Polička v letech 1873-1890

, autor dat Bc. Hudík

Digitalizovaná matriční kniha narozených Polička obsahuje záznamy od roku 1873 do roku 1890.

Nalezeno 1202 záznamů narození
Řazení
Obec
Příjmení
Jméno
Obec
Rok
Jméno
Příjmení
Otec
Matka
Strana
Kniha
Obec: Modřec 34
Rok: 1882
Jméno: Jan Nepomuk
Příjmení: Štýl
Otec: Jan
Matka: Tereza
Strana: 142
Obec: Modřec 287
Rok: 1886
Jméno: Anna
Příjmení: Honková
Otec: Václav
Matka: Marie
Strana: 207
Obec: Polička 192
Rok: 1875
Jméno: Antonín Martin
Příjmení: Havlík
Otec: Ferdinand
Matka: Kateřina
Strana: 29
Obec: Polička 70
Rok: 1879
Jméno: Marie
Příjmení: Opletalová
Otec: Josef
Matka: Josefa
Strana: 92
Obec: Polička 132
Rok: 1883
Jméno: Jan
Příjmení: Federsel
Otec: Jan
Matka: Julie
Strana: 160
Obec: Polička 18
Rok: 1886
Jméno: Marie Zenonie
Příjmení: Slezáková
Otec: Josef
Matka: Marie
Strana: 218
Obec: Polička 10
Rok: 1889
Jméno: Růžena Kateřina
Příjmení: Roušarová
Otec: Hypolit
Matka: Františka
Strana: 277
Obec: Polička 15
Rok: 1875
Jméno: Cecílie Julie
Příjmení: Navrátilová
Otec: Ferdinand
Matka: Františka
Strana: 30
Obec: Polička 171
Rok: 1879
Jméno: František Seraf
Příjmení: Dlouhý
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 92
Obec: Polička 71
Rok: 1883
Jméno: František Josef
Příjmení: Kisilka
Otec: Václav
Matka: Adéla
Strana: 160
Obec: Polička 256
Rok: 1886
Jméno: Ludvík
Příjmení: Jaeger
Otec: Ludvík
Matka: Anna
Strana: 218
Obec: Polička 10
Rok: 1889
Jméno: Slavomíra Marie Magdaléna
Příjmení: Roušarová
Otec: Hypolit
Matka: Františka
Strana: 277
Obec: Polička 227
Rok: 1875
Jméno: Marie Barbora Kateřina
Příjmení: Blažková
Otec: František
Matka: Aloisie
Strana: 30
Obec: Polička 279
Rok: 1879
Jméno: Milada Františka
Příjmení: Kovářová
Otec: Josef
Matka: Jana
Strana: 92
Obec: Polička 253
Rok: 1883
Jméno: Cecílie Marie
Příjmení: Michková
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 160
Obec: Polička 102
Rok: 1886
Jméno: Silvestr Emanuel
Příjmení: Martinů
Otec: Jan
Matka: Kristýna
Strana: 218
Obec: Polička 143
Rok: 1889
Jméno: Pavla Anna
Příjmení: Makovská
Otec: František
Matka: Justýna
Strana: 277
Obec: Polička 254
Rok: 1875
Jméno: Josef František
Příjmení: Šír
Otec: Josef
Matka: Justýna
Strana: 30
Obec: Polička 162
Rok: 1879
Jméno: Marie
Příjmení: Kastnerová
Otec: Raimund
Matka: Marie
Strana: 92
Obec: Polička 169
Rok: 1883
Jméno: Karel Josef
Příjmení: Čápek
Otec: Bedřich
Matka: Marie
Strana: 160
Obec: Polička 127
Rok: 1886
Jméno: Kristýna Marie
Příjmení: Válová
Otec: ?
Matka: Jana
Strana: 218
Obec: Polička 39
Rok: 1889
Jméno: Anna
Příjmení: Tylová
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 278
Obec: Polička 55
Rok: 1875
Jméno: Zenonie Viktorie
Příjmení: Stodolová
Otec: Václav
Matka: Barbora
Strana: 30
Obec: Polička 123
Rok: 1879
Jméno: Václav Antonín
Příjmení: Češka
Otec: ?
Matka: Tereza
Strana: 93
Obec: Polička 274
Rok: 1883
Jméno: Štěpán
Příjmení: Koráb
Otec: Jan
Matka: Alžběta
Strana: 161
Obec: Polička 168
Rok: 1887
Jméno: Václav
Příjmení: Kalánek
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 219
Obec: Polička 77
Rok: 1889
Jméno: Jan Cyril
Příjmení: Kukla
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 278
Obec: Polička 82
Rok: 1875
Jméno: Františka
Příjmení: Procházková
Otec: František
Matka: Josefa
Strana: 30
Obec: Polička 185
Rok: 1879
Jméno: Emílie
Příjmení: Dlouhá
Otec: František
Matka: Františka
Strana: 93
Obec: Polička 105
Rok: 1883
Jméno: Františka Marie
Příjmení: Koukalová
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 161
Obec: Polička 101
Rok: 1887
Jméno: Adolf
Příjmení: Červený
Otec: Josef
Matka: Tereza
Strana: 219
Obec: Polička 137
Rok: 1889
Jméno: Anna Marie
Příjmení: Hnátová
Otec: Jan
Matka: Tereza
Strana: 278
Obec: Polička 117
Rok: 1875
Jméno: Jan František
Příjmení: Findeis
Otec: Antonín
Matka: Alžběta
Strana: 31
Obec: Polička 42
Rok: 1879
Jméno: František Josef
Příjmení: Falt
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 93
Obec: Polička 81
Rok: 1883
Jméno: Marie Kateřina
Příjmení: Jílková
Otec: Václav
Matka: Tereza
Strana: 161
Obec: Polička 169
Rok: 1887
Jméno: Marie Cecílie Karolína
Příjmení: Čápková
Otec: Bedřich
Matka: Marie
Strana: 219
Obec: Polička 293
Rok: 1889
Jméno: Marie Ludmila
Příjmení: Popelková
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 278
Obec: Polička 29
Rok: 1875
Jméno: Jan František
Příjmení: Dlouhý
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 31
Obec: Polička 35
Rok: 1879
Jméno: Karel
Příjmení: Smetana
Otec: Karel
Matka: Anna
Strana: 93
Obec: Polička 123
Rok: 1883
Jméno: Marie Anna
Příjmení: Češková
Otec: Matěj
Matka: Anna Marie
Strana: 161
Obec: Polička 42
Rok: 1887
Jméno: Anna Marie
Příjmení: Pytlíková
Otec: Josef
Matka: Marie
Strana: 219
Obec: Polička 129
Rok: 1889
Jméno: František Prokop
Příjmení: Lukšíček
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 279
Obec: Polička 255
Rok: 1875
Jméno: Apolena
Příjmení: Radiměřská
Otec: František
Matka: Apolena
Strana: 31
Obec: Polička 85
Rok: 1879
Jméno: Anna Růžena
Příjmení: Feltlová
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 94
Obec: Polička 248
Rok: 1883
Jméno: Marie Anna
Příjmení: Tobiášová
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 162
Obec: Polička 56
Rok: 1887
Jméno: Josef Jan
Příjmení: Romportl
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 220
Obec: Polička
Rok: 1889
Jméno: Anna Klementina Amálie
Příjmení: Dlouhá
Otec: ?
Matka: Barbora
Strana: 279
Obec: Polička 243
Rok: 1875
Jméno: Marie Františka
Příjmení: Kuklová
Otec: Antonín
Matka: Františka
Strana: 31
Obec: Polička 271
Rok: 1879
Jméno: Barbora
Příjmení: Smetanová
Otec: Ignác
Matka: Kateřina
Strana: 94
Obec: Polička 267
Rok: 1883
Jméno: Jan Emanuel Viktor
Příjmení: Blažek
Otec: František
Matka: Aloisie
Strana: 162
Obec: Polička 167
Rok: 1887
Jméno: Anna Dorota
Příjmení: Dernerová
Otec: Josef
Matka: Marie
Strana: 220
Obec: Polička 253
Rok: 1889
Jméno: Jan Josef
Příjmení: Michek
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 279
Obec: Polička 161
Rok: 1876
Jméno: Vincenc Jan
Příjmení: Kudla
Otec: Vincenc
Matka: Františka
Strana: 32
Obec: Polička 267
Rok: 1879
Jméno: Barbora Anna Tereza
Příjmení: Blažková
Otec: František
Matka: Aloisie
Strana: 94
Obec: Polička 239
Rok: 1883
Jméno: Silvestr Jan
Příjmení: Havlík
Otec: Augustýn
Matka: Barbora
Strana: 162
Obec: Polička 88
Rok: 1887
Jméno: Josef František
Příjmení: Bureš
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 220
Obec: Polička 50
Rok: 1889
Jméno: Anna Marie
Příjmení: Görlichová
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 279
Obec: Polička 183
Rok: 1876
Jméno: Jan
Příjmení: Hledík
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 32
Obec: Polička 27
Rok: 1879
Jméno: Viktorie
Příjmení: Vinklerová
Otec: Karel
Matka: Amálie
Strana: 94
Obec: Polička 291
Rok: 1884
Jméno: Marie Anna
Příjmení: Kučerová
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 163
Obec: Polička 9
Rok: 1887
Jméno: Josefa
Příjmení: Tomšů
Otec: Jan
Matka: Josefa
Strana: 220
Obec: Polička 70
Rok: 1889
Jméno: Ludmila
Příjmení: Kolářová
Otec: Jan
Matka: Františka
Strana: 280
Obec: Polička 269
Rok: 1876
Jméno: Marie
Příjmení: Spoustová
Otec: Alexandr
Matka: Marie
Strana: 32
Obec: Polička 169
Rok: 1879
Jméno: Marie
Příjmení: Felklová
Otec: Vincenc
Matka: Marie
Strana: 95
Obec: Polička 214
Rok: 1884
Jméno: Marie Veronika
Příjmení: Procházková
Otec: Josef
Matka: Josefa
Strana: 163
Obec: Polička 50
Rok: 1887
Jméno: Marie Veronika
Příjmení: Květenská
Otec: Štěpán
Matka: Antonie
Strana: 220
Obec: Polička 251
Rok: 1889
Jméno: Marie Tereza
Příjmení: Klimešová
Otec: Josef
Matka: Jana
Strana: 280
Obec: Polička 89
Rok: 1876
Jméno: Josef František
Příjmení: Blažek
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 33
Obec: Polička 13
Rok: 1879
Jméno: Jan
Příjmení: Janele
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 95
Obec: Polička 42
Rok: 1884
Jméno: Marie Františka
Příjmení: Hledíková
Otec: Karel
Matka: Marie
Strana: 163
Obec: Polička 222
Rok: 1887
Jméno: Josef Vilém
Příjmení: Andrle
Otec: Václav
Matka: Marie
Strana: 221
Obec: Polička 194
Rok: 1889
Jméno: Marie
Příjmení: Češková
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 280
Obec: Polička 16
Rok: 1876
Jméno: Marie
Příjmení: Černá
Otec: Karel
Matka: Viktorie
Strana: 33
Obec: Polička 224
Rok: 1879
Jméno: Karel
Příjmení: Tomeš
Otec: Josef
Matka: Marie
Strana: 95
Obec: Polička 70
Rok: 1884
Jméno: Anna
Příjmení: Jirušová
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 164
Obec: Polička 132
Rok: 1887
Jméno: Josef
Příjmení: Federsel
Otec: Jan
Matka: Julie
Strana: 221
Obec: Polička 236
Rok: 1889
Jméno: Josef Silvestr
Příjmení: Michek
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 280
Obec: Polička 262
Rok: 1876
Jméno: Marie Františka
Příjmení: Zebišová
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 33
Obec: Polička 268
Rok: 1879
Jméno: Jan Antonín
Příjmení: Podmele
Otec: Jan
Matka: Kateřina
Strana: 95
Obec: Polička 152
Rok: 1884
Jméno: František
Příjmení: Andrle
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 164
Obec: Polička 71
Rok: 1887
Jméno: Růžena Josefa
Příjmení: Krušinová
Otec: Silvestr
Matka: Marie
Strana: 221
Obec: Polička 64
Rok: 1889
Jméno: Josef Karel
Příjmení: Beneš
Otec: Karel
Matka: Viktorie
Strana: 281
Obec: Polička 252
Rok: 1876
Jméno: Josef
Příjmení: Šír
Otec: Alois
Matka: Marie
Strana: 33
Obec: Polička 73
Rok: 1879
Jméno: Kateřina Veronika
Příjmení: Hamanová
Otec: Karel
Matka: Kateřina
Strana: 96
Obec: Polička 56
Rok: 1884
Jméno: Františka
Příjmení: Romportlová
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 164
Obec: Polička 66
Rok: 1887
Jméno: Eduard
Příjmení: Červený
Otec: Josef
Matka: Julie
Strana: 221
Obec: Polička 143
Rok: 1889
Jméno: František Josef
Příjmení: Hledík
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 281
Obec: Polička 146
Rok: 1876
Jméno: Josefa Růžena
Příjmení: Švihelová
Otec: Karel
Matka: Tereza
Strana: 34
Obec: Polička 85
Rok: 1879
Jméno: František
Příjmení: Kozel
Otec: Jan
Matka: Josefa
Strana: 96
Obec: Polička 67
Rok: 1884
Jméno: mrtvorozený chlapec
Příjmení: Martinů
Otec: Karel
Matka: Josefa
Strana: 164
Obec: Polička 34
Rok: 1887
Jméno: Josef
Příjmení: Hledík
Otec: František
Matka: Josefa
Strana: 222
Obec: Polička 104
Rok: 1889
Jméno: Ludmila Marie
Příjmení: Korábová
Otec: Emanuel
Matka: Marie
Strana: 281
Obec: Polička 137
Rok: 1876
Jméno: Josefa
Příjmení: Nepauerová
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 34
Obec: Polička 26
Rok: 1879
Jméno: Jan Vincenc
Příjmení: Koukal
Otec: Václav
Matka: Františka
Strana: 96
Obec: Polička 287
Rok: 1884
Jméno: Julie
Příjmení: Honková
Otec: Václav
Matka: Marie
Strana: 165
Obec: Polička 127
Rok: 1887
Jméno: Jan Nepomuk Antonín
Příjmení: Klimeš
Otec: ?
Matka: Anna
Strana: 222
Obec: Polička 6
Rok: 1889
Jméno: Albína Marie
Příjmení: Zamazalová
Otec: Josef
Matka: Albína
Strana: 281
Obec: Polička 159
Rok: 1876
Jméno: Františka Anna
Příjmení: Lichtagová
Otec: Ferdinand
Matka: Josefa
Strana: 34
Obec: Polička 54
Rok: 1879
Jméno: Václav Jan
Příjmení: Zákrejs
Otec: František
Matka: Eleonora
Strana: 96
Obec: Polička 97
Rok: 1884
Jméno: Josefa
Příjmení: Radiměřská
Otec: František
Matka: Růžena
Strana: 165

Zefektivněte výsledky vašeho vyhledávání ...

Pro rozšíření výsledků používejte hvězdičku, např.: "Kar*" pro nalezení všech Karlů nebo Karlíků. Hvězdičku lze vložit také před nebo doprostřed hledaného výrazu a vždy nahrazuje libovolný počet znaků.

Nejlepší obsah přímo na váš e-mail

Nestíháte sledovat nové články na našem webu? Chcete informace o nových matričních přírustcích? Pošleme vám informace o všech důležitých novinkách!

Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vaší e-mailové adresy pro účely rozesíání novinek.

Alternativou je naše Facebooková stránka kde najdete upozornění na nové články, zajímavosti z bádání nebo informace o aktuálích slevách DNA testů.