Horní Bobrová v letech 1869-1913

, autor dat Starý

Digitalizovaná matriční kniha narozených Horní Bobrová obsahuje záznamy od roku 1869 do roku 1913.

Nalezeno 407 záznamů narození
Řazení
Obec
Příjmení
Jméno
Obec
Rok
Jméno
Příjmení
Otec
Matka
Strana
Kniha
Obec: Mirošov 34
Rok: 1913
Jméno: Žofie Anna
Příjmení: Fialová
Otec: Vincenc
Matka: Vincencie
Strana: 62
Obec: Mirošov 9
Rok: 1910
Jméno: Zdeňka
Příjmení: Kudová
Otec: Hynek
Matka: Vincencie
Strana: 58
Obec: Mirošov 16
Rok: 1892
Jméno: Walburga Amálie Anna
Příjmení: Klimešová
Otec: Mořic
Matka: Matylda
Strana: 38
Obec: Mirošov 27
Rok: 1899
Jméno: Vojtěch Josef
Příjmení: Smetana
Otec: František
Matka: Františka
Strana: 45
Obec: Mirošov 16
Rok: 1911
Jméno: Vojtěch
Příjmení: Jobánek
Otec: Josef
Matka: Josefa
Strana: 59
Obec: Mirošov 6
Rok: 1899
Jméno: Vladimír Jan
Příjmení: Brychta
Otec: Jakub
Matka: Marie
Strana: 45
Obec: Mirošov 16
Rok: 1889
Jméno: Vladimír František Josef
Příjmení: Klimeš
Otec: Mořic
Matka: Matylda
Strana: 36
Obec: Mirošov 27
Rok: 1894
Jméno: Vladimír
Příjmení: Smetana
Otec: František
Matka: Františka
Strana: 40
Obec: Mirošov 9
Rok: 1878
Jméno: Vincencie
Příjmení: Jobánková
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 28
Obec: Mirošov 34
Rok: 1883
Jméno: Vincencie
Příjmení: Kubíčková
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 31
Obec: Mirošov 7
Rok: 1897
Jméno: Vincenc
Příjmení: Dvořák
Otec: František
Matka: Františka
Strana: 42
Obec: Mirošov 9
Rok: 1876
Jméno: Vincenc
Příjmení: Jobánek
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 26
Obec: Mirošov 8
Rok: 1877
Jméno: Vincenc
Příjmení: Štursa
Otec: Vincenc
Matka: Františka
Strana: 27
Obec: Mirošov 34
Rok: 1878
Jméno: Vincenc
Příjmení: Kubíček
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 27
Obec: Mirošov 8
Rok: 1882
Jméno: Vincenc
Příjmení: Štursa
Otec: Vincenc
Matka: Františka
Strana: 30
Obec: Mirošov 18
Rok: 1910
Jméno: Vincenc
Příjmení: Uhlíř
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 58
Obec: Mirošov 8
Rok: 1888
Jméno: Vincenc
Příjmení: Štursa
Otec: Vincenc
Matka: Františka
Strana: 35
Obec: Mirošov 7
Rok: 1890
Jméno: Vincenc
Příjmení: Dvořák
Otec: František
Matka: Františka
Strana: 37
Obec: Mirošov 10
Rok: 1892
Jméno: Vincenc
Příjmení: Raus
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 38
Obec: Mirošov 50
Rok: 1883
Jméno: Vilemína
Příjmení: Ostrejšová
Otec: ?
Matka: Františka
Strana: 31
Obec: Mirošov 8
Rok: 1911
Jméno: Valérie Veronika
Příjmení: Štursová
Otec: František
Matka: Veronika
Strana: 59
Obec: Mirošov 21
Rok: 1907
Jméno: Václav
Příjmení: Dostál
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 54
Obec: Mirošov 22
Rok: 1879
Jméno: Tomáš
Příjmení: Vališ
Otec: Tomáš
Matka: Josefa
Strana: 29
Obec: Mirošov 5
Rok: 1885
Jméno: Tomáš
Příjmení: Kříž
Otec: František
Matka: Josefa
Strana: 33
Obec: Mirošov 32
Rok: 1888
Jméno: Štěpán
Příjmení: Zavadil
Otec: Jan
Matka: Josefa
Strana: 35
Obec: Mirošov 23
Rok: 1905
Jméno: Stanislav
Příjmení: Kříž
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 52
Obec: Mirošov 35
Rok: 1907
Jméno: Severin
Příjmení: Blažek
Otec: Josef
Matka: Marie
Strana: 54
Obec: Mirošov 38
Rok: 1899
Jméno: Růžena
Příjmení: Urbánková
Otec: Antonín
Matka: Antonie
Strana: 45
Obec: Mirošov 50
Rok: 1904
Jméno: Růžena
Příjmení: Hrdá
Otec: ?
Matka: Růžena
Strana: 51
Obec: Mirošov 23
Rok: 1907
Jméno: Růžena
Příjmení: Křížová
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 54
Obec: Mirošov 17
Rok: 1908
Jméno: Růžena
Příjmení: Musilová
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 55
Obec: Mirošov 38
Rok: 1890
Jméno: Růžena
Příjmení: Jandová
Otec: Jan
Matka: Kateřina
Strana: 37
Obec: Mirošov 23
Rok: 1903
Jméno: Rudolf
Příjmení: Kříž
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 50
Obec: Mirošov 55
Rok: 1906
Jméno: Rudolf
Příjmení: Hájek
Otec: Josef
Matka: Antonie
Strana: 52
Obec: Mirošov 16
Rok: 1890
Jméno: Otmar Leopold Josef
Příjmení: Klimeš
Otec: Mořic
Matka: Matylda
Strana: 37
Obec: Mirošov 21
Rok: 1906
Jméno: Norbert
Příjmení: Dostál
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 53
Obec: Mirošov 13
Rok: 1893
Jméno: mrtvorozený chlapec
Příjmení: Kupka
Otec: Alois
Matka: Anežka
Strana: 39
Obec: Mirošov 20
Rok: 1901
Jméno: mrtvorozený chlapec
Příjmení: Jobánek
Otec: František
Matka: Kateřina
Strana: 48
Obec: Mirošov 13
Rok: 1904
Jméno: mrtvorozený chlapec
Příjmení: Buchta
Otec: František
Matka: Aloisie
Strana: 51
Obec: Mirošov 21
Rok: 1909
Jméno: mrtvorozený chlapec
Příjmení: Dostál
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 57
Obec: Mirošov 31
Rok: 1888
Jméno: mrtvorozený chlapec
Příjmení: Jobánek
Otec: František
Matka: Františka
Strana: 35
Obec: Mirošov 20
Rok: 1890
Jméno: mrtvorozený chlapec
Příjmení: Kubíček
Otec: Josef
Matka: Josefa
Strana: 36
Obec: Mirošov 20
Rok: 1896
Jméno: mrtvorozená dívka
Příjmení: Jobánková
Otec: František
Matka: Kateřina
Strana: 42
Obec: Mirošov 20
Rok: 1872
Jméno: mrtvorozená dívka
Příjmení: Jobánková
Otec: Jan
Matka: Kateřina
Strana: 23
Obec: Mirošov 20
Rok: 1903
Jméno: mrtvorozená dívka
Příjmení: Jobánková
Otec: František
Matka: Kateřina
Strana: 49
Obec: Mirošov 17
Rok: 1912
Jméno: mrtvorozená dívka
Příjmení: Růžičková
Otec: František
Matka: Karolína
Strana: 60
Obec: Mirošov 15
Rok: 1895
Jméno: Mořic Josef
Příjmení: Klimeš
Otec: Mořic
Matka: Matylda
Strana: 41
Obec: Mirošov 8
Rok: 1907
Jméno: Miloš
Příjmení: Štursa
Otec: František
Matka: Veronika
Strana: 54
Obec: Mirošov 27
Rok: 1904
Jméno: Metoděj Alois
Příjmení: Smetana
Otec: František
Matka: Františka
Strana: 51
Obec: Mirošov 8
Rok: 1869
Jméno: Matylda
Příjmení: Štursová
Otec: Josef
Matka: Kateřina
Strana: 21
Obec: Mirošov 20
Rok: 1899
Jméno: Matylda
Příjmení: Jobánková
Otec: František
Matka: Kateřina
Strana: 45
Obec: Mirošov 5
Rok: 1884
Jméno: Matylda
Příjmení: Křížová
Otec: František
Matka: Josefa
Strana: 32
Obec: Mirošov 50
Rok: 1883
Jméno: Matěj
Příjmení: Adam
Otec: Jakub
Matka: Anna
Strana: 31
Obec: Mirošov 20
Rok: 1893
Jméno: Martina
Příjmení: Grublová
Otec: František
Matka: Františka
Strana: 39
Obec: Mirošov 32
Rok: 1884
Jméno: Marta
Příjmení: Zavadilová
Otec: Jan
Matka: Josefa
Strana: 32
Obec: Mirošov 12
Rok: 1869
Jméno: Marie Julie
Příjmení: Mazlová
Otec: Eduard
Matka: Marie
Strana: 21
Obec: Mirošov 13
Rok: 1912
Jméno: Marie Helena
Příjmení: Širhalová
Otec: František
Matka: Josefa
Strana: 60
Obec: Mirošov 20
Rok: 1911
Jméno: Marie Františka
Příjmení: Dostálová
Otec: Karel
Matka: Anastázie
Strana: 60
Obec: Mirošov 27
Rok: 1892
Jméno: Marie Berta
Příjmení: Smetanová
Otec: František
Matka: Františka
Strana: 38
Obec: Mirošov 37
Rok: 1893
Jméno: Marie
Příjmení: Voborná
Otec: Ignác
Matka: Antonie
Strana: 38
Obec: Mirošov 36
Rok: 1893
Jméno: Marie
Příjmení: Schkerková
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 39
Obec: Mirošov 6
Rok: 1893
Jméno: Marie
Příjmení: Brychtová
Otec: Jakub
Matka: Marie
Strana: 39
Obec: Mirošov 37
Rok: 1894
Jméno: Marie
Příjmení: Štouračová
Otec: ?
Matka: Marie
Strana: 40
Obec: Mirošov 49
Rok: 1895
Jméno: Marie
Příjmení: Stehlíková
Otec: ?
Matka: Marie
Strana: 41
Obec: Mirošov 14
Rok: 1896
Jméno: Marie
Příjmení: Pochopová
Otec: Antonín
Matka: Marie
Strana: 42
Obec: Mirošov 35
Rok: 1896
Jméno: Marie
Příjmení: Blažková
Otec: Josef
Matka: Marie
Strana: 42
Obec: Mirošov 55
Rok: 1896
Jméno: Marie
Příjmení: Hájková
Otec: Josef
Matka: Antonie
Strana: 42
Obec: Mirošov 17
Rok: 1898
Jméno: Marie
Příjmení: Buchtová
Otec: František
Matka: Aloisie
Strana: 43
Obec: Mirošov 17
Rok: 1898
Jméno: Marie
Příjmení: Šrámková
Otec: Josef
Matka: Antonie
Strana: 43
Obec: Mirošov 37
Rok: 1898
Jméno: Marie
Příjmení: Voborná
Otec: Ignác
Matka: Antonie
Strana: 43
Obec: Mirošov 45
Rok: 1869
Jméno: Marie
Příjmení: Čertková
Otec: Tomáš
Matka: Anna
Strana: 21
Obec: Mirošov 44
Rok: 1898
Jméno: Marie
Příjmení: Křížová
Otec: Antonín
Matka: Josefa
Strana: 44
Obec: Mirošov 11
Rok: 1870
Jméno: Marie
Příjmení: Aulehlová
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 22
Obec: Mirošov 13
Rok: 1870
Jméno: Marie
Příjmení: Čechová
Otec: František
Matka: Anežka
Strana: 22
Obec: Mirošov 17
Rok: 1899
Jméno: Marie
Příjmení: Novotná
Otec: Josef
Matka: Antonie
Strana: 45
Obec: Mirošov 39
Rok: 1871
Jméno: Marie
Příjmení: Binková
Otec: Josef
Matka: Kateřina
Strana: 23
Obec: Mirošov 18
Rok: 1871
Jméno: Marie
Příjmení: Hájková
Otec: Jan
Matka: Františka
Strana: 23
Obec: Mirošov 24
Rok: 1899
Jméno: Marie
Příjmení: Kupková
Otec: Josef
Matka: Josefa
Strana: 45
Obec: Mirošov 19
Rok: 1872
Jméno: Marie
Příjmení: Nedomová
Otec: Jan
Matka: Antonie
Strana: 23
Obec: Mirošov 13
Rok: 1872
Jméno: Marie
Příjmení: Čechová
Otec: Jakub
Matka: Anna
Strana: 24
Obec: Mirošov 11
Rok: 1900
Jméno: Marie
Příjmení: Aulehlová
Otec: Antonín
Matka: Cecílie
Strana: 46
Obec: Mirošov 20
Rok: 1873
Jméno: Marie
Příjmení: Jobánková
Otec: Jan
Matka: Kateřina
Strana: 24
Obec: Mirošov 8
Rok: 1873
Jméno: Marie
Příjmení: Štursová
Otec: Vincenc
Matka: Františka
Strana: 24
Obec: Mirošov 17
Rok: 1901
Jméno: Marie
Příjmení: Musilová
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 47
Obec: Mirošov 23
Rok: 1901
Jméno: Marie
Příjmení: Křížová
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 47
Obec: Mirošov 16
Rok: 1901
Jméno: Marie
Příjmení: Uchytilová
Otec: Tomáš
Matka: Antonie
Strana: 47
Obec: Mirošov 19
Rok: 1874
Jméno: Marie
Příjmení: Kršňáková
Otec: ?
Matka: Anna
Strana: 25
Obec: Mirošov 13
Rok: 1875
Jméno: Marie
Příjmení: Širhalová
Otec: František
Matka: Anežka
Strana: 26
Obec: Mirošov 36
Rok: 1902
Jméno: Marie
Příjmení: Schkerková
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 49
Obec: Mirošov 23
Rok: 1876
Jméno: Marie
Příjmení: Vojtová
Otec: Ondřej
Matka: Františka
Strana: 26
Obec: Mirošov 14
Rok: 1876
Jméno: Marie
Příjmení: Dvořáková
Otec: Kašpar
Matka: Marie
Strana: 26
Obec: Mirošov 10
Rok: 1876
Jméno: Marie
Příjmení: Weberová
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 27
Obec: Mirošov 53
Rok: 1903
Jméno: Marie
Příjmení: Aulehlová
Otec: Eduard
Matka: Marie
Strana: 50
Obec: Mirošov 19
Rok: 1877
Jméno: Marie
Příjmení: Adamová
Otec: Jakub
Matka: Anna
Strana: 27
Obec: Mirošov 36
Rok: 1879
Jméno: Marie
Příjmení: Bláhová
Otec: Josef
Matka: Kateřina
Strana: 28
Obec: Mirošov 62
Rok: 1906
Jméno: Marie
Příjmení: Kunová
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 53
Obec: Mirošov 17
Rok: 1906
Jméno: Marie
Příjmení: Ježová
Otec: Antonín
Matka: Františka
Strana: 53
Obec: Mirošov 14
Rok: 1879
Jméno: Marie
Příjmení: Dvořáková
Otec: Kašpar
Matka: Marie
Strana: 28
Obec: Mirošov 34
Rok: 1879
Jméno: Marie
Příjmení: Kubíčková
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 29
Obec: Mirošov 32
Rok: 1880
Jméno: Marie
Příjmení: Šury
Otec: ?
Matka: Marie
Strana: 29

Zefektivněte výsledky vašeho vyhledávání ...

Pro rozšíření výsledků používejte hvězdičku, např.: "Kar*" pro nalezení všech Karlů nebo Karlíků. Hvězdičku lze vložit také před nebo doprostřed hledaného výrazu a vždy nahrazuje libovolný počet znaků.

Nejlepší obsah přímo na váš e-mail

Nestíháte sledovat nové články na našem webu? Chcete informace o nových matričních přírustcích? Pošleme vám informace o všech důležitých novinkách!

Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vaší e-mailové adresy pro účely rozesíání novinek.

Alternativou je naše Facebooková stránka kde najdete upozornění na nové články, zajímavosti z bádání nebo informace o aktuálích slevách DNA testů.