Zvole v letech 1773-1843

, autor dat Starý

Digitalizovaná matriční kniha narozených Zvole obsahuje záznamy od roku 1773 do roku 1843.

Nalezeno 291 záznamů narození
Řazení
Obec
Příjmení
Jméno
Obec
Rok
Jméno
Příjmení
Otec
Matka
Strana
Kniha
Obec: Olešínky 64
Rok: 1774
Jméno: Kateřina
Příjmení: Judasová
Otec: Sebastián
Matka: Mariana
Strana: 2
Obec: Řečice 64
Rok: 1775
Jméno: Alžběta
Příjmení: Batelková
Otec: ?
Matka: Barbora
Strana: 2
Obec: Olešínky 64
Rok: 1776
Jméno: Martin
Příjmení: Judas
Otec: Sebastián
Matka: Mariana
Strana: 2
Obec: Olešínky 64
Rok: 1777
Jméno: Kateřina
Příjmení: Slámová
Otec: František
Matka: Růžena
Strana: 2
Obec: Olešínky 64
Rok: 1780
Jméno: Veronika
Příjmení: Špičková
Otec: Vít
Matka: Magdalena
Strana: 2
Obec: Olešínky 64
Rok: 1782
Jméno: Anna
Příjmení: Špičková
Otec: Vít
Matka: Magdalena
Strana: 2
Obec: Olešínky 64
Rok: 1783
Jméno: Jan Baptista
Příjmení: Harvánek
Otec: Bartoloměj
Matka: Anna
Strana: 3
Obec: Olešínky 64
Rok: 1785
Jméno: Bernard
Příjmení: Špička
Otec: Vít
Matka: Magdalena
Strana: 3
Obec: Olešínky 65
Rok: 1787
Jméno: Juliana
Příjmení: Pospíchalová
Otec: Jan
Matka: Růžena
Strana: 3
Obec: Olešínky 64
Rok: 1788
Jméno: Antonín
Příjmení: Špička
Otec: Vít
Matka: Magdalena
Strana: 3
Obec: Branišov 64
Rok: 1789
Jméno: Josef
Příjmení: Sobotka
Otec: ?
Matka: Tereza
Strana: 3
Obec: Olešínky 65
Rok: 1789
Jméno: Antonie
Příjmení: Pospíchalová
Otec: Jan
Matka: Růžena
Strana: 3
Obec: Olešínky 65
Rok: 1791
Jméno: Veronika
Příjmení: Mičková
Otec: Vojtěch
Matka: Zuzana
Strana: 3
Obec: Olešínky 13
Rok: 1791
Jméno: Jan
Příjmení: Badal
Otec: František
Matka: Veronika
Strana: 4
Obec: Olešínky 26
Rok: 1791
Jméno: František
Příjmení: Vojta
Otec: Zachariáš
Matka: Markéta
Strana: 4
Obec: Olešínky 24
Rok: 1791
Jméno: Jan
Příjmení: Koloušek
Otec: Martin
Matka: Barbora
Strana: 4
Obec: Olešínky 5
Rok: 1791
Jméno: Bernard
Příjmení: Harvánek
Otec: Jiří
Matka: Anna
Strana: 4
Obec: Olešínky 27
Rok: 1791
Jméno: Kateřina
Příjmení: Buchtová
Otec: Josef
Matka: Růžena
Strana: 4
Obec: Olešínky 1
Rok: 1791
Jméno: Anna
Příjmení: Špičková
Otec: Vít
Matka: Mariana
Strana: 4
Obec: Olešínky 64
Rok: 1791
Jméno: Mikuláš
Příjmení: Sýkora
Otec: Jan
Matka: Tereza
Strana: 4
Obec: Olešínky 3
Rok: 1792
Jméno: Jan
Příjmení: Plocek
Otec: Antonín
Matka: Anna
Strana: 4
Obec: Olešínky 15
Rok: 1792
Jméno: Jakub
Příjmení: Kudrna
Otec: Jiří
Matka: Viktorie
Strana: 4
Obec: Olešínky 26
Rok: 1792
Jméno: Jakub
Příjmení: Vojta
Otec: Zachariáš
Matka: Josefa
Strana: 4
Obec: Olešínky 9
Rok: 1792
Jméno: Jakub
Příjmení: Starý
Otec: František
Matka: Růžena
Strana: 4
Obec: Olešínky 18
Rok: 1792
Jméno: Anna
Příjmení: Ráčková
Otec: Jakub
Matka: Viktorie
Strana: 4
Obec: Olešínky 22
Rok: 1792
Jméno: Mariana
Příjmení: Zichová
Otec: Matěj
Matka: Kateřina
Strana: 4
Obec: Olešínky 27
Rok: 1793
Jméno: Jakub
Příjmení: Buchta
Otec: Josef
Matka: Růžena
Strana: 4
Obec: Olešínky 21
Rok: 1793
Jméno: Josef
Příjmení: Harvánek
Otec: Matěj
Matka: Josefa
Strana: 4
Obec: Olešínky 16
Rok: 1793
Jméno: Jan
Příjmení: Málek
Otec: Josef
Matka: Kateřina
Strana: 4
Obec: Olešínky 5
Rok: 1793
Jméno: Václav
Příjmení: Harvánek
Otec: Jiří
Matka: Anna
Strana: 5
Obec: Olešínky 25
Rok: 1794
Jméno: Pavel
Příjmení: Sýkora
Otec: Jan
Matka: Tereza
Strana: 5
Obec: Olešínky 17
Rok: 1794
Jméno: Veronika
Příjmení: Badalová
Otec: František
Matka: Veronika
Strana: 5
Obec: Olešínky 9
Rok: 1794
Jméno: Jan
Příjmení: Starý
Otec: František
Matka: Růžena
Strana: 5
Obec: Olešínky 15
Rok: 1794
Jméno: Antonín
Příjmení: Kudrna
Otec: Jiří
Matka: Viktorie
Strana: 5
Obec: Olešínky 26
Rok: 1794
Jméno: František
Příjmení: Vojta
Otec: Zachariáš
Matka: Josefa
Strana: 5
Obec: Olešínky 1
Rok: 1794
Jméno: Martin
Příjmení: Čačka
Otec: Josef
Matka: Mariana
Strana: 5
Obec: Olešínky 27
Rok: 1794
Jméno: Tomáš
Příjmení: Buchta
Otec: Josef
Matka: Růžena
Strana: 5
Obec: Olešínky 21
Rok: 1795
Jméno: Josef
Příjmení: Zich
Otec: Matěj
Matka: Kateřina
Strana: 5
Obec: Olešínky 23
Rok: 1795
Jméno: Josef
Příjmení: Ráček
Otec: Jakub
Matka: Viktorie
Strana: 5
Obec: Olešínky 23
Rok: 1795
Jméno: Václav
Příjmení: Ráček
Otec: Jakub
Matka: Viktorie
Strana: 5
Obec: Olešínky 21
Rok: 1795
Jméno: Josef
Příjmení: Harvánek
Otec: Matěj
Matka: Josefa
Strana: 5
Obec: Branišov 15
Rok: 1795
Jméno: Jan
Příjmení: Brhel
Otec: ?
Matka: Alžběta
Strana: 5
Obec: Olešínky 15
Rok: 1796
Jméno: Růžena
Příjmení: Kudrnová
Otec: Jiří
Matka: Viktorie
Strana: 5
Obec: Olešínky 5
Rok: 1796
Jméno: Jan
Příjmení: Harvánek
Otec: Jiří
Matka: Anna
Strana: 5
Obec: Olešínky 20
Rok: 1796
Jméno: Petr
Příjmení: Sýkora
Otec: Jan
Matka: Tereza
Strana: 6
Obec: Olešínky 15
Rok: 1796
Jméno: Tereza
Příjmení: Vojtová
Otec: Zachariáš
Matka: Josefa
Strana: 6
Obec: Olešínky 21
Rok: 1798
Jméno: František
Příjmení: Harvánek
Otec: Matěj
Matka: Josefa
Strana: 6
Obec: Olešínky 23
Rok: 1798
Jméno: Mariana
Příjmení: Ráčková
Otec: Jakub
Matka: Viktorie
Strana: 6
Obec: Radňovice 9
Rok: 1798
Jméno: Václav
Příjmení: Konvalinka
Otec: ?
Matka: Kateřina
Strana: 6
Obec: Olešínky 25
Rok: 1798
Jméno: Josefa
Příjmení: Sýkorová
Otec: Jan
Matka: Tereza
Strana: 6
Obec: Olešínky 21
Rok: 1798
Jméno: Josef
Příjmení: Zich
Otec: Matěj
Matka: Kateřina
Strana: 6
Obec: Olešínky 3
Rok: 1798
Jméno: František
Příjmení: Plocek
Otec: Antonín
Matka: Anna
Strana: 6
Obec: Olešínky 15
Rok: 1799
Jméno: Václav
Příjmení: Kudrna
Otec: Jiří
Matka: Viktorie
Strana: 6
Obec: Olešínky 4
Rok: 1799
Jméno: Matěj
Příjmení: Harvánek
Otec: Jiří
Matka: Anna
Strana: 6
Obec: Olešínky 15
Rok: 1799
Jméno: Josef
Příjmení: Vojta
Otec: Zachariáš
Matka: Josefa
Strana: 6
Obec: Olešínky 9
Rok: 1799
Jméno: František
Příjmení: Starý
Otec: František
Matka: Růžena
Strana: 6
Obec: Olešínky 20
Rok: 1800
Jméno: Tereza
Příjmení: Harvánková
Otec: Matěj
Matka: Josefa
Strana: 7
Obec: Vojetín 17
Rok: 1800
Jméno: Anna
Příjmení: Lazničková (Badalová)
Otec: Mikuláš
Matka: Anna
Strana: 7
Obec: Olešínky 27
Rok: 1800
Jméno: Jan
Příjmení: Buchta
Otec: Josef
Matka: Růžena
Strana: 7
Obec: Olešínky 26
Rok: 1801
Jméno: Mariana
Příjmení: Vojtová
Otec: Zachariáš
Matka: Josefa
Strana: 7
Obec: Olešínky 1
Rok: 1801
Jméno: Jan
Příjmení: Kaňka
Otec: Matěj
Matka: Tereza
Strana: 7
Obec: Olešínky 5
Rok: 1801
Jméno: Mariana
Příjmení: Harvánková
Otec: Jiří
Matka: Anna
Strana: 7
Obec: Olešínky 25
Rok: 1802
Jméno: Kateřina
Příjmení: Sýkorová
Otec: Jan
Matka: Tereza
Strana: 7
Obec: Olešínky 21
Rok: 1802
Jméno: Anna
Příjmení: Harvánková
Otec: Matouš
Matka: Josefa
Strana: 7
Obec: Olešínky 2
Rok: 1803
Jméno: Mariana
Příjmení: Kaňková
Otec: Matěj
Matka: Tereza
Strana: 7
Obec: Olešínky 6
Rok: 1803
Jméno: Jiří
Příjmení: Mazel
Otec: Václav
Matka: Polyxena
Strana: 7
Obec: Olešínky 12
Rok: 1804
Jméno: Jan
Příjmení: Laznička
Otec: Mikuláš
Matka: Anna
Strana: 7
Obec: Olešínky 5
Rok: 1804
Jméno: Mariana
Příjmení: Harvánková
Otec: Jiří
Matka: Anna
Strana: 7
Obec: Olešínky 21
Rok: 1804
Jméno: Veronika
Příjmení: Harvánková
Otec: Matouš
Matka: Josefa
Strana: 7
Obec: Olešínky 12
Rok: 1804
Jméno: Anna
Příjmení: Vizourková
Otec: Josef
Matka: Alžběta
Strana: 7
Obec: Olešínky 25
Rok: 1804
Jméno: Bernard
Příjmení: Sýkora
Otec: Jan
Matka: Tereza
Strana: 8
Obec: Olešínky 2
Rok: 1804
Jméno: Mariana
Příjmení: Kaňková
Otec: Matěj
Matka: Tereza
Strana: 8
Obec: Olešínky 26
Rok: 1804
Jméno: Václav
Příjmení: Vojta
Otec: Zachariáš
Matka: Josefa
Strana: 8
Obec: Olešínky 29
Rok: 1804
Jméno: Anna
Příjmení: Harvánková
Otec: Maxmilián
Matka: Alžběta
Strana: 8
Obec: Olešínky 1
Rok: 1804
Jméno: Mariana
Příjmení: Špičková
Otec: Matěj
Matka: Kateřina
Strana: 8
Obec: Olešínky 10
Rok: 1804
Jméno: Jan
Příjmení: Blažek
Otec: Matěj
Matka: Mariana
Strana: 8
Obec: Olešínky 6
Rok: 1805
Jméno: Kateřina
Příjmení: Mazlová
Otec: Václav
Matka: Polyxena
Strana: 8
Obec: Olešínky 29
Rok: 1805
Jméno: Růžena
Příjmení: Chmelová
Otec: Jan
Matka: Růžena
Strana: 8
Obec: Olešínky 29
Rok: 1806
Jméno: Josefa
Příjmení: Harvánková
Otec: Maxmilián
Matka: Alžběta
Strana: 8
Obec: Olešínky 2
Rok: 1806
Jméno: Alžběta
Příjmení: Špičková
Otec: Matěj
Matka: Kateřina
Strana: 8
Obec: Olešínky 21
Rok: 1806
Jméno: Anna
Příjmení: Harvánková
Otec: Matouš
Matka: Josefa
Strana: 8
Obec: Olešínky 12
Rok: 1806
Jméno: Josefa
Příjmení: Vizourková
Otec: Josef
Matka: Alžběta
Strana: 8
Obec: Olešínky 16
Rok: 1806
Jméno: Františka
Příjmení: Málková
Otec: František
Matka: Klára
Strana: 8
Obec: Olešínky 10
Rok: 1807
Jméno: Josef
Příjmení: Blažek
Otec: Matěj
Matka: Mariana
Strana: 8
Obec: Olešínky 4
Rok: 1807
Jméno: Jakub
Příjmení: Harvánek
Otec: Jiří
Matka: Anna
Strana: 8
Obec: Olešínky 13
Rok: 1807
Jméno: Antonie
Příjmení: Adamová
Otec: Josef
Matka: Barbora
Strana: 8
Obec: Olešínky 1
Rok: 1807
Jméno: František
Příjmení: Kaňka
Otec: Matěj
Matka: Tereza
Strana: 9
Obec: Olešínky 6
Rok: 1807
Jméno: Jakub
Příjmení: Mazel
Otec: Václav
Matka: Polyxena
Strana: 9
Obec: Olešínky 24
Rok: 1807
Jméno: Tomáš
Příjmení: Koloušek
Otec: Tomáš
Matka: Kateřina
Strana: 9
Obec: Olešínky 26
Rok: 1808
Jméno: Matěj
Příjmení: Vojta
Otec: Zachariáš
Matka: Josefa
Strana: 9
Obec: Olešínky 1
Rok: 1808
Jméno: Františka
Příjmení: Harvánková
Otec: Maxmilián
Matka: Alžběta
Strana: 9
Obec: Olešínky 16
Rok: 1808
Jméno: Jakub
Příjmení: Málek
Otec: František
Matka: Klára
Strana: 9
Obec: Olešínky 17
Rok: 1808
Jméno: Jan
Příjmení: Badal
Otec: Václav
Matka: Josefa
Strana: 9
Obec: Olešínky 2
Rok: 1809
Jméno: Josef
Příjmení: Špička
Otec: Matěj
Matka: Kateřina
Strana: 9
Obec: Olešínky 10
Rok: 1809
Jméno: Jiří
Příjmení: Blažek
Otec: Matěj
Matka: Mariana
Strana: 9
Obec: Olešínky 21
Rok: 1809
Jméno: Pavel
Příjmení: Harvánek
Otec: Matouš
Matka: Josefa
Strana: 9
Obec: Olešínky 6
Rok: 1809
Jméno: Františka
Příjmení: Mazlová
Otec: Václav
Matka: Polyxena
Strana: 9
Obec: Olešínky 12
Rok: 1809
Jméno: František
Příjmení: Vizourek
Otec: Josef
Matka: Alžběta
Strana: 9
Obec: Olešínky 13
Rok: 1810
Jméno: Františka
Příjmení: Adamová
Otec: Josef
Matka: Barbora
Strana: 9
Obec: Olešínky 1
Rok: 1810
Jméno: Anna
Příjmení: Kaňková
Otec: Matěj
Matka: Tereza
Strana: 9

Zefektivněte výsledky vašeho vyhledávání ...

Pro rozšíření výsledků používejte hvězdičku, např.: "Kar*" pro nalezení všech Karlů nebo Karlíků. Hvězdičku lze vložit také před nebo doprostřed hledaného výrazu a vždy nahrazuje libovolný počet znaků.

Nejlepší obsah přímo na váš e-mail

Nestíháte sledovat nové články na našem webu? Chcete informace o nových matričních přírustcích? Pošleme vám informace o všech důležitých novinkách!

Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vaší e-mailové adresy pro účely rozesíání novinek.

Alternativou je naše Facebooková stránka kde najdete upozornění na nové články, zajímavosti z bádání nebo informace o aktuálích slevách DNA testů.