Polička v letech 1873-1890

,

Digitalizovaná matriční kniha narozených Polička obsahuje záznamy od roku 1873 do roku 1890.

Nalezeno 1202 záznamů narození
Řazení
Obec
Příjmení
Jméno
Obec
Rok
Jméno
Příjmení
Otec
Matka
Strana
Kniha
Obec: Polička 200
Rok: 1881
Jméno: Marie Julie
Příjmení: Schneiderová
Otec: Antonín
Matka: Františka
Strana: 124
Obec: Polička 279
Rok: 1881
Jméno: Božena
Příjmení: Kuklová
Otec: Josef
Matka: Julie
Strana: 124
Obec: Polička 243
Rok: 1881
Jméno: Zenonie Růžena
Příjmení: Trojtlerová
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 125
Obec: Polička 239
Rok: 1881
Jméno: Marie Růžena
Příjmení: Havlíková
Otec: Augustýn
Matka: Barbora
Strana: 125
Obec: Polička 182
Rok: 1881
Jméno: František
Příjmení: Eltschkner
Otec: Antonín
Matka: Marie
Strana: 125
Obec: Polička 240
Rok: 1881
Jméno: František
Příjmení: Pohorský
Otec: ?
Matka: Barbora
Strana: 125
Obec: Polička 88
Rok: 1881
Jméno: František
Příjmení: Bureš
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 126
Obec: Polička 234
Rok: 1881
Jméno: František
Příjmení: Břeň
Otec: Josef
Matka: Magdalena
Strana: 126
Obec: Polička 89
Rok: 1881
Jméno: František
Příjmení: Blažek
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 126
Obec: Polička 164
Rok: 1881
Jméno: Emílie
Příjmení: Pelová
Otec: Josef
Matka: Antonie
Strana: 126
Obec: Polička 55
Rok: 1881
Jméno: František Karel
Příjmení: Stodola
Otec: Václav
Matka: Barbora
Strana: 127
Obec: Polička 239
Rok: 1881
Jméno: František
Příjmení: Mach
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 127
Obec: Polička 181
Rok: 1881
Jméno: Barbora Hedvika
Příjmení: Lorencová
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 127
Obec: Polička 274
Rok: 1881
Jméno: Stanislav František
Příjmení: Koráb
Otec: Jan
Matka: Alžběta
Strana: 127
Obec: Polička 189
Rok: 1881
Jméno: Rudolf Karel
Příjmení: Havlík
Otec: Antonín
Matka: Františka
Strana: 128
Obec: Polička 26
Rok: 1881
Jméno: Silvestr Alois
Příjmení: Koukal
Otec: Václav
Matka: Františka
Strana: 128
Obec: Polička 267
Rok: 1881
Jméno: Františka Kateřina
Příjmení: Blažková
Otec: František
Matka: Aloisie
Strana: 128
Obec: Polička 24
Rok: 1881
Jméno: Karel
Příjmení: Mencl
Otec: Karel
Matka: Aloisie
Strana: 128
Obec: Polička 44
Rok: 1881
Jméno: Marie Antonie
Příjmení: Kerhardtová
Otec: Jan
Matka: Antonie
Strana: 129
Obec: Polička 78
Rok: 1881
Jméno: Viktorie Marie
Příjmení: Šlezrová
Otec: František
Matka: Josefa
Strana: 129
Obec: Polička 220
Rok: 1881
Jméno: Jan
Příjmení: Jiskra
Otec: Jan
Matka: Tekla
Strana: 129
Obec: Polička 49
Rok: 1881
Jméno: Silvestr František
Příjmení: Martinů
Otec: Ludvík
Matka: Anna
Strana: 129
Obec: Polička 273
Rok: 1881
Jméno: Albína
Příjmení: Antesová
Otec: Rudolf
Matka: Tereza
Strana: 130
Obec: Polička 171
Rok: 1881
Jméno: Albína Žofie
Příjmení: Doležalová
Otec: František
Matka: Albína
Strana: 130
Obec: Polička 104
Rok: 1881
Jméno: František Jan
Příjmení: Koukal
Otec: Josef
Matka: Marie
Strana: 130
Obec: Polička 2
Rok: 1882
Jméno: Anna Marie
Příjmení: Eltschknerová
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 131
Obec: Polička 180
Rok: 1882
Jméno: Růžena Josefa
Příjmení: Riesnerová
Otec: Petr
Matka: Marie
Strana: 131
Obec: Polička 167
Rok: 1882
Jméno: Anežka Anna
Příjmení: Dernerová
Otec: Josef
Matka: Marie
Strana: 131
Obec: Polička 34
Rok: 1882
Jméno: Ferdinand
Příjmení: Neznal
Otec: Roman
Matka: Anna
Strana: 132
Obec: Polička 207
Rok: 1882
Jméno: František
Příjmení: Smetana
Otec: František
Matka: Antonie
Strana: 132
Obec: Polička 286
Rok: 1882
Jméno: Jan Josef
Příjmení: Radiměřský
Otec: Josef
Matka: Josefa
Strana: 132
Obec: Polička 165
Rok: 1882
Jméno: Marta Marie
Příjmení: Čápková
Otec: Bedřich
Matka: Marie
Strana: 132
Obec: Polička 29
Rok: 1882
Jméno: Františka Marie
Příjmení: Dlouhá
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 133
Obec: Polička 152
Rok: 1882
Jméno: Jan Zlatoústý
Příjmení: Andrle
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 133
Obec: Polička 259
Rok: 1882
Jméno: Marie Žofie
Příjmení: Nožková
Otec: Vincenc
Matka: Filipína
Strana: 133
Obec: Polička 222
Rok: 1882
Jméno: Marie Růžena
Příjmení: Navrátilová
Otec: ?
Matka: Marie
Strana: 134
Obec: Polička 36
Rok: 1882
Jméno: Františka
Příjmení: Jílková
Otec: František
Matka: Františka
Strana: 134
Obec: Polička 94
Rok: 1882
Jméno: František
Příjmení: Navrátil
Otec: Vincenc
Matka: Anna
Strana: 134
Obec: Polička 142
Rok: 1882
Jméno: Anežka
Příjmení: Procházková
Otec: František
Matka: Josefa
Strana: 134
Obec: Polička 253
Rok: 1882
Jméno: Josef František
Příjmení: Michek
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 135
Obec: Polička 249
Rok: 1882
Jméno: Josef Václav
Příjmení: Šváb
Otec: Petr
Matka: Anna
Strana: 135
Obec: Polička 143
Rok: 1882
Jméno: Josefa Marie
Příjmení: Hnátová
Otec: Jan
Matka: Josefa
Strana: 135
Obec: Polička 116
Rok: 1882
Jméno: Marie Anna
Příjmení: Jílková
Otec: Václav
Matka: Anna
Strana: 135
Obec: Polička 270
Rok: 1882
Jméno: Marie Amálie
Příjmení: Břeňová
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 136
Obec: Polička 288
Rok: 1882
Jméno: Marie
Příjmení: Hnátová
Otec: Antonín
Matka: Marie
Strana: 136
Obec: Polička 247
Rok: 1882
Jméno: Josef Jan
Příjmení: Antes
Otec: Josef
Matka: Kateřina
Strana: 136
Obec: Polička 55
Rok: 1882
Jméno: Bohumil
Příjmení: Kudla
Otec: Alois
Matka: Anna
Strana: 136
Obec: Polička 30
Rok: 1882
Jméno: Ferdinand František
Příjmení: Neudert
Otec: Ferdinand
Matka: Marie
Strana: 137
Obec: Polička 261
Rok: 1882
Jméno: Marie Anna
Příjmení: Findeisová
Otec: Matěj
Matka: Františka
Strana: 137
Obec: Polička 206
Rok: 1882
Jméno: Otýlie Helena
Příjmení: Jeřábková
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 137
Obec: Polička 1
Rok: 1882
Jméno: Josef Jan
Příjmení: Smělý
Otec: František
Matka: Kateřina
Strana: 137
Obec: Polička 129
Rok: 1882
Jméno: Josef
Příjmení: Kopecký
Otec: Jan
Matka: Růžena
Strana: 138
Obec: Polička 16
Rok: 1882
Jméno: Josef
Příjmení: Černý
Otec: Karel
Matka: Viktorie
Strana: 138
Obec: Polička 169
Rok: 1882
Jméno: Jindřich
Příjmení: Felkl
Otec: Vincenc
Matka: Marie
Strana: 138
Obec: Polička 69
Rok: 1882
Jméno: Jan Qualbert
Příjmení: Martinů
Otec: Ignác
Matka: Anna
Strana: 138
Obec: Polička 235
Rok: 1882
Jméno: Anna Cecílie
Příjmení: Erbesová
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 141
Obec: Polička 69
Rok: 1882
Jméno: František Jan
Příjmení: Felkl
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 141
Obec: Polička 164
Rok: 1882
Jméno: Marie Jindřiška
Příjmení: Killarová
Otec: Augustýn
Matka: Josefa
Strana: 141
Obec: Polička 148
Rok: 1882
Jméno: Anna Marie
Příjmení: Makovská
Otec: Vilibald
Matka: Julie
Strana: 141
Obec: Modřec 34
Rok: 1882
Jméno: Jan Nepomuk
Příjmení: Štýl
Otec: Jan
Matka: Tereza
Strana: 142
Obec: Polička 121
Rok: 1882
Jméno: Anna Marie
Příjmení: Zavoralová
Otec: Josef
Matka: Vincencie
Strana: 142
Obec: Polička 265
Rok: 1882
Jméno: Marie
Příjmení: Špaustová
Otec: Alexandr
Matka: Antonie
Strana: 142
Obec: Polička 110
Rok: 1882
Jméno: Václav
Příjmení: Matouš
Otec: Josef
Matka: Tereza
Strana: 142
Obec: Polička 62
Rok: 1882
Jméno: Miloslav Václav
Příjmení: Martinů
Otec: Karel
Matka: Josefa
Strana: 143
Obec: Polička 284
Rok: 1882
Jméno: František Seraf
Příjmení: Janele
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 143
Obec: Polička 178
Rok: 1882
Jméno: Václav
Příjmení: Dražil
Otec: Václav
Matka: Antonie
Strana: 143
Obec: Polička 162
Rok: 1882
Jméno: Kosmas Damián Karel
Příjmení: Kastner
Otec: Raimund
Matka: Marie
Strana: 143
Obec: Polička 132
Rok: 1882
Jméno: Marie Josefa
Příjmení: Federselová
Otec: Jan
Matka: Julie
Strana: 144
Obec: Polička 68
Rok: 1882
Jméno: Leopold
Příjmení: Martinů
Otec: Antonín
Matka: Magdalena
Strana: 144
Obec: Polička 94
Rok: 1882
Jméno: Jan
Příjmení: Beneš
Otec: Jan
Matka: Barbora
Strana: 144
Obec: Polička 42
Rok: 1882
Jméno: Jan František
Příjmení: Švihel
Otec: Karel
Matka: Tereza
Strana: 144
Obec: Polička 58
Rok: 1882
Jméno: Leopoldina Františka
Příjmení: Koblihová
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 145
Obec: Polička 224
Rok: 1882
Jméno: Klement
Příjmení: Jandejsek
Otec: Ignác
Matka: Tereza
Strana: 145
Obec: Polička 200
Rok: 1882
Jméno: Marie
Příjmení: Daňková
Otec: Václav
Matka: Františka
Strana: 145
Obec: Polička 189
Rok: 1882
Jméno: Albína
Příjmení: Havlíková
Otec: Antonín
Matka: Františka
Strana: 145
Obec: Polička 233
Rok: 1882
Jméno: Jan Evangelista
Příjmení: Filipi
Otec: František
Matka: Vincencie
Strana: 146
Obec: Polička 113
Rok: 1882
Jméno: Jana
Příjmení: Jandlová
Otec: Josef
Matka: Josefa
Strana: 146
Obec: Polička 142
Rok: 1882
Jméno: Marie Josefa
Příjmení: Procházková
Otec: Jan
Matka: Antonie
Strana: 146
Obec: Polička 41
Rok: 1883
Jméno: Josef
Příjmení: Červený
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 147
Obec: Polička 50
Rok: 1883
Jméno: František Štěpán
Příjmení: Květenský
Otec: Štěpán
Matka: Antonie
Strana: 147
Obec: Polička 136
Rok: 1883
Jméno: Františka
Příjmení: Dvořáková
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 147
Obec: Polička 287
Rok: 1883
Jméno: Apolena Vincencie
Příjmení: Radiměřská
Otec: Vincenc
Matka: Kateřina
Strana: 147
Obec: Polička 136
Rok: 1883
Jméno: Marie Anežka
Příjmení: Andrlová
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 148
Obec: Polička 163
Rok: 1883
Jméno: Libuše
Příjmení: Strašidlová
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 148
Obec: Polička 211
Rok: 1883
Jméno: Františka
Příjmení: Hledíková
Otec: Josef
Matka: Barbora
Strana: 148
Obec: Polička 244
Rok: 1883
Jméno: Josef
Příjmení: Flieder
Otec: František
Matka: Kateřina
Strana: 148
Obec: Polička 139
Rok: 1883
Jméno: Josef
Příjmení: Procházka
Otec: Josef
Matka: Barbora
Strana: 149
Obec: Polička 1
Rok: 1883
Jméno: Aloisie Emílie
Příjmení: Musilová
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 149
Obec: Polička 245
Rok: 1883
Jméno: Bedřich
Příjmení: Martinů
Otec: Václav
Matka: Františka
Strana: 149
Obec: Polička 117
Rok: 1883
Jméno: Františka
Příjmení: Findeisová
Otec: Antonín
Matka: Alžběta
Strana: 150
Obec: Polička 286
Rok: 1883
Jméno: Josefa Marie
Příjmení: Radiměřská
Otec: Josef
Matka: Josefa
Strana: 150
Obec: Polička 73
Rok: 1883
Jméno: František
Příjmení: Echl
Otec: ?
Matka: Barbora
Strana: 150
Obec: Polička 244
Rok: 1883
Jméno: Růžena
Příjmení: Zrůstová
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 150
Obec: Polička 230
Rok: 1883
Jméno: Jan Nepomuk
Příjmení: Jirkuf
Otec: Jan
Matka: Františka
Strana: 151
Obec: Polička 93
Rok: 1883
Jméno: František
Příjmení: Fixa
Otec: ?
Matka: Marie
Strana: 151
Obec: Polička 12
Rok: 1883
Jméno: Marie Amálie
Příjmení: Kastnerová
Otec: Karel
Matka: Amálie
Strana: 151
Obec: Polička 279
Rok: 1883
Jméno: Jan Antonín
Příjmení: Kukla
Otec: Josef
Matka: Julie
Strana: 151
Obec: Polička 227
Rok: 1883
Jméno: Jan
Příjmení: Hlavsa
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 152
Obec: Polička 127
Rok: 1883
Jméno: Antonie Jana
Příjmení: Válová
Otec: ?
Matka: Antonie
Strana: 152
Obec: Polička 229
Rok: 1883
Jméno: Antonín
Příjmení: Losenický
Otec: Jan
Matka: Františka
Strana: 152

Zefektivněte výsledky vašeho vyhledávání ...

Pro rozšíření výsledků používejte hvězdičku, např.: "Kar*" pro nalezení všech Karlů nebo Karlíků. Hvězdičku lze vložit také před nebo doprostřed hledaného výrazu a vždy nahrazuje libovolný počet znaků.