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Kopeček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Patanitzková (?)
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 175
Rok: 1793
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Richter
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Eleonora
Příjmení nevěsty: Peterschková (?)
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 175
Rok: 1793
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Planeta
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Suchánková (rodné příjm.)
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 161
Rok: 1793
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Tuchan
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Schereblová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 144
Rok: 1793
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Kratochvíl
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Urbánková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 3
Rok: 1793
Jméno ženicha: Petr
Příjmení ženicha: Hanzlíček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Paratzková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 57
Rok: 1793
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Schon
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Svobodová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 19
Rok: 1793
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Kuppe
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Seichová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 100
Rok: 1793
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Drozdík
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Esterfeldová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 3
Rok: 1793
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Klapsche
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Kochová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 16
Rok: 1793
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Řiháček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Korábová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 99
Rok: 1793
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Sláma
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Eleonora
Příjmení nevěsty: Raddová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 21
Rok: 1793
Jméno ženicha: Leopold
Příjmení ženicha: Schlesinger
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Moltzová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 82
Rok: 1793
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Vala
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Poláčková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 5
Rok: 1793
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Růžička
Otec ženicha:
Místo ženicha: Kohoutovice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Nessedová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Kohoutovice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 156
Rok: 1793
Jméno ženicha: Michal
Příjmení ženicha: Gallasch
Otec ženicha:
Místo ženicha: Hatschan (?)
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Wegertová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 176
Rok: 1793
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Veselý
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Machátová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 112
Rok: 1794
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Wentzl
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Kučerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 27
Rok: 1794
Jméno ženicha: Vojtěch
Příjmení ženicha: Doužil
Otec ženicha:
Místo ženicha: Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Adámková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 151
Rok: 1794
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Stefan
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Kartouschová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 151
Rok: 1794
Jméno ženicha: Sebastián
Příjmení ženicha: Vejložek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Hanáková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 14
Rok: 1794
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Svoboda
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Allzingerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 157
Rok: 1794
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Tilz
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Schwabová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 146
Rok: 1794
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Schuster
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Klára
Příjmení nevěsty: Matějková (?)
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 81
Rok: 1794
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Schuster
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Tekla
Příjmení nevěsty: Rudolfová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 145
Rok: 1794
Jméno ženicha: Libor
Příjmení ženicha: Heltzl
Otec ženicha:
Místo ženicha: Brno-Cejl
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Konečná
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1794
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Reiche
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Sacková (?)
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 103
Rok: 1794
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Kostroun
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Procházková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 39
Rok: 1794
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Schuehrer
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Schokalová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 110
Rok: 1794
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Krembs
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Gregoriadesová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 97
Rok: 1794
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Kofler
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Vejvodová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 24
Rok: 1794
Jméno ženicha: Prokop
Příjmení ženicha: Leder
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Svatoňová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 88
Rok: 1794
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Schmied
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Schmiedová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 20
Rok: 1794
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Zukare
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Christová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 88
Rok: 1794
Jméno ženicha: Kristián Vilém
Příjmení ženicha: Maratský
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Billová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 25
Rok: 1795
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Letocha
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Banecková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 62
Rok: 1795
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Bober
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Růžičková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 4
Rok: 1795
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Brandstetter
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Nitschová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 165
Rok: 1795
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Voit
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Kamanová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 139
Rok: 1795
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Wentzl
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Motzová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 33
Rok: 1795
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Spornik
Otec ženicha:
Místo ženicha: Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Thomová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 64
Rok: 1795
Jméno ženicha: Kristián
Příjmení ženicha: Kunz
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Presburgerová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Staré Brno
Stav:
Poznámka:
č.p.: 62
Rok: 1795
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Rychlý
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staré Brno
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Jachlová
Otec nevěsty: