Zvole v letech 1773-1843

,

Digitalizovaná matriční kniha narozených Zvole obsahuje záznamy od roku 1773 do roku 1843.

Nalezeno 291 záznamů narození
Řazení
Obec
Příjmení
Jméno
Obec
Rok
Jméno
Příjmení
Otec
Matka
Strana
Kniha
Obec: Olešínky 64
Rok: 1774
Jméno: Kateřina
Příjmení: Judasová
Otec: Sebastián
Matka: Mariana
Strana: 2
Obec: Řečice 64
Rok: 1775
Jméno: Alžběta
Příjmení: Batelková
Otec: ?
Matka: Barbora
Strana: 2
Obec: Olešínky 64
Rok: 1776
Jméno: Martin
Příjmení: Judas
Otec: Sebastián
Matka: Mariana
Strana: 2
Obec: Olešínky 64
Rok: 1777
Jméno: Kateřina
Příjmení: Slámová
Otec: František
Matka: Růžena
Strana: 2
Obec: Olešínky 64
Rok: 1780
Jméno: Veronika
Příjmení: Špičková
Otec: Vít
Matka: Magdalena
Strana: 2
Obec: Olešínky 64
Rok: 1782
Jméno: Anna
Příjmení: Špičková
Otec: Vít
Matka: Magdalena
Strana: 2
Obec: Olešínky 64
Rok: 1783
Jméno: Jan Baptista
Příjmení: Harvánek
Otec: Bartoloměj
Matka: Anna
Strana: 3
Obec: Olešínky 64
Rok: 1785
Jméno: Bernard
Příjmení: Špička
Otec: Vít
Matka: Magdalena
Strana: 3
Obec: Olešínky 65
Rok: 1787
Jméno: Juliana
Příjmení: Pospíchalová
Otec: Jan
Matka: Růžena
Strana: 3
Obec: Olešínky 64
Rok: 1788
Jméno: Antonín
Příjmení: Špička
Otec: Vít
Matka: Magdalena
Strana: 3
Obec: Branišov 64
Rok: 1789
Jméno: Josef
Příjmení: Sobotka
Otec: ?
Matka: Tereza
Strana: 3
Obec: Olešínky 65
Rok: 1789
Jméno: Antonie
Příjmení: Pospíchalová
Otec: Jan
Matka: Růžena
Strana: 3
Obec: Olešínky 65
Rok: 1791
Jméno: Veronika
Příjmení: Mičková
Otec: Vojtěch
Matka: Zuzana
Strana: 3
Obec: Olešínky 13
Rok: 1791
Jméno: Jan
Příjmení: Badal
Otec: František
Matka: Veronika
Strana: 4
Obec: Olešínky 26
Rok: 1791
Jméno: František
Příjmení: Vojta
Otec: Zachariáš
Matka: Markéta
Strana: 4
Obec: Olešínky 24
Rok: 1791
Jméno: Jan
Příjmení: Koloušek
Otec: Martin
Matka: Barbora
Strana: 4
Obec: Olešínky 5
Rok: 1791
Jméno: Bernard
Příjmení: Harvánek
Otec: Jiří
Matka: Anna
Strana: 4
Obec: Olešínky 27
Rok: 1791
Jméno: Kateřina
Příjmení: Buchtová
Otec: Josef
Matka: Růžena
Strana: 4
Obec: Olešínky 1
Rok: 1791
Jméno: Anna
Příjmení: Špičková
Otec: Vít
Matka: Mariana
Strana: 4
Obec: Olešínky 64
Rok: 1791
Jméno: Mikuláš
Příjmení: Sýkora
Otec: Jan
Matka: Tereza
Strana: 4
Obec: Olešínky 3
Rok: 1792
Jméno: Jan
Příjmení: Plocek
Otec: Antonín
Matka: Anna
Strana: 4
Obec: Olešínky 15
Rok: 1792
Jméno: Jakub
Příjmení: Kudrna
Otec: Jiří
Matka: Viktorie
Strana: 4
Obec: Olešínky 26
Rok: 1792
Jméno: Jakub
Příjmení: Vojta
Otec: Zachariáš
Matka: Josefa
Strana: 4
Obec: Olešínky 9
Rok: 1792
Jméno: Jakub
Příjmení: Starý
Otec: František
Matka: Růžena
Strana: 4
Obec: Olešínky 18
Rok: 1792
Jméno: Anna
Příjmení: Ráčková
Otec: Jakub
Matka: Viktorie
Strana: 4
Obec: Olešínky 22
Rok: 1792
Jméno: Mariana
Příjmení: Zichová
Otec: Matěj
Matka: Kateřina
Strana: 4
Obec: Olešínky 27
Rok: 1793
Jméno: Jakub
Příjmení: Buchta
Otec: Josef
Matka: Růžena
Strana: 4
Obec: Olešínky 21
Rok: 1793
Jméno: Josef
Příjmení: Harvánek
Otec: Matěj
Matka: Josefa
Strana: 4
Obec: Olešínky 16
Rok: 1793
Jméno: Jan
Příjmení: Málek
Otec: Josef
Matka: Kateřina
Strana: 4
Obec: Olešínky 5
Rok: 1793
Jméno: Václav
Příjmení: Harvánek
Otec: Jiří
Matka: Anna
Strana: 5
Obec: Olešínky 25
Rok: 1794
Jméno: Pavel
Příjmení: Sýkora
Otec: Jan
Matka: Tereza
Strana: 5
Obec: Olešínky 17
Rok: 1794
Jméno: Veronika
Příjmení: Badalová
Otec: František
Matka: Veronika
Strana: 5
Obec: Olešínky 9
Rok: 1794
Jméno: Jan
Příjmení: Starý
Otec: František
Matka: Růžena
Strana: 5
Obec: Olešínky 15
Rok: 1794
Jméno: Antonín
Příjmení: Kudrna
Otec: Jiří
Matka: Viktorie
Strana: 5
Obec: Olešínky 26
Rok: 1794
Jméno: František
Příjmení: Vojta
Otec: Zachariáš
Matka: Josefa
Strana: 5
Obec: Olešínky 1
Rok: 1794
Jméno: Martin
Příjmení: Čačka
Otec: Josef
Matka: Mariana
Strana: 5
Obec: Olešínky 27
Rok: 1794
Jméno: Tomáš
Příjmení: Buchta
Otec: Josef
Matka: Růžena
Strana: 5
Obec: Olešínky 21
Rok: 1795
Jméno: Josef
Příjmení: Zich
Otec: Matěj
Matka: Kateřina
Strana: 5
Obec: Olešínky 23
Rok: 1795
Jméno: Josef
Příjmení: Ráček
Otec: Jakub
Matka: Viktorie
Strana: 5
Obec: Olešínky 23
Rok: 1795
Jméno: Václav
Příjmení: Ráček
Otec: Jakub
Matka: Viktorie
Strana: 5
Obec: Olešínky 21
Rok: 1795
Jméno: Josef
Příjmení: Harvánek
Otec: Matěj
Matka: Josefa
Strana: 5
Obec: Branišov 15
Rok: 1795
Jméno: Jan
Příjmení: Brhel
Otec: ?
Matka: Alžběta
Strana: 5
Obec: Olešínky 15
Rok: 1796
Jméno: Růžena
Příjmení: Kudrnová
Otec: Jiří
Matka: Viktorie
Strana: 5
Obec: Olešínky 5
Rok: 1796
Jméno: Jan
Příjmení: Harvánek
Otec: Jiří
Matka: Anna
Strana: 5
Obec: Olešínky 20
Rok: 1796
Jméno: Petr
Příjmení: Sýkora
Otec: Jan
Matka: Tereza
Strana: 6
Obec: Olešínky 15
Rok: 1796
Jméno: Tereza
Příjmení: Vojtová
Otec: Zachariáš
Matka: Josefa
Strana: 6
Obec: Olešínky 21
Rok: 1798
Jméno: František
Příjmení: Harvánek
Otec: Matěj
Matka: Josefa
Strana: 6
Obec: Olešínky 23
Rok: 1798
Jméno: Mariana
Příjmení: Ráčková
Otec: Jakub
Matka: Viktorie
Strana: 6
Obec: Radňovice 9
Rok: 1798
Jméno: Václav
Příjmení: Konvalinka
Otec: ?
Matka: Kateřina
Strana: 6
Obec: Olešínky 25
Rok: 1798
Jméno: Josefa
Příjmení: Sýkorová
Otec: Jan
Matka: Tereza
Strana: 6
Obec: Olešínky 21
Rok: 1798
Jméno: Josef
Příjmení: Zich
Otec: Matěj
Matka: Kateřina
Strana: 6
Obec: Olešínky 3
Rok: 1798
Jméno: František
Příjmení: Plocek
Otec: Antonín
Matka: Anna
Strana: 6
Obec: Olešínky 15
Rok: 1799
Jméno: Václav
Příjmení: Kudrna
Otec: Jiří
Matka: Viktorie
Strana: 6
Obec: Olešínky 4
Rok: 1799
Jméno: Matěj
Příjmení: Harvánek
Otec: Jiří
Matka: Anna
Strana: 6
Obec: Olešínky 15
Rok: 1799
Jméno: Josef
Příjmení: Vojta
Otec: Zachariáš
Matka: Josefa
Strana: 6
Obec: Olešínky 9
Rok: 1799
Jméno: František
Příjmení: Starý
Otec: František
Matka: Růžena
Strana: 6
Obec: Olešínky 20
Rok: 1800
Jméno: Tereza
Příjmení: Harvánková
Otec: Matěj
Matka: Josefa
Strana: 7
Obec: Vojetín 17
Rok: 1800
Jméno: Anna
Příjmení: Lazničková (Badalová)
Otec: Mikuláš
Matka: Anna
Strana: 7
Obec: Olešínky 27
Rok: 1800
Jméno: Jan
Příjmení: Buchta
Otec: Josef
Matka: Růžena
Strana: 7
Obec: Olešínky 26
Rok: 1801
Jméno: Mariana
Příjmení: Vojtová
Otec: Zachariáš
Matka: Josefa
Strana: 7
Obec: Olešínky 1
Rok: 1801
Jméno: Jan
Příjmení: Kaňka
Otec: Matěj
Matka: Tereza
Strana: 7
Obec: Olešínky 5
Rok: 1801
Jméno: Mariana
Příjmení: Harvánková
Otec: Jiří
Matka: Anna
Strana: 7
Obec: Olešínky 25
Rok: 1802
Jméno: Kateřina
Příjmení: Sýkorová
Otec: Jan
Matka: Tereza
Strana: 7
Obec: Olešínky 21
Rok: 1802
Jméno: Anna
Příjmení: Harvánková
Otec: Matouš
Matka: Josefa
Strana: 7
Obec: Olešínky 2
Rok: 1803
Jméno: Mariana
Příjmení: Kaňková
Otec: Matěj
Matka: Tereza
Strana: 7
Obec: Olešínky 6
Rok: 1803
Jméno: Jiří
Příjmení: Mazel
Otec: Václav
Matka: Polyxena
Strana: 7
Obec: Olešínky 12
Rok: 1804
Jméno: Jan
Příjmení: Laznička
Otec: Mikuláš
Matka: Anna
Strana: 7
Obec: Olešínky 5
Rok: 1804
Jméno: Mariana
Příjmení: Harvánková
Otec: Jiří
Matka: Anna
Strana: 7
Obec: Olešínky 21
Rok: 1804
Jméno: Veronika
Příjmení: Harvánková
Otec: Matouš
Matka: Josefa
Strana: 7
Obec: Olešínky 12
Rok: 1804
Jméno: Anna
Příjmení: Vizourková
Otec: Josef
Matka: Alžběta
Strana: 7
Obec: Olešínky 25
Rok: 1804
Jméno: Bernard
Příjmení: Sýkora
Otec: Jan
Matka: Tereza
Strana: 8
Obec: Olešínky 2
Rok: 1804
Jméno: Mariana
Příjmení: Kaňková
Otec: Matěj
Matka: Tereza
Strana: 8
Obec: Olešínky 26
Rok: 1804
Jméno: Václav
Příjmení: Vojta
Otec: Zachariáš
Matka: Josefa
Strana: 8
Obec: Olešínky 29
Rok: 1804
Jméno: Anna
Příjmení: Harvánková
Otec: Maxmilián
Matka: Alžběta
Strana: 8
Obec: Olešínky 1
Rok: 1804
Jméno: Mariana
Příjmení: Špičková
Otec: Matěj
Matka: Kateřina
Strana: 8
Obec: Olešínky 10
Rok: 1804
Jméno: Jan
Příjmení: Blažek
Otec: Matěj
Matka: Mariana
Strana: 8
Obec: Olešínky 6
Rok: 1805
Jméno: Kateřina
Příjmení: Mazlová
Otec: Václav
Matka: Polyxena
Strana: 8
Obec: Olešínky 29
Rok: 1805
Jméno: Růžena
Příjmení: Chmelová
Otec: Jan
Matka: Růžena
Strana: 8
Obec: Olešínky 29
Rok: 1806
Jméno: Josefa
Příjmení: Harvánková
Otec: Maxmilián
Matka: Alžběta
Strana: 8
Obec: Olešínky 2
Rok: 1806
Jméno: Alžběta
Příjmení: Špičková
Otec: Matěj
Matka: Kateřina
Strana: 8
Obec: Olešínky 21
Rok: 1806
Jméno: Anna
Příjmení: Harvánková
Otec: Matouš
Matka: Josefa
Strana: 8
Obec: Olešínky 12
Rok: 1806
Jméno: Josefa
Příjmení: Vizourková
Otec: Josef
Matka: Alžběta
Strana: 8
Obec: Olešínky 16
Rok: 1806
Jméno: Františka
Příjmení: Málková
Otec: František
Matka: Klára
Strana: 8
Obec: Olešínky 10
Rok: 1807
Jméno: Josef
Příjmení: Blažek
Otec: Matěj
Matka: Mariana
Strana: 8
Obec: Olešínky 4
Rok: 1807
Jméno: Jakub
Příjmení: Harvánek
Otec: Jiří
Matka: Anna
Strana: 8
Obec: Olešínky 13
Rok: 1807
Jméno: Antonie
Příjmení: Adamová
Otec: Josef
Matka: Barbora
Strana: 8
Obec: Olešínky 1
Rok: 1807
Jméno: František
Příjmení: Kaňka
Otec: Matěj
Matka: Tereza
Strana: 9
Obec: Olešínky 6
Rok: 1807
Jméno: Jakub
Příjmení: Mazel
Otec: Václav
Matka: Polyxena
Strana: 9
Obec: Olešínky 24
Rok: 1807
Jméno: Tomáš
Příjmení: Koloušek
Otec: Tomáš
Matka: Kateřina
Strana: 9
Obec: Olešínky 26
Rok: 1808
Jméno: Matěj
Příjmení: Vojta
Otec: Zachariáš
Matka: Josefa
Strana: 9
Obec: Olešínky 1
Rok: 1808
Jméno: Františka
Příjmení: Harvánková
Otec: Maxmilián
Matka: Alžběta
Strana: 9
Obec: Olešínky 16
Rok: 1808
Jméno: Jakub
Příjmení: Málek
Otec: František
Matka: Klára
Strana: 9
Obec: Olešínky 17
Rok: 1808
Jméno: Jan
Příjmení: Badal
Otec: Václav
Matka: Josefa
Strana: 9
Obec: Olešínky 2
Rok: 1809
Jméno: Josef
Příjmení: Špička
Otec: Matěj
Matka: Kateřina
Strana: 9
Obec: Olešínky 10
Rok: 1809
Jméno: Jiří
Příjmení: Blažek
Otec: Matěj
Matka: Mariana
Strana: 9
Obec: Olešínky 21
Rok: 1809
Jméno: Pavel
Příjmení: Harvánek
Otec: Matouš
Matka: Josefa
Strana: 9
Obec: Olešínky 6
Rok: 1809
Jméno: Františka
Příjmení: Mazlová
Otec: Václav
Matka: Polyxena
Strana: 9
Obec: Olešínky 12
Rok: 1809
Jméno: František
Příjmení: Vizourek
Otec: Josef
Matka: Alžběta
Strana: 9
Obec: Olešínky 13
Rok: 1810
Jméno: Františka
Příjmení: Adamová
Otec: Josef
Matka: Barbora
Strana: 9
Obec: Olešínky 1
Rok: 1810
Jméno: Anna
Příjmení: Kaňková
Otec: Matěj
Matka: Tereza
Strana: 9

Zefektivněte výsledky vašeho vyhledávání ...

Pro rozšíření výsledků používejte hvězdičku, např.: "Kar*" pro nalezení všech Karlů nebo Karlíků. Hvězdičku lze vložit také před nebo doprostřed hledaného výrazu a vždy nahrazuje libovolný počet znaků.