Polička v letech 1873-1890

,

Digitalizovaná matriční kniha narozených Polička obsahuje záznamy od roku 1873 do roku 1890.

Nalezeno 1202 záznamů narození
Řazení
Obec
Příjmení
Jméno
Obec
Rok
Jméno
Příjmení
Otec
Matka
Strana
Kniha
Obec: Polička 192
Rok: 1875
Jméno: Antonín Martin
Příjmení: Havlík
Otec: Ferdinand
Matka: Kateřina
Strana: 29
Obec: Polička 70
Rok: 1879
Jméno: Marie
Příjmení: Opletalová
Otec: Josef
Matka: Josefa
Strana: 92
Obec: Polička 132
Rok: 1883
Jméno: Jan
Příjmení: Federsel
Otec: Jan
Matka: Julie
Strana: 160
Obec: Polička 18
Rok: 1886
Jméno: Marie Zenonie
Příjmení: Slezáková
Otec: Josef
Matka: Marie
Strana: 218
Obec: Polička 10
Rok: 1889
Jméno: Růžena Kateřina
Příjmení: Roušarová
Otec: Hypolit
Matka: Františka
Strana: 277
Obec: Polička 15
Rok: 1875
Jméno: Cecílie Julie
Příjmení: Navrátilová
Otec: Ferdinand
Matka: Františka
Strana: 30
Obec: Polička 171
Rok: 1879
Jméno: František Seraf
Příjmení: Dlouhý
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 92
Obec: Polička 71
Rok: 1883
Jméno: František Josef
Příjmení: Kisilka
Otec: Václav
Matka: Adéla
Strana: 160
Obec: Polička 256
Rok: 1886
Jméno: Ludvík
Příjmení: Jaeger
Otec: Ludvík
Matka: Anna
Strana: 218
Obec: Polička 10
Rok: 1889
Jméno: Slavomíra Marie Magdaléna
Příjmení: Roušarová
Otec: Hypolit
Matka: Františka
Strana: 277
Obec: Polička 227
Rok: 1875
Jméno: Marie Barbora Kateřina
Příjmení: Blažková
Otec: František
Matka: Aloisie
Strana: 30
Obec: Polička 279
Rok: 1879
Jméno: Milada Františka
Příjmení: Kovářová
Otec: Josef
Matka: Jana
Strana: 92
Obec: Polička 253
Rok: 1883
Jméno: Cecílie Marie
Příjmení: Michková
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 160
Obec: Polička 102
Rok: 1886
Jméno: Silvestr Emanuel
Příjmení: Martinů
Otec: Jan
Matka: Kristýna
Strana: 218
Obec: Polička 143
Rok: 1889
Jméno: Pavla Anna
Příjmení: Makovská
Otec: František
Matka: Justýna
Strana: 277
Obec: Polička 254
Rok: 1875
Jméno: Josef František
Příjmení: Šír
Otec: Josef
Matka: Justýna
Strana: 30
Obec: Polička 162
Rok: 1879
Jméno: Marie
Příjmení: Kastnerová
Otec: Raimund
Matka: Marie
Strana: 92
Obec: Polička 169
Rok: 1883
Jméno: Karel Josef
Příjmení: Čápek
Otec: Bedřich
Matka: Marie
Strana: 160
Obec: Polička 127
Rok: 1886
Jméno: Kristýna Marie
Příjmení: Válová
Otec: ?
Matka: Jana
Strana: 218
Obec: Polička 39
Rok: 1889
Jméno: Anna
Příjmení: Tylová
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 278
Obec: Polička 55
Rok: 1875
Jméno: Zenonie Viktorie
Příjmení: Stodolová
Otec: Václav
Matka: Barbora
Strana: 30
Obec: Polička 123
Rok: 1879
Jméno: Václav Antonín
Příjmení: Češka
Otec: ?
Matka: Tereza
Strana: 93
Obec: Polička 274
Rok: 1883
Jméno: Štěpán
Příjmení: Koráb
Otec: Jan
Matka: Alžběta
Strana: 161
Obec: Polička 168
Rok: 1887
Jméno: Václav
Příjmení: Kalánek
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 219
Obec: Polička 77
Rok: 1889
Jméno: Jan Cyril
Příjmení: Kukla
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 278
Obec: Polička 82
Rok: 1875
Jméno: Františka
Příjmení: Procházková
Otec: František
Matka: Josefa
Strana: 30
Obec: Polička 185
Rok: 1879
Jméno: Emílie
Příjmení: Dlouhá
Otec: František
Matka: Františka
Strana: 93
Obec: Polička 105
Rok: 1883
Jméno: Františka Marie
Příjmení: Koukalová
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 161
Obec: Polička 101
Rok: 1887
Jméno: Adolf
Příjmení: Červený
Otec: Josef
Matka: Tereza
Strana: 219
Obec: Polička 137
Rok: 1889
Jméno: Anna Marie
Příjmení: Hnátová
Otec: Jan
Matka: Tereza
Strana: 278
Obec: Polička 117
Rok: 1875
Jméno: Jan František
Příjmení: Findeis
Otec: Antonín
Matka: Alžběta
Strana: 31
Obec: Polička 42
Rok: 1879
Jméno: František Josef
Příjmení: Falt
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 93
Obec: Polička 81
Rok: 1883
Jméno: Marie Kateřina
Příjmení: Jílková
Otec: Václav
Matka: Tereza
Strana: 161
Obec: Polička 169
Rok: 1887
Jméno: Marie Cecílie Karolína
Příjmení: Čápková
Otec: Bedřich
Matka: Marie
Strana: 219
Obec: Polička 293
Rok: 1889
Jméno: Marie Ludmila
Příjmení: Popelková
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 278
Obec: Polička 29
Rok: 1875
Jméno: Jan František
Příjmení: Dlouhý
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 31
Obec: Polička 35
Rok: 1879
Jméno: Karel
Příjmení: Smetana
Otec: Karel
Matka: Anna
Strana: 93
Obec: Polička 123
Rok: 1883
Jméno: Marie Anna
Příjmení: Češková
Otec: Matěj
Matka: Anna Marie
Strana: 161
Obec: Polička 42
Rok: 1887
Jméno: Anna Marie
Příjmení: Pytlíková
Otec: Josef
Matka: Marie
Strana: 219
Obec: Polička 129
Rok: 1889
Jméno: František Prokop
Příjmení: Lukšíček
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 279
Obec: Polička 255
Rok: 1875
Jméno: Apolena
Příjmení: Radiměřská
Otec: František
Matka: Apolena
Strana: 31
Obec: Polička 85
Rok: 1879
Jméno: Anna Růžena
Příjmení: Feltlová
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 94
Obec: Polička 248
Rok: 1883
Jméno: Marie Anna
Příjmení: Tobiášová
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 162
Obec: Polička 56
Rok: 1887
Jméno: Josef Jan
Příjmení: Romportl
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 220
Obec: Polička
Rok: 1889
Jméno: Anna Klementina Amálie
Příjmení: Dlouhá
Otec: ?
Matka: Barbora
Strana: 279
Obec: Polička 243
Rok: 1875
Jméno: Marie Františka
Příjmení: Kuklová
Otec: Antonín
Matka: Františka
Strana: 31
Obec: Polička 271
Rok: 1879
Jméno: Barbora
Příjmení: Smetanová
Otec: Ignác
Matka: Kateřina
Strana: 94
Obec: Polička 267
Rok: 1883
Jméno: Jan Emanuel Viktor
Příjmení: Blažek
Otec: František
Matka: Aloisie
Strana: 162
Obec: Polička 167
Rok: 1887
Jméno: Anna Dorota
Příjmení: Dernerová
Otec: Josef
Matka: Marie
Strana: 220
Obec: Polička 253
Rok: 1889
Jméno: Jan Josef
Příjmení: Michek
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 279
Obec: Polička 161
Rok: 1876
Jméno: Vincenc Jan
Příjmení: Kudla
Otec: Vincenc
Matka: Františka
Strana: 32
Obec: Polička 267
Rok: 1879
Jméno: Barbora Anna Tereza
Příjmení: Blažková
Otec: František
Matka: Aloisie
Strana: 94
Obec: Polička 239
Rok: 1883
Jméno: Silvestr Jan
Příjmení: Havlík
Otec: Augustýn
Matka: Barbora
Strana: 162
Obec: Polička 88
Rok: 1887
Jméno: Josef František
Příjmení: Bureš
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 220
Obec: Polička 50
Rok: 1889
Jméno: Anna Marie
Příjmení: Görlichová
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 279
Obec: Polička 183
Rok: 1876
Jméno: Jan
Příjmení: Hledík
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 32
Obec: Polička 27
Rok: 1879
Jméno: Viktorie
Příjmení: Vinklerová
Otec: Karel
Matka: Amálie
Strana: 94
Obec: Polička 291
Rok: 1884
Jméno: Marie Anna
Příjmení: Kučerová
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 163
Obec: Polička 9
Rok: 1887
Jméno: Josefa
Příjmení: Tomšů
Otec: Jan
Matka: Josefa
Strana: 220
Obec: Polička 70
Rok: 1889
Jméno: Ludmila
Příjmení: Kolářová
Otec: Jan
Matka: Františka
Strana: 280
Obec: Polička 269
Rok: 1876
Jméno: Marie
Příjmení: Spoustová
Otec: Alexandr
Matka: Marie
Strana: 32
Obec: Polička 169
Rok: 1879
Jméno: Marie
Příjmení: Felklová
Otec: Vincenc
Matka: Marie
Strana: 95
Obec: Polička 214
Rok: 1884
Jméno: Marie Veronika
Příjmení: Procházková
Otec: Josef
Matka: Josefa
Strana: 163
Obec: Polička 50
Rok: 1887
Jméno: Marie Veronika
Příjmení: Květenská
Otec: Štěpán
Matka: Antonie
Strana: 220
Obec: Polička 251
Rok: 1889
Jméno: Marie Tereza
Příjmení: Klimešová
Otec: Josef
Matka: Jana
Strana: 280
Obec: Polička 89
Rok: 1876
Jméno: Josef František
Příjmení: Blažek
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 33
Obec: Polička 13
Rok: 1879
Jméno: Jan
Příjmení: Janele
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 95
Obec: Polička 42
Rok: 1884
Jméno: Marie Františka
Příjmení: Hledíková
Otec: Karel
Matka: Marie
Strana: 163
Obec: Polička 222
Rok: 1887
Jméno: Josef Vilém
Příjmení: Andrle
Otec: Václav
Matka: Marie
Strana: 221
Obec: Polička 194
Rok: 1889
Jméno: Marie
Příjmení: Češková
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 280
Obec: Polička 16
Rok: 1876
Jméno: Marie
Příjmení: Černá
Otec: Karel
Matka: Viktorie
Strana: 33
Obec: Polička 224
Rok: 1879
Jméno: Karel
Příjmení: Tomeš
Otec: Josef
Matka: Marie
Strana: 95
Obec: Polička 70
Rok: 1884
Jméno: Anna
Příjmení: Jirušová
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 164
Obec: Polička 132
Rok: 1887
Jméno: Josef
Příjmení: Federsel
Otec: Jan
Matka: Julie
Strana: 221
Obec: Polička 236
Rok: 1889
Jméno: Josef Silvestr
Příjmení: Michek
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 280
Obec: Polička 262
Rok: 1876
Jméno: Marie Františka
Příjmení: Zebišová
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 33
Obec: Polička 268
Rok: 1879
Jméno: Jan Antonín
Příjmení: Podmele
Otec: Jan
Matka: Kateřina
Strana: 95
Obec: Polička 152
Rok: 1884
Jméno: František
Příjmení: Andrle
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 164
Obec: Polička 71
Rok: 1887
Jméno: Růžena Josefa
Příjmení: Krušinová
Otec: Silvestr
Matka: Marie
Strana: 221
Obec: Polička 64
Rok: 1889
Jméno: Josef Karel
Příjmení: Beneš
Otec: Karel
Matka: Viktorie
Strana: 281
Obec: Polička 252
Rok: 1876
Jméno: Josef
Příjmení: Šír
Otec: Alois
Matka: Marie
Strana: 33
Obec: Polička 73
Rok: 1879
Jméno: Kateřina Veronika
Příjmení: Hamanová
Otec: Karel
Matka: Kateřina
Strana: 96
Obec: Polička 56
Rok: 1884
Jméno: Františka
Příjmení: Romportlová
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 164
Obec: Polička 66
Rok: 1887
Jméno: Eduard
Příjmení: Červený
Otec: Josef
Matka: Julie
Strana: 221
Obec: Polička 143
Rok: 1889
Jméno: František Josef
Příjmení: Hledík
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 281
Obec: Polička 146
Rok: 1876
Jméno: Josefa Růžena
Příjmení: Švihelová
Otec: Karel
Matka: Tereza
Strana: 34
Obec: Polička 85
Rok: 1879
Jméno: František
Příjmení: Kozel
Otec: Jan
Matka: Josefa
Strana: 96
Obec: Polička 67
Rok: 1884
Jméno: mrtvorozený chlapec
Příjmení: Martinů
Otec: Karel
Matka: Josefa
Strana: 164
Obec: Polička 34
Rok: 1887
Jméno: Josef
Příjmení: Hledík
Otec: František
Matka: Josefa
Strana: 222
Obec: Polička 104
Rok: 1889
Jméno: Ludmila Marie
Příjmení: Korábová
Otec: Emanuel
Matka: Marie
Strana: 281
Obec: Polička 137
Rok: 1876
Jméno: Josefa
Příjmení: Nepauerová
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 34
Obec: Polička 26
Rok: 1879
Jméno: Jan Vincenc
Příjmení: Koukal
Otec: Václav
Matka: Františka
Strana: 96
Obec: Polička 287
Rok: 1884
Jméno: Julie
Příjmení: Honková
Otec: Václav
Matka: Marie
Strana: 165
Obec: Polička 127
Rok: 1887
Jméno: Jan Nepomuk Antonín
Příjmení: Klimeš
Otec: ?
Matka: Anna
Strana: 222
Obec: Polička 6
Rok: 1889
Jméno: Albína Marie
Příjmení: Zamazalová
Otec: Josef
Matka: Albína
Strana: 281
Obec: Polička 159
Rok: 1876
Jméno: Františka Anna
Příjmení: Lichtagová
Otec: Ferdinand
Matka: Josefa
Strana: 34
Obec: Polička 54
Rok: 1879
Jméno: Václav Jan
Příjmení: Zákrejs
Otec: František
Matka: Eleonora
Strana: 96
Obec: Polička 97
Rok: 1884
Jméno: Josefa
Příjmení: Radiměřská
Otec: František
Matka: Růžena
Strana: 165
Obec: Polička 149
Rok: 1887
Jméno: Marie Viktorie
Příjmení: Kvapilová
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 222
Obec: Polička 104
Rok: 1889
Jméno: František Václav
Příjmení: Haupt
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 282

Zefektivněte výsledky vašeho vyhledávání ...

Pro rozšíření výsledků používejte hvězdičku, např.: "Kar*" pro nalezení všech Karlů nebo Karlíků. Hvězdičku lze vložit také před nebo doprostřed hledaného výrazu a vždy nahrazuje libovolný počet znaků.