Písečná

,

Digitalizovaná kniha oddaných Písečná obsahuje záznamy od roku 1677 do roku 1693.

Nalezeno 68 záznamů svateb
č.p.
Rok
Jméno
Příjmení
Otec
Obec
Stav
Strana
Kniha
č.p.:
Rok: 1678
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Hrnčíř
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Zuzana
Příjmení nevěsty: Musilová
Otec nevěsty: Vít
Místo nevěsty: Hnátnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1678
Jméno ženicha: Adam
Příjmení ženicha: Kovář
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Javůrková
Otec nevěsty: Viktorín
Místo nevěsty: Hnátnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1678
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Jeník
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Hnátnice
Stav:
Jméno nevěsty: Zuzana
Příjmení nevěsty: Špalková
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Hejnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1678
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Pečenka
Otec ženicha: Kryštof
Místo ženicha: Písečná
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Páralová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Hnátnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1678
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Doskočil
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Novotná
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Písečná
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1679
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Halberštat
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Zuzana
Příjmení nevěsty: Vyčítalová
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Písečná
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1679
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Vychánek
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Pešková
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1679
Jméno ženicha: Adam
Příjmení ženicha: Vágner
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Salomena
Příjmení nevěsty: Chmelová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Písečná
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1679
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Petráček
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Jourková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1679
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Pešek
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Hejnice
Stav:
Jméno nevěsty: Salomena
Příjmení nevěsty: Vokročilová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1681
Jméno ženicha: Adam
Příjmení ženicha: Hrnčíř
Otec ženicha: Simon
Místo ženicha: Hejnice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Betlachová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Dlouhoňovice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1681
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Plíhal
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Písečná
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Holá
Otec nevěsty: Anna
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1681
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Kučera
Otec ženicha:
Místo ženicha: Hnátnice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Rechlová (??)
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Písečná
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1681
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Hoder
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Hnátnice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Kalousková
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Hnátnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1681
Jméno ženicha: Bartoloměj
Příjmení ženicha: Absolon
Otec ženicha:
Místo ženicha: Boudy (Žampach)
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Machačová
Otec nevěsty: Michal
Místo nevěsty: ?
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1682
Jméno ženicha: Josef
Příjmení ženicha: Strnad
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Salomena
Příjmení nevěsty: Páralová
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Hnátnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1682
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Plíhal
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Písečná
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Pospíšilová
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1682
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Zámečník
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Boudy (Žampach)
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Tomšová
Otec nevěsty: Martin
Místo nevěsty: Hnátnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1682
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Jedlička
Otec ženicha:
Místo ženicha: Hejnice
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Smrčková
Otec nevěsty: Adam
Místo nevěsty: Hejnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1683
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Fiala
Otec ženicha:
Místo ženicha: Boudy (Žampach)
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Vychánková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Boudy (Žampach)
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1683
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Hájek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Hejnice
Stav:
Jméno nevěsty: Salomena
Příjmení nevěsty: Pešková
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Hejnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1683
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Petr
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Písečná
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Kolbábová
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Písečná
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1683
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Kučera
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Hnátnice
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Makšová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Hnátnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1683
Jméno ženicha: Mikuláš
Příjmení ženicha: Hoder
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Hnátnice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Kopecká
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Hnátnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1684
Jméno ženicha: Ondřej
Příjmení ženicha: Pražák
Otec ženicha:
Místo ženicha: Boudy (Žampach)
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Růžičková
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1684
Jméno ženicha: Augustýn
Příjmení ženicha: Matyáš
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Žampach
Stav: správce
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Pražáková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Boudy (Žampach)
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1685
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Doskočil
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Hnátnická
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Písečná
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1685
Jméno ženicha: Mikuláš
Příjmení ženicha: Pražák
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Boudy (Žampach)
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Podhájecká
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Dlouhoňovice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1687
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Sládek
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Žampach
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Radovnická (?)
Otec nevěsty: Rudolf
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1687
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Malý
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Hnátnice
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Daňková
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1687
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Dočkal
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Hnátnice
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Kalousková
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Hnátnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1689
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Matějček
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Písečná
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Mazurová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1693
Jméno ženicha: Adam
Příjmení ženicha: Kočí
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Makšová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Hnátnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1686
Jméno ženicha: Adam
Příjmení ženicha: Kovář
Otec ženicha:
Místo ženicha: Hnátnice
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Kučerová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Hnátnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1686
Jméno ženicha: Adam
Příjmení ženicha: Kučera
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Hnátnice
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Kopecká
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1686
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Valda
Otec ženicha:
Místo ženicha: Hnátnice
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Hoderová
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: ?
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1686
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Doležel
Otec ženicha:
Místo ženicha: Písečná
Stav:
Jméno nevěsty: ?
Příjmení nevěsty: Podhájecká
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Dlouhoňovice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1686
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Tomeš
Otec ženicha:
Místo ženicha: Hnátnice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Kosteláková
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Hejnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1686
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Fiala
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Boudy (Žampach)
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Ťoupalová
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Hnátnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1686
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Chocholouš
Otec ženicha:
Místo ženicha: Písečná
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Kolářová
Otec nevěsty: Adam
Místo nevěsty: Dlouhoňovice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1687
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Mlynář
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Salomena
Příjmení nevěsty: Kalousková
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Hnátnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1687
Jméno ženicha: Adam
Příjmení ženicha: Kučera
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Barbora
Příjmení nevěsty: Makšová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Hnátnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1686
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Chocholouš
Otec ženicha:
Místo ženicha: Písečná
Stav:
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Kolářová
Otec nevěsty: Adam
Místo nevěsty: Dlouhoňovice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1686
Jméno ženicha: Mikuláš
Příjmení ženicha: Kostelák
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Petroušková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Písečná
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1687
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Hrdina
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Červená
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Karafiátková
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: mlýn Šušek pod Žampachem
Stav: mlynář Šušauský
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1687
Jméno ženicha: David
Příjmení ženicha: Vágner
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Písečná
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Javůrková
Otec nevěsty: Viktorín
Místo nevěsty: Písečná
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1687
Jméno ženicha: Samuel
Příjmení ženicha: Vorel
Otec ženicha:
Místo ženicha: Žampach
Stav:
Jméno nevěsty: Růžena
Příjmení nevěsty: Písecká
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Písečná
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1687
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Strnad
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Hnátnice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Kopecká
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Hnátnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1687
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Javůrek
Otec ženicha: Viktorín
Místo ženicha: Hnátnice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Dostálková
Otec nevěsty: Mikuláš
Místo nevěsty: Hnátnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1687
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Hoder
Otec ženicha:
Místo ženicha: Hnátnice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Marie
Příjmení nevěsty: Stančíková
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Hnátnice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1687
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Dolní
Otec ženicha:
Místo ženicha: České Libchavy
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Salomena
Příjmení nevěsty: Zemanová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: České Libchavy
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1688
Jméno ženicha: Adam
Příjmení ženicha: Kučera
Otec ženicha:
Místo ženicha: Hnátnice
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Malá
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Hnátnice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1688
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Chmelík
Otec ženicha:
Místo ženicha: Žampach
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Pečenková
Otec nevěsty: Kryštof
Místo nevěsty: Písečná
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1688
Jméno ženicha: Pavel
Příjmení ženicha: Víšek
Otec ženicha:
Místo ženicha: Hnátnice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Stránská
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Písečná
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1688
Jméno ženicha: Martin
Příjmení ženicha: Doskočil
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Písečná
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Vyčítalová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Písečná
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1688
Jméno ženicha: Jan
Příjmení ženicha: Kostelák
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Hejnice
Stav:
Jméno nevěsty: Ludmila
Příjmení nevěsty: Bydžovská
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Boudy (Žampach)
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1688
Jméno ženicha: Jiří
Příjmení ženicha: Mejnuš
Otec ženicha: Jakub
Místo ženicha: Dlouhoňovice
Stav:
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Růžičková
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Boudy (Žampach)
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1688
Jméno ženicha: Mikuláš
Příjmení ženicha: Kopecký
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Hnátnice
Stav:
Jméno nevěsty: Dorota
Příjmení nevěsty: Vyčítalová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Písečná
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1689
Jméno ženicha: Mikuláš
Příjmení ženicha: Kostelák
Otec ženicha:
Místo ženicha: Písečná
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Vágnerová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Písečná
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1689
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Podhájecký
Otec ženicha: Jiří
Místo ženicha: Dlouhoňovice
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Fialová
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Boudy (Žampach)
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1689
Jméno ženicha: Jakub
Příjmení ženicha: Kalousek
Otec ženicha: Matěj
Místo ženicha: Hnátnice
Stav:
Jméno nevěsty: Eva
Příjmení nevěsty: Kučerová
Otec nevěsty: Jiří
Místo nevěsty: Hnátnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1689
Jméno ženicha: Adam
Příjmení ženicha: Malý
Otec ženicha: Václav
Místo ženicha: Hnátnice
Stav:
Jméno nevěsty: Magdalena
Příjmení nevěsty: Machačová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Dlouhoňovice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1689
Jméno ženicha: Adam
Příjmení ženicha: Hrnčíř
Otec ženicha: Jan
Místo ženicha: Dlouhoňovice
Stav:
Jméno nevěsty: Zuzana
Příjmení nevěsty: Pešková
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Hejnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1689
Jméno ženicha: Adam
Příjmení ženicha: Slanina
Otec ženicha: Tomáš
Místo ženicha: Písečná
Stav:
Jméno nevěsty: Mariana
Příjmení nevěsty: Dočkalová
Otec nevěsty: Jan
Místo nevěsty: Písečná
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1689
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Zedník
Otec ženicha: Mikuláš
Místo ženicha: České Libchavy
Stav:
Jméno nevěsty: Kateřina
Příjmení nevěsty: Janoušová
Otec nevěsty: Jakub
Místo nevěsty: Králův Hradec
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1689
Jméno ženicha: Matěj
Příjmení ženicha: Mejnuš
Otec ženicha:
Místo ženicha: Dlouhoňovice
Stav: vdovec
Jméno nevěsty: Anna
Příjmení nevěsty: Podhájecká
Otec nevěsty:
Místo nevěsty: Dlouhoňovice
Stav: vdova
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1687
Jméno ženicha: Václav
Příjmení ženicha: Mlynář
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Salomena
Příjmení nevěsty: Kalousková
Otec nevěsty: Matěj
Místo nevěsty: Hnátnice
Stav:
Poznámka:
č.p.:
Rok: 1687
Jméno ženicha: ?
Příjmení ženicha: ?
Otec ženicha:
Místo ženicha: ?
Stav:
Jméno nevěsty: Lucie
Příjmení nevěsty: Matějčková
Otec nevěsty: Václav
Místo nevěsty: Písečná
Stav:
Poznámka:

Zefektivněte výsledky vašeho vyhledávání ...

Pro rozšíření výsledků používejte hvězdičku, např.: "Kar*" pro nalezení všech Karlů nebo Karlíků. Hvězdičku lze vložit také před nebo doprostřed hledaného výrazu a vždy nahrazuje libovolný počet znaků.