Svatoslav

,

Digitalizovaná kniha oddaných Svatoslav obsahuje záznamy od roku 1660 do roku 1783.

Nalezeno 241 záznamů svateb
č.p.
Rok
Jméno
Příjmení
Otec
Obec
Stav
Strana
Kniha
č.p.:
Rok: 1660
Jméno ženicha: Simon
Příjmení ženicha: Muzikář
Otec ženicha: Blažej
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Justýna
Příjmení nevěsty: Horáčková
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Veverské Knínice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1661
Jméno ženicha: Kašpar
Příjmení ženicha: Angel
Otec ženicha:
Místo ženicha: Předklášteří
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Muzikářová
Otec nevěsty: Blažej
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1661
Jméno ženicha: ?
Příjmení ženicha: ?
Otec ženicha: Bartoloměj
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Salomena
Příjmení nevěsty: Kovářová
Otec nevěsty: Simon
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1662
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Bráblík
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Bednářová
Otec nevěsty: Havel
Místo nevěsty: Prosatín
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1664
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Starý
Otec ženicha:
Místo ženicha: Borač
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Filová
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1667
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Medek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Tišnov
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Sevorová
Otec nevěsty: Filip
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1667
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Dankůj
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Valová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1668
Jméno ženicha: Lukáš
Příjmení ženicha: Malinkůj
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Janků
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1670
Jméno ženicha: Vít
Příjmení ženicha: Kadlec
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Valná
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Rohozec
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1670
Jméno ženicha: Adam
Příjmení ženicha: Vakavůj
Otec ženicha:
Místo ženicha: Loukovice (?)
Stav:
Jméno nevěsty: Ludmila
Příjmení nevěsty: Kutilová
Otec nevěsty: Havel
Místo nevěsty: Nová Ves
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1678
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Vávra
Otec ženicha: Mikuláš
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Uršula
Příjmení nevěsty: Mlynářová
Otec nevěsty: Havel
Místo nevěsty: Valíkův mlýn
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1682
Jméno ženicha: Fabián
Příjmení ženicha: Černý
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Justýna
Příjmení nevěsty: Vlášková
Otec nevěsty: Simon
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1683
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Kříž
Otec ženicha:
Místo ženicha: Lažánky
Stav:
Jméno nevěsty: Ludmila
Příjmení nevěsty: Panovská
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1684
Jméno ženicha: Urban
Příjmení ženicha: Lanž
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Hedvika
Příjmení nevěsty: Musilová
Otec nevěsty: Sebastián
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1684
Jméno ženicha: Vít
Příjmení ženicha: Hnát
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Justýna
Příjmení nevěsty: Vávrová, rychtář
Otec nevěsty: Mikuláš
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1684
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Kopáček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Hluboké
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Navrátilová, pastýř
Otec nevěsty: Vavřinec
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1685
Jméno ženicha: Bohuslav
Příjmení ženicha: Černý
Otec ženicha: Vavřinec
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Zuzana
Příjmení nevěsty: Juříčková
Otec nevěsty: Crha
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1685
Jméno ženicha: Blažej
Příjmení ženicha: Kadlec
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Čechová, řezník
Otec nevěsty: Vít
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1686
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Krejčí
Otec ženicha: Mikuláš
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Řepová
Otec nevěsty: Simon
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1686
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Vávra, rychtář
Otec ženicha: Mikuláš
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Zuzana
Příjmení nevěsty: Musilová
Otec nevěsty: Sebastián
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1687
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Kroutil
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Helena
Příjmení nevěsty: Lanžová
Otec nevěsty: Simon
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1687
Jméno ženicha: Lukáš
Příjmení ženicha: Malinka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Fukavá
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Hluboké
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1687
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Bráblík
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Markéta
Příjmení nevěsty: Bártová (?)
Otec nevěsty: Felix (Šťastný ?)
Místo nevěsty: Šerkovice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1687
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Vávra, rychtář
Otec ženicha: Mikuláš
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Ludmila
Příjmení nevěsty: Hnátová
Otec nevěsty: Vít
Místo nevěsty: Štěchov
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1688
Jméno ženicha: Stanislav
Příjmení ženicha: Sochor, mlynář
Otec ženicha:
Místo ženicha: Lomnice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Krátká
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: ?
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1688
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Vala
Otec ženicha: Řehoř
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Vávrová, rychtář
Otec nevěsty: Mikuláš
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1689
Jméno ženicha: Urban
Příjmení ženicha: Kroutil
Otec ženicha: Matouš
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Kyslinková
Otec nevěsty: Vavřinec
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1690
Jméno ženicha: Vít
Příjmení ženicha: Ráček
Otec ženicha: Vít
Místo ženicha: Křoví
Stav:
Jméno nevěsty: Markéta
Příjmení nevěsty: Blažková
Otec nevěsty: Simon
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1690
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Kunštovný, mlynář
Otec ženicha: Stanislav
Místo ženicha: Staňkův mlýn
Stav:
Jméno nevěsty: Zuzana
Příjmení nevěsty: Žižlová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1691
Jméno ženicha: Havel
Příjmení ženicha: Malinka
Otec ženicha: Lukáš
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Kyslinková
Otec nevěsty: Vavřinec
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1691
Jméno ženicha: Zikmund Bartoloměj (?)
Příjmení ženicha: Muzikář (Bartoň ?)
Otec ženicha: Bartoloměj (?)
Místo ženicha: Vémyslice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Blažejová
Otec nevěsty: Simon
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1691
Jméno ženicha: Vít
Příjmení ženicha: Juránek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Zuzana
Příjmení nevěsty: Kroutilová
Otec nevěsty: Matouš
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1692
Jméno ženicha: Urban
Příjmení ženicha: Žižla
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Uršula
Příjmení nevěsty: Filová, rychtář
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1693
Jméno ženicha: Lukáš
Příjmení ženicha: Fila
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Markéta
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Veverské Knínice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1693
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Čech
Otec ženicha: Vít
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Martínková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Křoví
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1694
Jméno ženicha: Alexandr
Příjmení ženicha: Bavor
Otec ženicha: Matouš
Místo ženicha: Křoví
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Čechová
Otec nevěsty: Vít
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1694
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Švec
Otec ženicha:
Místo ženicha: Deblín
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Pánovská
Otec nevěsty: Bartoloměj
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1695
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Saur, krejčí
Otec ženicha:
Místo ženicha: Štěpánov
Stav:
Jméno nevěsty: Anežka
Příjmení nevěsty: Pánovská
Otec nevěsty: Bartoloměj
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1697
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Čech
Otec ženicha:
Místo ženicha: Čížky
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Blažková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1697
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Malinka
Otec ženicha: Lukáš
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: ?
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1698
Jméno ženicha: Urban
Příjmení ženicha: Loukovský
Otec ženicha: Adam
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Kadlecová
Otec nevěsty: Klement
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1699
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Farní, Krábkův čeledín
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Justýna
Příjmení nevěsty: ?
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1699
Jméno ženicha: Ferdinand
Příjmení ženicha: ?
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Janků
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Tišnov
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1699
Jméno ženicha: Vít
Příjmení ženicha: Janků
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: ?
Příjmení nevěsty: Zemánková
Otec nevěsty: Vít
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1700
Jméno ženicha: Vít
Příjmení ženicha: Krábek, farní čeledín
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Filová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1703
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Kříž, kovář
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Borková
Otec nevěsty: Simon
Místo nevěsty: Lomnička
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1704
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Valík, mlynář
Otec ženicha: Ondřej
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Loubalová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Štěpánovice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1705
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Piška
Otec ženicha: Martin
Místo ženicha: Deblín
Stav:
Jméno nevěsty: Ludmila
Příjmení nevěsty: Pánovská, starý
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1706
Jméno ženicha: Petr
Příjmení ženicha: Michalík
Otec ženicha: Simon
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Lanžová
Otec nevěsty: Simon
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1706
Jméno ženicha: Urban
Příjmení ženicha: Janků
Otec ženicha: Vít
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Hnátová
Otec nevěsty: Vít
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1706
Jméno ženicha: Petr
Příjmení ženicha: Nový
Otec ženicha: Jan Pavel
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: ?
Příjmení nevěsty: Zemánková
Otec nevěsty: Vít
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1706
Jméno ženicha: Stanislav
Příjmení ženicha: Němec
Otec ženicha: Urban
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: ?
Příjmení nevěsty: Michalíková
Otec nevěsty: Simon
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1707
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Bartůvka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Drahonín
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Nečasová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1708
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Kristek
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Veverské Knínice
Stav:
Jméno nevěsty: Uršula
Příjmení nevěsty: Jáchymková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Veverské Knínice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1708
Jméno ženicha: Havel
Příjmení ženicha: Carda
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Uršula
Příjmení nevěsty: ?
Otec nevěsty: Petr
Místo nevěsty: ?
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1710
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Ťápal
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Pánovská, starý, on ji bil otčím
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1711
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Janků
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Anežka
Příjmení nevěsty: ?
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Štěpánovice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1711
Jméno ženicha: Řehoř
Příjmení ženicha: ?
Otec ženicha:
Místo ženicha: Křižínkov
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Mikešů
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1711
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Kadlec
Otec ženicha: Klement
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Žofie
Příjmení nevěsty: Němcová
Otec nevěsty: Urban
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1713
Jméno ženicha: Blažej
Příjmení ženicha: Řepa
Otec ženicha: Matouš
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Žofie
Příjmení nevěsty: Malinková
Otec nevěsty: Lukáš
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1714
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Zabil
Otec ženicha:
Místo ženicha: Veverské Knínice
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Musilová
Otec nevěsty: Urban
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1714
Jméno ženicha: Řehoř
Příjmení ženicha: Jaroš
Otec ženicha: Pavel
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: ?, rektor
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1717
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Hořčica
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Ráčková
Otec nevěsty: Vít
Místo nevěsty: Křoví
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1717
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Němec
Otec ženicha: Urban
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Uršula
Příjmení nevěsty: Černá
Otec nevěsty: Blažej
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1717
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Lanž
Otec ženicha: Urban
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Kavlíková
Otec nevěsty: Urban
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1718
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Řepa
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Adamová
Otec nevěsty: Vít
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1718
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Vařejka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Justýna
Příjmení nevěsty: Hnilicová
Otec nevěsty: Bernard
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1718
Jméno ženicha: Vít
Příjmení ženicha: Hnát
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Božková
Otec nevěsty: Ondřej
Místo nevěsty: Radoškov
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1719
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Kavlík
Otec ženicha: Urban
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Machačová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1719
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Jiříček
Otec ženicha: Cyril
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Kavlíková
Otec nevěsty: Urban
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1719
Jméno ženicha: Urban
Příjmení ženicha: Kadlec
Otec ženicha: Klement
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Uršula
Příjmení nevěsty: Blažková, rychář
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1720
Jméno ženicha: Blažej
Příjmení ženicha: Řepa
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Kadlecová
Otec nevěsty: Klement
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1720
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Tulipán
Otec ženicha:
Místo ženicha: Veverská Bítýška
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Pánovská
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1720
Jméno ženicha: Mikuláš
Příjmení ženicha: Vařejka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Justýna
Příjmení nevěsty: Zemánková
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: ?
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1721
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Jelínek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Osová Bítýška
Stav:
Jméno nevěsty: Pavlína
Příjmení nevěsty: Pánovská
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: ?
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1722
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Kvarda
Otec ženicha:
Místo ženicha: Domašov
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Filová
Otec nevěsty: Lukáš
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1723
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Karel
Otec ženicha: Martin
Místo ženicha: Borač
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Řepová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1723
Jméno ženicha: Lukáš
Příjmení ženicha: Mašíček
Otec ženicha: Řehoř
Místo ženicha: Borač
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Kroutilová
Otec nevěsty: Urban
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1724
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Mikeš
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Juránková
Otec nevěsty: Vít
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1724
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Blažek
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Juliana
Příjmení nevěsty: Dolníčková
Otec nevěsty: Bartoloměj
Místo nevěsty: Borač
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1724
Jméno ženicha: Adam
Příjmení ženicha: Krápek
Otec ženicha: Vít
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Muzikářová
Otec nevěsty: Zikmund
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1724
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Valík
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Polyxena
Příjmení nevěsty: Malinková
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1724
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Vavříček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Žebětín
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Řepová
Otec nevěsty: Matouš
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1725
Jméno ženicha: Urban
Příjmení ženicha: Hořčica
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Němcová
Otec nevěsty: Urban
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1725
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Jelínek, mlynář
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Valíková, mlynář
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1725
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Vala, rektor
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Markéta
Příjmení nevěsty: Malinková
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1726
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Rampula
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Jiříčková
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1726
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Muzikář
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Kouřilová
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1726
Jméno ženicha: Havel
Příjmení ženicha: Juránek
Otec ženicha: Vít
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Markéta
Příjmení nevěsty: Adamcová
Otec nevěsty: Řehoř
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1727
Jméno ženicha: Leopold
Příjmení ženicha: Vala, rektor
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Markéta
Příjmení nevěsty: Hořčicová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1728
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Hořčica
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Regina
Příjmení nevěsty: Zlomková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1728
Jméno ženicha: Fabián
Příjmení ženicha: Cibulka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Lucie
Příjmení nevěsty: Smolařová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1730
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Vařejka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Zemánková
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1730
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Juříček
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Justýna
Příjmení nevěsty: Blažková
Otec nevěsty: Fabián
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1731
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Mikeš
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Žižlová
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1731
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Kolář
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Pavlína
Příjmení nevěsty: Shihová (?)
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Tišnov
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1732
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Bartoník
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Hniličková
Otec nevěsty: Bernard
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1732
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Vala, rektor
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Hnátová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1733
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Konečný
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Zemánková
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1733
Jméno ženicha: Urban
Příjmení ženicha: Krábek
Otec ženicha: Vít
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Juliana
Příjmení nevěsty: Vařejková
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1733
Jméno ženicha: Kašpar
Příjmení ženicha: Oplatek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Radoškov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Kadlecová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1734
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Malinka
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Machačová
Otec nevěsty: Urban
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1735
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Juránek
Otec ženicha: Vít
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Justýna
Příjmení nevěsty: Skládaná (?)
Otec nevěsty: Urban
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1735
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Bárta
Otec ženicha: Bartoloměj
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Skládaná (?)
Otec nevěsty: Urban
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1735
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Žižla
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Valová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1735
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Holeček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Drahonín
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Valová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Drahonín
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1735
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Mikeš
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Žižlová
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1735
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Vařejka
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Skládaná
Otec nevěsty: Pavel
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1737
Jméno ženicha: Petr
Příjmení ženicha: Michalík
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Juliana
Příjmení nevěsty: Žižlová
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1738
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Cypřiš
Otec ženicha: Ferdinand
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Pavlína
Příjmení nevěsty: Němcová
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1738
Jméno ženicha: Bernard
Příjmení ženicha: Karel
Otec ženicha: Pavel
Místo ženicha: Borač
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Vařejková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1738
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Jinker
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Ludmila
Příjmení nevěsty: Vařejková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1739
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Belatka
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Valová, mlynář
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1739
Jméno ženicha: Mikuláš
Příjmení ženicha: Vařejka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Malinková
Otec nevěsty: Pavel
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1739
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Melichar
Otec ženicha: Bartoloměj
Místo ženicha: Březí
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Jelínková
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Pánov
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1740
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Janků
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Blažková
Otec nevěsty: Fabián
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1740
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Vlasák
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Judita
Příjmení nevěsty: Žižlová
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1740
Jméno ženicha: Mikuláš
Příjmení ženicha: Zemánek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Adamová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1741
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Kocián
Otec ženicha: Martin
Místo ženicha: Křoví
Stav:
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Strachová
Otec nevěsty: Bedřich
Místo nevěsty: Křoví
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1741
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Němec
Otec ženicha: Stanislav
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Zikmundová
Otec nevěsty: Ondřej
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1742
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Čapek
Otec ženicha: Pavel
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Truhlářová, mlynář
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Přibyslavice (?)
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1742
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Malinka
Otec ženicha: Havel
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Pavlína
Příjmení nevěsty: Cypřišová
Otec nevěsty: Ferdinand
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1742
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Hrdlička
Otec ženicha: Zikmund
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Kadlecová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1744
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Božek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Mikešová
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1744
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Michalík
Otec ženicha: Petr
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Justýna
Příjmení nevěsty: Juříčková
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1744
Jméno ženicha: Urban
Příjmení ženicha: Hořčica
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Cardová
Otec nevěsty: Havel
Místo nevěsty: Veverské Knínice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1745
Jméno ženicha: Kristián
Příjmení ženicha: Kozel
Otec ženicha:
Místo ženicha: Tišnov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Justýna
Příjmení nevěsty: Tulipánová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Velká Bíteš
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1745
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Kadlec
Otec ženicha: Vavřinec
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Juliana
Příjmení nevěsty: Valová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1746
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Michalík
Otec ženicha: Bernard
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Janků
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1746
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Jiříček
Otec ženicha: Martin
Místo ženicha: Přibyslavice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Michalíková
Otec nevěsty: Bernard
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1746
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Janků
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Michalíková
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Veverské Knínice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1746
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Rampula
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Žižlová
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1747
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Kučera
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Rojetín
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Valíková, mlynář
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1747
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Peperka
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Velká Bíteš
Stav:
Jméno nevěsty: Pavlína
Příjmení nevěsty: Jelínková, svobodník
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Pánov
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1747
Jméno ženicha: Fabián
Příjmení ženicha: Juránek
Otec ženicha: Pavel
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Kristýna
Příjmení nevěsty: Hnátová
Otec nevěsty: Vít
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1747
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Sedlák
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Čížky
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Kristková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1748
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Juránek
Otec ženicha: Pavel
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Hnátová
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1749
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Kopřiva
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Malinková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1749
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Vařejka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Markéta
Příjmení nevěsty: Pasáková (?)
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Ješovice (?)
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1749
Jméno ženicha: Bartoloměj
Příjmení ženicha: Vařejka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Markéta
Příjmení nevěsty: Adamcová
Otec nevěsty: Řehoř
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1749
Jméno ženicha: Simon
Příjmení ženicha: Merta
Otec ženicha: Ondřej
Místo ženicha: Rajhrad, mlýn
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Kopřivová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1750
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Kadlec
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Jana
Příjmení nevěsty: Valová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1750
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Hrdlička
Otec ženicha: Zikmund
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Juliana
Příjmení nevěsty: Kristková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1751
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Kopřiva
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Kolaříková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1751
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Hotálek
Otec ženicha: Blažej
Místo ženicha: Radoškov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Kučerová
Otec nevěsty: Blažej
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1752
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Mikšík
Otec ženicha: Martin
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Filová (?)
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1752
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Krábek
Otec ženicha: Adam
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Hořčicová
Otec nevěsty: Urban
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1752
Jméno ženicha: Lukáš
Příjmení ženicha: Vokáč
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Markéta
Příjmení nevěsty: Vařejková
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1753
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Závodník
Otec ženicha: Řehoř
Místo ženicha: Braníškov (?)
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Balounová
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1753
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Žižla
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Němcová
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1754
Jméno ženicha: Blažej
Příjmení ženicha: Hnát
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Velká Bíteš
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Hnátová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1754
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Neruda, mlynář
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Ketkovice
Stav:
Jméno nevěsty: ?
Příjmení nevěsty: Koumalová, mlynář
Otec nevěsty: Simon
Místo nevěsty: Pánov
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1755
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Kořínek
Otec ženicha: Karel
Místo ženicha: Kuřim
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Koumalová, mlynář
Otec nevěsty: Simon
Místo nevěsty: Pánov
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1756
Jméno ženicha: Simon
Příjmení ženicha: Koumal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Schaude
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Křižínkov
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1757
Jméno ženicha: Bartoloměj
Příjmení ženicha: Řepa
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Hořčicová
Otec nevěsty: Pavel
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1757
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Valík
Otec ženicha: Simon
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Balounová, šenkýř
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1757
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Konečný
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Mikšíková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1757
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Vařejka
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Adamcová
Otec nevěsty: Simon
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1758
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Šebek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Křižínkov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Růžičková
Otec nevěsty: Josef
Místo nevěsty: Pánov
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1758
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Němec
Otec ženicha:
Místo ženicha: Čebín
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: ?, rychář
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Hradčany (?)
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1758
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Machač
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Krábková
Otec nevěsty: Adam
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1758
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Zikmund
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Kolaříková, řezník
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1758
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Němec
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Krábková
Otec nevěsty: Urban
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1758
Jméno ženicha: Havel
Příjmení ženicha: Hořčica
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Žofie
Příjmení nevěsty: Konečná
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1758
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Vařejka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Kučerová
Otec nevěsty: Blažej
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1759
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Mikšík
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Kristýna
Příjmení nevěsty: Juránková
Otec nevěsty: Fabián
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1759
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Hašek, svobodník
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Šalamová (?), šenkýř, svobodník
Otec nevěsty: Karel
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1759
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Kopřiva
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Kadlecová
Otec nevěsty: Urban
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1760
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Mikeš
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Zikmundová
Otec nevěsty: Simon
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1760
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Dřímal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Kolaříková, řezník
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1761
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Veleba
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Křižínkov
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Koumalová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Pánov
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1761
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Broža, košíkář
Otec ženicha: Matouš
Místo ženicha: Bobrová
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Karlová
Otec nevěsty: Bernard
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1761
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Studený
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Osová Bítýška
Stav:
Jméno nevěsty: Pavlína
Příjmení nevěsty: Belatková, mlynář
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Valíkův mlýn
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1762
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Antonín
Otec ženicha:
Místo ženicha: Kuřim
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Hnátová
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1762
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Zikmund
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Jarošová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1762
Jméno ženicha: Michal
Příjmení ženicha: Zikmund
Otec ženicha: Ondřej
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Klusáková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Drahonín
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1763
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Kadlec
Otec ženicha: Urban
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Krábková
Otec nevěsty: Urban
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1763
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Machač
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Řepová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1763
Jméno ženicha: Bartoloměj
Příjmení ženicha: Vala
Otec ženicha: Leopold
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Zikmundová
Otec nevěsty: Ondřej
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1763
Jméno ženicha: Fabián
Příjmení ženicha: Konečný
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Šebková
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1763
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Vala
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Skřinářov
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Hořčicová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1763
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Juříček
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Michalíková
Otec nevěsty: Petr
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1763
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Kučera, pastýř
Otec ženicha: Blažej
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Uršula
Příjmení nevěsty: Cypřišová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1764
Jméno ženicha: Havel
Příjmení ženicha: Jandák
Otec ženicha: Petr
Místo ženicha: Veverské Knínice
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Valová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1764
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Janíček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Žďárec (?)
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Vařejková
Otec nevěsty: Karel
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1765
Jméno ženicha: Urban
Příjmení ženicha: Krábek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Hořčicová
Otec nevěsty: Pavel
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1765
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Fila
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Juránková
Otec nevěsty: Havel
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1765
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Matějsovský
Otec ženicha:
Místo ženicha: Selovice (?)
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Tuková (?), kupec
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1766
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Nahodil, mlynář
Otec ženicha:
Místo ženicha: Staňkův mlýn
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Ulrichová, chirurg
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Miroslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1766
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Žižla
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Lukášková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1767
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Rozbořil, mlynář
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Žďárec, Rozbořilův mlýn
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Juránková
Otec nevěsty: Pavel
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1767
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Hnát
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Valová
Otec nevěsty: Leopold
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1767
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Vařejka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Vašková
Otec nevěsty: Mikuláš
Místo nevěsty: Lubné
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1767
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Melichar
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Ondrušky
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Belatková, mlynář
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1769
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Cypřiš
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Přibyslavice
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Rampulová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1769
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Mašek
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Deblín
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Koumalová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Pánov
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1769
Jméno ženicha: Urban
Příjmení ženicha: Krábek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: ?
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1770
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Bartůšek
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Křoví
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Svobodová, mlynář
Otec nevěsty: Simon
Místo nevěsty: Nový mlýn
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1770
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Machač
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: ?
Příjmení nevěsty: Hořčicová
Otec nevěsty: Pavel
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1770
Jméno ženicha: Vavřinec
Příjmení ženicha: Koumal
Otec ženicha:
Místo ženicha: Pánov, dvůr
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Valová
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1770
Jméno ženicha: Bernard
Příjmení ženicha: Sojka
Otec ženicha:
Místo ženicha: Radoškov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Hrbková
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Ondrušky
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1770
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Broža
Otec ženicha:
Místo ženicha: Malhostovice
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Rampulová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 2
Rok: 1771
Jméno ženicha: Fabián
Příjmení ženicha: Mikeš
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Krábková
Otec nevěsty: Ondřej
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 40
Rok: 1772
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Vildomec, šenkýř
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Zemánková
Otec nevěsty: Fabián
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 39
Rok: 1772
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Němec
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Vařejková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1772
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Broža
Otec ženicha:
Místo ženicha: Tišnov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Baláková
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Lubné
Stav:
Poznámka:
č.p.: 38
Rok: 1772
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Šebek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Uršula
Příjmení nevěsty: Hořčicová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 23
Rok: 1773
Jméno ženicha: Simon
Příjmení ženicha: Šmarda
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Lubná
Stav:
Jméno nevěsty: Viktorie
Příjmení nevěsty: Lukášková
Otec nevěsty: Karel
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 17
Rok: 1773
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Vala
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Veronika
Příjmení nevěsty: Zemánková
Otec nevěsty: Fabián
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 15
Rok: 1773
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Vala
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Malinková
Otec nevěsty: Mikuláš
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 12
Rok: 1774
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Konvalinka, mlynář
Otec ženicha:
Místo ženicha: Zvole, Belatkův mlýn
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Hnátková, zedník
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 12
Rok: 1774
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Vašek
Otec ženicha: Mikuláš
Místo ženicha: Lubná
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Malinková
Otec nevěsty: Pavel
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 44
Rok: 1774
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Deš
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Veverské Knínice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Kantůrková, rektor
Otec nevěsty: Karel
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 3
Rok: 1775
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Hrdlička
Otec ženicha:
Místo ženicha: Deblín
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Kolaříková, řezník
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 41
Rok: 1776
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Hobla
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Rohozec
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Poldová
Otec nevěsty: Bartoloměj
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 37
Rok: 1776
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Melichar
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Ondrušky
Stav:
Jméno nevěsty: Františka
Příjmení nevěsty: Vildomcová
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 17
Rok: 1776
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Vala
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Marie Anna
Příjmení nevěsty: Cypřišová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Hradčany (?)
Stav:
Poznámka:
č.p.: 13
Rok: 1776
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Novotný
Otec ženicha:
Místo ženicha: Rojetín
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Janáčková
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Křižínkov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 20
Rok: 1777
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Machač
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Marie Magdalena
Příjmení nevěsty: Cypřišová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 22
Rok: 1777
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Kavlík
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Urbánková
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 17
Rok: 1777
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Vala
Otec ženicha:
Místo ženicha: Svatoslav
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Praskačová (?)
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Veverské Knínice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 176
Rok: 1777
Jméno ženicha: Sebastián
Příjmení ženicha: Vašíček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Bosonohy
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Filová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 4
Rok: 1777
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Klouda
Otec ženicha:
Místo ženicha: Katov
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Podráská, kovář
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Křižínkov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 35
Rok: 1778
Jméno ženicha: Sebastián
Příjmení ženicha: Hudec
Otec ženicha:
Místo ženicha: Hradčany
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Jarošová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 16
Rok: 1779
Jméno ženicha: Karel
Příjmení ženicha: Sedláček
Otec ženicha:
Místo ženicha: Radoškov
Stav:
Jméno nevěsty: Pavlína
Příjmení nevěsty: Lukášková
Otec nevěsty: Karel
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 6
Rok: 1779
Jméno ženicha: Bartoloměj
Příjmení ženicha: Mičánek, šafář
Otec ženicha:
Místo ženicha: Křižínkov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Josefa
Příjmení nevěsty: Koumalová, mlynář
Otec nevěsty: Simon
Místo nevěsty: Pánov, dvůr
Stav:
Poznámka:
č.p.: 45
Rok: 1779
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Svoboda, pastýř
Otec ženicha: Antonín
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Uršula
Příjmení nevěsty: Šebková
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 3
Rok: 1780
Jméno ženicha: Antonín
Příjmení ženicha: Kadlec
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: ?
Příjmení nevěsty: Malinková
Otec nevěsty: Mikuláš
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1780
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Loub
Otec ženicha: Josef
Místo ženicha: Fryšava
Stav:
Jméno nevěsty: ?
Příjmení nevěsty: Pazderová
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Tišnov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 22
Rok: 1781
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Kučera
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Březina
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Kavlíková
Otec nevěsty: František
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1781
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Hromádka
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Velká Bíteš
Stav:
Jméno nevěsty: Tereza
Příjmení nevěsty: Belatková, mlynář
Otec nevěsty: Tomáš
Místo nevěsty: Valíkův mlýn
Stav:
Poznámka:
č.p.: 5
Rok: 1782
Jméno ženicha: Tomáš
Příjmení ženicha: Kocián
Otec ženicha:
Místo ženicha: Křižínkov
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Hrdličková
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.: 13
Rok: 1782
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Šturma, kovář
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Zbraslav
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Zemánková
Otec nevěsty: Fabián
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 24
Rok: 1783
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Bartoušek
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Křoví
Stav:
Jméno nevěsty: Alžběta
Příjmení nevěsty: Filová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 7
Rok: 1783
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Melichar
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Radoškov
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Šimčíčková
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Radoškov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 22
Rok: 1783
Jméno ženicha: ?
Příjmení ženicha: Kavlík
Otec ženicha: František
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Kopřivová
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 32
Rok: 1783
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Michalík
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Svatoslav
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Kadlecová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 47
Rok: 1783
Jméno ženicha: Mikuláš
Příjmení ženicha: Kropáček
Otec ženicha: Vavřinec
Místo ženicha: Deblín
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Koumalová
Otec nevěsty: Pavel
Místo nevěsty: Pánov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 48
Rok: 1783
Jméno ženicha: František
Příjmení ženicha: Koumal, mlynář
Otec ženicha: Simon
Místo ženicha: Pánov
Stav:
Jméno nevěsty: Eleonora
Příjmení nevěsty: Studená, šenkýř
Otec nevěsty: Karel
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav:
Poznámka:
č.p.: 19
Rok: 1783
Jméno ženicha: Fabián
Příjmení ženicha: Svoboda, mlynář
Otec ženicha: Simon
Místo ženicha: Nový mlýn
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Koumalová, mlynář
Otec nevěsty: Simon
Místo nevěsty: Pánov
Stav:
Poznámka:
č.p.: 2
Rok: 1783
Jméno ženicha: Matouš
Příjmení ženicha: Kozina, pastýř
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Radoškov
Stav:
Jméno nevěsty: Uršula
Příjmení nevěsty: Frandeková (?)
Otec nevěsty: Antonín
Místo nevěsty: Svatoslav
Stav: vdova
Poznámka:

Zefektivněte výsledky vašeho vyhledávání ...

Pro rozšíření výsledků používejte hvězdičku, např.: "Kar*" pro nalezení všech Karlů nebo Karlíků. Hvězdičku lze vložit také před nebo doprostřed hledaného výrazu a vždy nahrazuje libovolný počet znaků.