Telecí (evangelická) v letech 1886-1928

, autor dat Bc. Hudík

Digitalizovaná matriční kniha oddaných Telecí (evangelická) obsahuje záznamy od roku 1886 do roku 1928.

Nalezeno 489 záznamů svateb
Řazení
Příjmení ženicha
Jméno ženicha
Místo ženicha
Příjmení nevěsty
Jméno nevěsty
Místo nevěsty
č.p.
Rok
Jméno
Příjmení
Otec
Obec
Stav
Strana
Kniha
č.p.: 44, 22
Rok: 1910
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Vojtíšek
Otec ženicha: Adolf
Místo ženicha: Borovnice
Stav:
Jméno nevěsty: Aloisie Josefa
Příjmení nevěsty: Pajkrová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 17, 78
Rok: 1913
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Pajl
Otec ženicha: Adolf
Místo ženicha: Javorek
Stav:
Jméno nevěsty: Božena
Příjmení nevěsty: Javůrková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 18, 3
Rok: 1893
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Nunvář
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Sádek
Stav:
Jméno nevěsty: Vincencie
Příjmení nevěsty: Cihlářová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Lačnov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 45, 36
Rok: 1895
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Trnka
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Borovnice
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Kulíková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 80, 127
Rok: 1921
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Dvořák
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Stará Kamenice
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Kinclová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 51, 8
Rok: 1921
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Poláček
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Borovnice
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Dudková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Borovnice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 31, 10
Rok: 1896
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Andrlík
Otec ženicha: Petr
Místo ženicha: Sádek
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Vavřinová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Jimramovské Paseky
Stav:
Poznámka:
č.p.: 2, 21
Rok: 1922
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Gracias
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Hutě
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Dvořáková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 145, 9
Rok: 1922
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Trnka
Otec ženicha: Adolf
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Emílie
Příjmení nevěsty: Švandová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 4, 25
Rok: 1923
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Čuřík
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Spělkov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Dudková
Otec nevěsty: Michal
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 14, 29
Rok: 1923
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Buchta
Otec ženicha: Adolf
Místo ženicha: Javorek
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Pavlišová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 7, 43
Rok: 1924
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Dědič
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Spělkov
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Ondrová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 7, 12
Rok: 1898
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Břeň
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Široký Důl
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Filipi
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 118, 23
Rok: 1926
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Šťastný
Otec ženicha: Vincenc
Místo ženicha: Rovečné
Stav:
Jméno nevěsty: Emílie Libuše
Příjmení nevěsty: Nunvářová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Sádek
Stav:
Poznámka:
č.p.: 23, 35
Rok: 1901
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Feltl
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Březiny
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Luňáčková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 65, 30
Rok: 1927
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Vítek
Otec ženicha: Augustýn
Místo ženicha: Uhřice
Stav:
Jméno nevěsty: Ludmila
Příjmení nevěsty: Fialová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Leština
Stav:
Poznámka:
č.p.: 26, 5
Rok: 1903
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Makovský
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Březiny
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Nunvářová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Blatiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 4, 29
Rok: 1903
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Tauber
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Světy
Stav:
Jméno nevěsty: Emílie
Příjmení nevěsty: Honzálková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 80, 39
Rok: 1905
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Zrůst
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Plíhalová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Svatá Kateřina
Stav:
Poznámka:
č.p.: 26, 8
Rok: 1887
Jméno ženicha: Adolf
Příjmení ženicha: Šťastný
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Jimramov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Petrášová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Pustá Rybná
Stav:
Poznámka:
č.p.: 5, 36
Rok: 1902
Jméno ženicha: Adolf Bohuslav
Příjmení ženicha: Tichý
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Lačnov
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Javůrková
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 14, 2
Rok: 1905
Jméno ženicha: Adolf Josef
Příjmení ženicha: Němec
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Borovnice
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Nešická
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Telecí
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 133, 12
Rok: 1919
Jméno ženicha: Adolf Stanislav
Příjmení ženicha: Zezula
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Petráková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Březiny
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 11, 1
Rok: 1892
Jméno ženicha: Albín
Příjmení ženicha: Chvála
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Březiny
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Holcová
Otec nevěsty: Ferdinand
Místo nevěsty: Blatiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 27, 31
Rok: 1926
Jméno ženicha: Albín
Příjmení ženicha: Chvála
Otec ženicha: Albín
Místo ženicha: Březiny
Stav:
Jméno nevěsty: Emílie
Příjmení nevěsty: Kadlecová
Otec nevěsty: Vincenc
Místo nevěsty: Spělkov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 4, 5
Rok: 1914
Jméno ženicha: Alois
Příjmení ženicha: Tichý
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Maksičky
Stav:
Jméno nevěsty: Albína Františka
Příjmení nevěsty: Kašparová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 144
Rok: 1920
Jméno ženicha: Alois
Příjmení ženicha: Pavliš
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Trávníčková
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 63, 64
Rok: 1898
Jméno ženicha: Alois
Příjmení ženicha: Musílek
Otec ženicha: Melichar
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Leksova
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 112, 9
Rok: 1906
Jméno ženicha: Alois
Příjmení ženicha: Just
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Anna Kristýna
Příjmení nevěsty: Veselá
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Nový Jimramov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 95, 88
Rok: 1891
Jméno ženicha: Amos
Příjmení ženicha: Franc
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Jarošov
Stav:
Jméno nevěsty: Emílie
Příjmení nevěsty: Fajmonová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 16, 76
Rok: 1889
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Brokl
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: České Milovy
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Plíhalová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Pustá Rybná
Stav:
Poznámka:
č.p.: 40, 153
Rok: 1890
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Teplý
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Dudková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 76, 22
Rok: 1910
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Maršálek
Otec ženicha: Vincenc
Místo ženicha: Rovečné
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Popelková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Svojanov
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 125, 3
Rok: 1890
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Fajmon
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Hladká
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Blatiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 142, 21
Rok: 1892
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Kučera
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Dvořáková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 3, 28
Rok: 1915
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Pajl
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Březiny
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Maděrová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Březiny
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 57, 61
Rok: 1892
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Fajmon
Otec ženicha: Filip
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Petrášová
Otec nevěsty: Albín
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 43, 18
Rok: 1915
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Vraspír
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Javorek
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Dvořáková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Valdorf
Stav:
Poznámka:
č.p.: 162, 36
Rok: 1915
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Filipi
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Emílie
Příjmení nevěsty: Kovářová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Trhonice
Stav:
Poznámka:
č.p.: 164, 53
Rok: 1893
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Filipi
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Švandová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 1, 34
Rok: 1893
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Lamplot
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Lačnov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Hartmannová
Otec nevěsty: Hynek
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 131, 3
Rok: 1894
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Trávníček
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Trávníčková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Blatiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 49, 44
Rok: 1894
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Plíhal
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Borovnice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Vincencová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 18, 18
Rok: 1895
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Stehlík
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Kadov
Stav:
Jméno nevěsty: Pravomila Anna
Příjmení nevěsty: Nunvářová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Sádek
Stav:
Poznámka:
č.p.: 68, 65
Rok: 1920
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Kunhart
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Ehrenbergerová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 77, 9
Rok: 1895
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Teplý
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Pustá Rybná
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Filipi
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Kobylí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 10, 84
Rok: 1896
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Romportl
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Damašek
Stav:
Jméno nevěsty: Emílie
Příjmení nevěsty: Makovská
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 11, 61
Rok: 1896
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Petráš
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Kobylí
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Petrášová
Otec nevěsty: Albín
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 31, 140
Rok: 1896
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Fridrich
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Fajmonová
Otec nevěsty: Filip
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 4, 25
Rok: 1898
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Pospíšil
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Maksičky
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Smělá
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 3, 64
Rok: 1898
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Svoboda
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Blatiny
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Fajmonová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Pustá Rybná
Stav:
Poznámka:
č.p.: 14, 141
Rok: 1898
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Macháček
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Záboř
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Fajmonová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 16, 66
Rok: 1898
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Buchta
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Borovnice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Procházková
Otec nevěsty: Benjamín
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 113, 48
Rok: 1898
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Janko
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Pustá Rybná
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Kovářová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 20, 1
Rok: 1925
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Pečenka
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Zádolí
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Vraspírová
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Světy
Stav:
Poznámka:
č.p.: 16, 66
Rok: 1900
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Buchta
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Borovnice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Procházková
Otec nevěsty: Benjamín
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 32, 141
Rok: 1900
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Balabán
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Moravské Křižánky
Stav:
Jméno nevěsty: Emílie
Příjmení nevěsty: Fajmonová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 10, 36
Rok: 1900
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Kašpar
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Lačnov
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Javůrková
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 1, 90
Rok: 1904
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Zrůst
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Landrát
Stav:
Jméno nevěsty: Emílie Anna
Příjmení nevěsty: Broklová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 110, 50
Rok: 1886
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Beneš
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Pustá Rybná
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Buršová
Otec nevěsty: Karel
Místo nevěsty: Novosady
Stav:
Poznámka:
č.p.: 55, 58
Rok: 1887
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Dvořák
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Hladká
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 9, 21
Rok: 1887
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Kaplan
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Březiny
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Maděrová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 110,5
Rok: 1887
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Teplý
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Kaštánková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 10, 22
Rok: 1906
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Kadlec
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Spělkov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna Marie
Příjmení nevěsty: Pajkrová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 135, 145
Rok: 1908
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Filipi
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Kulíková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 2, 1
Rok: 1907
Jméno ženicha: Antonín František
Příjmení ženicha: Henych
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Novosady
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Kučerová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Světy
Stav:
Poznámka:
č.p.: 27, 6
Rok: 1926
Jméno ženicha: Bedřich
Příjmení ženicha: Abrahám
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Podměstí
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Teplá
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 54, 38
Rok: 1908
Jméno ženicha: Bohumil
Příjmení ženicha: Bečička
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Čaňkovice
Stav:
Jméno nevěsty: Františka Anna
Příjmení nevěsty: Dvořáková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 39, 49
Rok: 1891
Jméno ženicha: Bohumil
Příjmení ženicha: Nemanský
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Březiny
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Kaštánková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 98, 28
Rok: 1897
Jméno ženicha: Bohumil
Příjmení ženicha: Leksa
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Pospíšilová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Bolešín
Stav:
Poznámka:
č.p.: 68, 53
Rok: 1907
Jméno ženicha: Bohumil
Příjmení ženicha: Kunhart
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Anna Aloisie
Příjmení nevěsty: Kučerová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 141, 41
Rok: 1911
Jméno ženicha: Bohumil Josef
Příjmení ženicha: Gregor
Otec ženicha: Vincenc
Místo ženicha: Česká Svratka
Stav:
Jméno nevěsty: Anatolie Josefa
Příjmení nevěsty: Kučerová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 38, 99
Rok: 1901
Jméno ženicha: Bohumil Josef
Příjmení ženicha: Bukáček
Otec ženicha: Hynek
Místo ženicha: Písková Lhota
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Božena Amálie
Příjmení nevěsty: Šťastná
Otec nevěsty: Adolf
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 24, 2
Rok: 1927
Jméno ženicha: Bohuslav
Příjmení ženicha: Just
Otec ženicha: Vincenc
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Libuše
Příjmení nevěsty: Tauberová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Mrhov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 99, 56
Rok: 1902
Jméno ženicha: Bohuslav Josef
Příjmení ženicha: Šťastný
Otec ženicha: Adolf
Místo ženicha: Březiny
Stav:
Jméno nevěsty: Hedvika Anna
Příjmení nevěsty: Suchá
Otec nevěsty: Hynek
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 50, 51
Rok: 1923
Jméno ženicha: Břetislav
Příjmení ženicha: Tichý
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Filipov
Stav:
Jméno nevěsty: Blažena Emílie
Příjmení nevěsty: Kinclová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 87, 18
Rok: 1911
Jméno ženicha: Eduard
Příjmení ženicha: Mastný
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Budislav
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Dvořáková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Sádek
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 5, 43
Rok: 1920
Jméno ženicha: Eduard
Příjmení ženicha: Cach
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Blatiny
Stav:
Jméno nevěsty: Emílie
Příjmení nevěsty: Ondrová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 12, 20
Rok: 1912
Jméno ženicha: Emil
Příjmení ženicha: Trávníček
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: České Milovy
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Tesková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Damašek
Stav:
Poznámka:
č.p.: 22, 76
Rok: 1920
Jméno ženicha: Emil
Příjmení ženicha: Pajkr
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Chlebounová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Sádek
Stav:
Poznámka:
č.p.: 12, 76
Rok: 1896
Jméno ženicha: Emil
Příjmení ženicha: Trávníček
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: České Milovy
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Trávníčková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 12, 35
Rok: 1923
Jméno ženicha: Emil
Příjmení ženicha: Filipi
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Emílie
Příjmení nevěsty: Línková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 25, 6
Rok: 1927
Jméno ženicha: Emil
Příjmení ženicha: Otava
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: České Křižánky
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena Marie
Příjmení nevěsty: Knotková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Rovné
Stav:
Poznámka:
č.p.: 107, 41
Rok: 1905
Jméno ženicha: Emil František
Příjmení ženicha: Nunvář
Otec ženicha: Adolf
Místo ženicha: Sádek
Stav:
Jméno nevěsty: Bohumila Albína
Příjmení nevěsty: Kučerová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 22, 19
Rok: 1887
Jméno ženicha: Filip
Příjmení ženicha: Švanda
Otec ženicha: Filip
Místo ženicha: Pustá Rybná
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Vašková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: České Milovy
Stav:
Poznámka:
č.p.: 13, 19
Rok: 1889
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Kincl
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Damašek
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Teplá
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 79, 12
Rok: 1908
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Tomášek
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Otradov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Filipi
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 43, 86
Rok: 1909
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Popelka
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Pustá Rybná
Stav:
Jméno nevěsty: Milinka
Příjmení nevěsty: Javůrková
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 95, 38
Rok: 1889
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Fajmon
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Antonie
Příjmení nevěsty: Popelková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Široký Důl
Stav:
Poznámka:
č.p.: 59, 17
Rok: 1910
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Hess
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Hradec Králové
Stav:
Jméno nevěsty: Anežka
Příjmení nevěsty: Teplá
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Březiny
Stav:
Poznámka:
č.p.: 47, 11
Rok: 1910
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Dvořák
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Moravské Křižánky
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Coufalová
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 3, 131
Rok: 1890
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Musílek
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Kobylí
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Trávníčková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 70, 99
Rok: 1911
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Kunhart
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Leksová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Telecí
Stav:
Poznámka:
č.p.: 44, 22
Rok: 1891
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Vojtíšek
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Borovnice
Stav:
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Lukásová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Telecí
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 1, 45
Rok: 1911
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Kučera
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Telecí
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Emílie Anna
Příjmení nevěsty: Černá
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Daňkovice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 51, 39
Rok: 1891
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Feltl
Otec ženicha: Františka
Místo ženicha: Březiny
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Vosmeková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Sádek
Stav:
Poznámka:
č.p.: 2, 170
Rok: 1912
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Nunvář
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Kobylí
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Lenhartová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Štítná
Stav:
Poznámka:
č.p.: 79, 11
Rok: 1891
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Teplý
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Březiny
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Kubíková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Valdorf
Stav:
Poznámka:
č.p.: 23,39
Rok: 1892
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Teplý
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Telecí
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Vosmeková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Sádek
Stav:
Poznámka:
č.p.: 27, 19
Rok: 1913
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Kadlec
Otec ženicha: Vincenc
Místo ženicha: Spělkov
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Fajmonová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Sádek
Stav:
Poznámka:

Zefektivněte výsledky vašeho vyhledávání ...

Pro rozšíření výsledků používejte hvězdičku, např.: "Kar*" pro nalezení všech Karlů nebo Karlíků. Hvězdičku lze vložit také před nebo doprostřed hledaného výrazu a vždy nahrazuje libovolný počet znaků.

Nejlepší obsah přímo na váš e-mail

Nestíháte sledovat nové články na našem webu? Chcete informace o nových matričních přírustcích? Pošleme vám informace o všech důležitých novinkách!

Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vaší e-mailové adresy pro účely rozesíání novinek.

Alternativou je naše Facebooková stránka kde najdete upozornění na nové články, zajímavosti z bádání nebo informace o aktuálích slevách DNA testů.