Moravec v letech 1821-1867

,

Digitalizovaná matriční kniha narozených Moravec obsahuje záznamy od roku 1821 do roku 1867.

Nalezeno 1808 záznamů narození
Řazení
Obec
Příjmení
Jméno
Obec
Rok
Jméno
Příjmení
Otec
Matka
Strana
Kniha
Obec: Moravec 12
Rok: 1861
Jméno: František
Příjmení: Šilhan
Otec: František
Matka: Mariana
Strana: 56
Obec: Moravec 18
Rok: 1861
Jméno: Marie
Příjmení: Kočková
Otec: ?
Matka: Anna
Strana: 56
Obec: Moravec 12
Rok: 1861
Jméno: Adolf
Příjmení: Král
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 57
Obec: Moravec 22
Rok: 1861
Jméno: Vilém
Příjmení: Jaroš
Otec: František
Matka: Mariana
Strana: 57
Obec: Moravec 1
Rok: 1861
Jméno: Jan
Příjmení: Hanák
Otec: Jan
Matka: Františka
Strana: 57
Obec: Moravec 19
Rok: 1862
Jméno: Marie
Příjmení: Urbánková
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 58
Obec: Moravec 18
Rok: 1862
Jméno: Adolf
Příjmení: Uhlíř
Otec: Tomáš
Matka: Antonie
Strana: 58
Obec: Moravec 23
Rok: 1862
Jméno: Leopold
Příjmení: Novotný
Otec: Leopold
Matka: Františka
Strana: 58
Obec: Moravec 21
Rok: 1862
Jméno: Vilém
Příjmení: Brychta
Otec: Josef
Matka: Marie
Strana: 58
Obec: Moravec 1
Rok: 1862
Jméno: mrtvorozený chlapec
Příjmení: Janoušek
Otec: Pavel
Matka: Antonie
Strana: 59
Obec: Moravec 23
Rok: 1862
Jméno: František
Příjmení: Jaroš
Otec: Antonín
Matka: Marie
Strana: 59
Obec: Moravec 9
Rok: 1862
Jméno: František
Příjmení: Peška
Otec: Jan
Matka: Tekla
Strana: 59
Obec: Moravec 1
Rok: 1862
Jméno: Marta
Příjmení: Uhlířová
Otec: Jindřich
Matka: Antonie
Strana: 59
Obec: Moravec 8
Rok: 1862
Jméno: Vilém
Příjmení: Hanák
Otec: ?
Matka: Františka
Strana: 60
Obec: Moravec 1
Rok: 1862
Jméno: Cecílie
Příjmení: Hájková
Otec: Jan
Matka: Filipína
Strana: 60
Obec: Moravec 16
Rok: 1862
Jméno: Kateřina
Příjmení: Rohrichová
Otec: Antonín
Matka: Anna
Strana: 60
Obec: Moravec 23
Rok: 1863
Jméno: Jan
Příjmení: Novotný
Otec: ?
Matka: Filipína
Strana: 61
Obec: Moravec 19
Rok: 1863
Jméno: Antonie
Příjmení: Nedomová
Otec: Josef
Matka: Kateřina
Strana: 61
Obec: Moravec 1
Rok: 1863
Jméno: Marie
Příjmení: Hanáková
Otec: Jan
Matka: Františka
Strana: 61
Obec: Moravec 25
Rok: 1863
Jméno: Adolf
Příjmení: Brychta
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 61
Obec: Moravec 1
Rok: 1863
Jméno: Pavel Maria
Příjmení: Hrdlička
Otec: Petr
Matka: Emílie
Strana: 62
Obec: Moravec 22
Rok: 1863
Jméno: mrtvorozený chlapec
Příjmení: Jaroš
Otec: František
Matka: Mariana
Strana: 62
Obec: Moravec 1
Rok: 1863
Jméno: Antonie
Příjmení: Zemanová
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 62
Obec: Moravec 12
Rok: 1863
Jméno: Josef
Příjmení: Král
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 63
Obec: Moravec 3
Rok: 1863
Jméno: Františka
Příjmení: Marková
Otec: Leopold
Matka: Jana
Strana: 63
Obec: Moravec 18
Rok: 1863
Jméno: Františka
Příjmení: Uhlířová
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 63
Obec: Moravec 29
Rok: 1863
Jméno: Hedvika
Příjmení: Soukalová
Otec: Filip
Matka: Josefa
Strana: 63
Obec: Moravec 5
Rok: 1864
Jméno: Josef
Příjmení: Heral
Otec: Josef
Matka: Josefa
Strana: 64
Obec: Moravec 19
Rok: 1864
Jméno: Anna
Příjmení: Urbánková
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 64
Obec: Moravec 16
Rok: 1864
Jméno: Vincenc
Příjmení: Rohrich
Otec: Antonín
Matka: Anna
Strana: 64
Obec: Moravec 1
Rok: 1864
Jméno: Karolína Antonie
Příjmení: Janoušková
Otec: Pavel
Matka: Antonie
Strana: 64
Obec: Moravec 27
Rok: 1864
Jméno: Antonie
Příjmení: Juráková
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 65
Obec: Moravec 1
Rok: 1864
Jméno: Antonie
Příjmení: Jiránková
Otec: Václav
Matka: Františka
Strana: 65
Obec: Moravec 1
Rok: 1864
Jméno: Marie
Příjmení: Mullerová
Otec: Antonín
Matka: Antonie
Strana: 65
Obec: Moravec 12
Rok: 1864
Jméno: Anna
Příjmení: Uhlířová
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 65
Obec: Moravec 18
Rok: 1864
Jméno: Marie
Příjmení: Uhlířová
Otec: Tomáš
Matka: Antonie
Strana: 66
Obec: Moravec 1
Rok: 1864
Jméno: Jan
Příjmení: Hanák
Otec: Jan
Matka: Františka
Strana: 66
Obec: Moravec 29
Rok: 1864
Jméno: Karolína
Příjmení: Nedomová
Otec: František
Matka: Karolína
Strana: 66
Obec: Moravec 1
Rok: 1864
Jméno: Josef
Příjmení: Jaroš
Otec: Antonín
Matka: Marie
Strana: 67
Obec: Moravec 2
Rok: 1865
Jméno: Josef
Příjmení: Havránek
Otec: Antonín
Matka: Františka
Strana: 67
Obec: Moravec 1
Rok: 1865
Jméno: Vilém
Příjmení: Hájek
Otec: Jan
Matka: Filipína
Strana: 67
Obec: Moravec 19
Rok: 1865
Jméno: Antonín
Příjmení: Nedoma
Otec: Josef
Matka: Kateřina
Strana: 68
Obec: Moravec 3
Rok: 1865
Jméno: Antonín
Příjmení: Nedoma
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 68
Obec: Moravec 23
Rok: 1865
Jméno: Leopoldina
Příjmení: Marková
Otec: Leopold
Matka: Jana
Strana: 68
Obec: Moravec 1
Rok: 1865
Jméno: Maxmilián Maria Theodor
Příjmení: Hrdlička
Otec: Petr
Matka: Emílie
Strana: 68
Obec: Moravec 20
Rok: 1865
Jméno: Josef
Příjmení: Nevrkla
Otec: Vincenc
Matka: Josefa
Strana: 69
Obec: Moravec 1
Rok: 1865
Jméno: mrtvorozený chlapec
Příjmení: Hanák
Otec: Jan
Matka: Františka
Strana: 69
Obec: Moravec 1
Rok: 1865
Jméno: mrtvorozená dívka
Příjmení: Hanáková
Otec: Jan
Matka: Františka
Strana: 69
Obec: Moravec 18
Rok: 1865
Jméno: Antonie
Příjmení: Uhlířová
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 69
Obec: Moravec 1
Rok: 1865
Jméno: Františka
Příjmení: Ježová
Otec: Jakub
Matka: Františka
Strana: 69
Obec: Moravec 29
Rok: 1865
Jméno: Theodor
Příjmení: Soukal
Otec: Filip
Matka: Josefa
Strana: 70
Obec: Moravec 16
Rok: 1866
Jméno: Jan Chrysostomus
Příjmení: Rohrich
Otec: Antonín
Matka: Anna
Strana: 70
Obec: Moravec 5
Rok: 1866
Jméno: Františka
Příjmení: Herallová
Otec: Josef
Matka: Josefa
Strana: 70
Obec: Moravec 19
Rok: 1866
Jméno: Marcela
Příjmení: Urbánková
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 71
Obec: Moravec 23
Rok: 1866
Jméno: Anna
Příjmení: Novotná
Otec: Leopold
Matka: Františka
Strana: 71
Obec: Moravec 18
Rok: 1866
Jméno: Františka
Příjmení: Uhlířová
Otec: Tomáš
Matka: Antonie
Strana: 71
Obec: Moravec 12
Rok: 1866
Jméno: Adolf
Příjmení: Král
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 71
Obec: Mirošov 29
Rok: 1822
Jméno: Jan
Příjmení: Mazel
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 72
Obec: Mirošov 1
Rok: 1822
Jméno: Anna
Příjmení: Blažková
Otec: Václav
Matka: Františka
Strana: 72
Obec: Mirošov 29
Rok: 1823
Jméno: Anna Josefa
Příjmení: Mazlová
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 72
Obec: Mirošov 25
Rok: 1823
Jméno: Františka
Příjmení: Horká
Otec: Václav
Matka: Josefa
Strana: 72
Obec: Mirošov 40
Rok: 1823
Jméno: Vincenc
Příjmení: Pospíchal
Otec: František
Matka: Tereza
Strana: 73
Obec: Mirošov 2
Rok: 1824
Jméno: Josefa
Příjmení: Goliášová
Otec: ?
Matka: Marie
Strana: 73
Obec: Mirošov 1
Rok: 1825
Jméno: Antonie
Příjmení: Blažková
Otec: Václav
Matka: Františka
Strana: 73
Obec: Mirošov 4
Rok: 1825
Jméno: Františka
Příjmení: Štursová
Otec: ?
Matka: Růžena
Strana: 73
Obec: Mirošov 29
Rok: 1825
Jméno: Františka
Příjmení: Halačková
Otec: Jan
Matka: Františka
Strana: 73
Obec: Mirošov 29
Rok: 1825
Jméno: Antonie
Příjmení: Mazlová
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 73
Obec: Mirošov 1
Rok: 1825
Jméno: Josef
Příjmení: Blažek
Otec: ?
Matka: Tereza
Strana: 73
Obec: Mirošov 4
Rok: 1827
Jméno: Jan
Příjmení: Škorpík
Otec: František
Matka: Růžena
Strana: 74
Obec: Mirošov 1
Rok: 1828
Jméno: Anna
Příjmení: Blažková
Otec: Jakub
Matka: Marie
Strana: 74
Obec: Mirošov 3
Rok: 1828
Jméno: Marie
Příjmení: Masarová
Otec: Josef
Matka: Marie
Strana: 74
Obec: Mirošov 41
Rok: 1830
Jméno: František
Příjmení: Jobánek
Otec: Karel
Matka: Mariana
Strana: 74
Obec: Mirošov 1
Rok: 1830
Jméno: Mariana
Příjmení: Blažková
Otec: Jakub
Matka: Mariana
Strana: 74
Obec: Mirošov 3
Rok: 1830
Jméno: František Seraf
Příjmení: Klimeš
Otec: Josef
Matka: Mariana
Strana: 74
Obec: Mirošov 40
Rok: 1830
Jméno: František
Příjmení: Pospíchal
Otec: František
Matka: Kateřina
Strana: 74
Obec: Mirošov 3
Rok: 1831
Jméno: Jan
Příjmení: Štipák
Otec: Tomáš
Matka: Anna
Strana: 75
Obec: Mirošov 3
Rok: 1832
Jméno: Josefa
Příjmení: Štipáková
Otec: ?
Matka: Josefa
Strana: 75
Obec: Mirošov 1
Rok: 1832
Jméno: František
Příjmení: Blažek
Otec: Jakub
Matka: Mariana
Strana: 75
Obec: Mirošov 41
Rok: 1833
Jméno: Josef
Příjmení: Jobánek
Otec: Karel
Matka: Mariana
Strana: 75
Obec: Mirošov 3
Rok: 1833
Jméno: Mariana
Příjmení: Štipáková
Otec: Tomáš
Matka: Anna
Strana: 75
Obec: Mirošov 3
Rok: 1833
Jméno: Josef
Příjmení: Nedoma
Otec: Josef
Matka: Mariana
Strana: 75
Obec: Mirošov 40
Rok: 1833
Jméno: Tomáš
Příjmení: Pospíchal
Otec: Jakub
Matka: Mariana
Strana: 75
Obec: Mirošov 26
Rok: 1835
Jméno: Františka
Příjmení: Brychtová
Otec: Jakub
Matka: Mariana
Strana: 76
Obec: Mirošov 1
Rok: 1835
Jméno: Vincenc
Příjmení: Blažek
Otec: Jakub
Matka: Mariana
Strana: 76
Obec: Mirošov 3
Rok: 1835
Jméno: Františka
Příjmení: Štipáková
Otec: Tomáš
Matka: Anna
Strana: 76
Obec: Mirošov 41
Rok: 1835
Jméno: Filip
Příjmení: Jobánek
Otec: Karel
Matka: Mariana
Strana: 76
Obec: Mirošov 40
Rok: 1836
Jméno: Františka
Příjmení: Pospíchalová
Otec: Jakub
Matka: Mariana
Strana: 76
Obec: Mirošov 25
Rok: 1836
Jméno: Jan
Příjmení: Čech
Otec: František
Matka: Františka
Strana: 76
Obec: Mirošov 33
Rok: 1836
Jméno: Františka
Příjmení: Doubravská
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 77
Obec: Mirošov 26
Rok: 1837
Jméno: Kateřina
Příjmení: Brychtová
Otec: Jakub
Matka: Mariana
Strana: 77
Obec: Mirošov 3
Rok: 1837
Jméno: Antonín
Příjmení: Nedoma
Otec: Josef
Matka: Mariana
Strana: 77
Obec: Mirošov 1
Rok: 1837
Jméno: Antonie
Příjmení: Blažková
Otec: Jakub
Matka: Mariana
Strana: 77
Obec: Mirošov 33
Rok: 1838
Jméno: Anna
Příjmení: Doubravská
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 77
Obec: Mirošov 40
Rok: 1838
Jméno: Jakub
Příjmení: Pospíchal
Otec: Jakub
Matka: Mariana
Strana: 77
Obec: Mirošov 3
Rok: 1839
Jméno: Jan
Příjmení: Nedoma
Otec: Josef
Matka: Mariana
Strana: 78
Obec: Mirošov 29
Rok: 1839
Jméno: Františka
Příjmení: Mazlová
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 78
Obec: Mirošov 41
Rok: 1839
Jméno: Františka
Příjmení: Jobánková
Otec: Karel
Matka: Mariana
Strana: 78
Obec: Mirošov 3
Rok: 1839
Jméno: Filipína
Příjmení: Havránková
Otec: ?
Matka: Barbora
Strana: 78
Obec: Mirošov 26
Rok: 1839
Jméno: Tomáš
Příjmení: Brychta
Otec: Jakub
Matka: Mariana
Strana: 78
Obec: Mirošov 2
Rok: 1840
Jméno: Alois
Příjmení: Havelka
Otec: František
Matka: Mariana
Strana: 78

Zefektivněte výsledky vašeho vyhledávání ...

Pro rozšíření výsledků používejte hvězdičku, např.: "Kar*" pro nalezení všech Karlů nebo Karlíků. Hvězdičku lze vložit také před nebo doprostřed hledaného výrazu a vždy nahrazuje libovolný počet znaků.