Jámy v letech 1871-1887

, autor dat P. Glajc

Digitalizovaná matriční kniha narozených Jámy obsahuje záznamy od roku 1871 do roku 1887.

Nalezeno 1061 záznamů narození
Řazení
Obec
Příjmení
Jméno
Obec
Rok
Jméno
Příjmení
Otec
Matka
Strana
Kniha
Obec: Vilémov, Čáslav 63
Rok: 1871
Jméno: Josef
Příjmení: Vávra
Otec:
Matka: Kateřina, vdova
Strana: 1
Obec: Veselíčko 9
Rok: 1871
Jméno: Josef
Příjmení: Psota
Otec: Jan
Matka: Kateřina
Strana: 123
Obec: Veselíčko 31
Rok: 1871
Jméno: Marie
Příjmení: Bartoňová
Otec: Vincenc
Matka: Marie
Strana: 123
Obec: Veselíčko 19
Rok: 1871
Jméno: Marie
Příjmení: Teplá
Otec: František
Matka: Františka
Strana: 123
Obec: Veselíčko 27
Rok: 1872
Jméno: František
Příjmení: Augustýn
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 123
Obec: Veselíčko 20
Rok: 1872
Jméno: Jan
Příjmení: Podhrázký
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 124
Obec: Veselíčko 19
Rok: 1872
Jméno: Antonín
Příjmení: Bukáček
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 124
Obec: Veselíčko 12
Rok: 1872
Jméno: František
Příjmení: Podloucký
Otec: Vavřinec
Matka: Anna
Strana: 124
Obec: Veselíčko 12
Rok: 1872
Jméno: Jan
Příjmení: Podloucký
Otec: Vavřinec
Matka: Anna
Strana: 124
Obec: Veselíčko 30
Rok: 1872
Jméno: Mariana
Příjmení: Blažíčková
Otec: Jan
Matka: Kristýna
Strana: 124
Obec: Veselíčko 5
Rok: 1872
Jméno: Josefa
Příjmení: Augustýnová
Otec: František
Matka: Josefa
Strana: 124
Obec: Veselíčko 9
Rok: 1872
Jméno: Viktorie
Příjmení: Psotová
Otec: Jan
Matka: Kateřina
Strana: 124
Obec: Veselíčko 31
Rok: 1872
Jméno: František
Příjmení: Bartoň
Otec: Vincenc
Matka: Marie
Strana: 124
Obec: Veselíčko 24
Rok: 1873
Jméno: František
Příjmení: Košík
Otec: František
Matka: Františka
Strana: 125
Obec: Veselíčko 6
Rok: 1873
Jméno: Josefa
Příjmení: Augustýnová
Otec: Josef
Matka: Josefa
Strana: 125
Obec: Veselíčko 12
Rok: 1873
Jméno: František
Příjmení: Podloucký
Otec: Vavřinec
Matka: Anna
Strana: 125
Obec: Veselíčko 29
Rok: 1873
Jméno: Marie
Příjmení: Kabelková
Otec: Filip
Matka: Kateřina
Strana: 125
Obec: Veselíčko 19
Rok: 1873
Jméno: Antonín
Příjmení: Podhrázký
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 125
Obec: Veselíčko 19
Rok: 1873
Jméno: Jan
Příjmení: Bukáček
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 125
Obec: Veselíčko 28
Rok: 1874
Jméno: František
Příjmení: Novotný
Otec: František
Matka: Antonie
Strana: 126
Obec: Veselíčko 2
Rok: 1874
Jméno: Františka
Příjmení: Říhová
Otec: Jan
Matka: Viktorie
Strana: 126
Obec: Veselíčko 4
Rok: 1874
Jméno: Josefa
Příjmení: Novotná
Otec: Josef
Matka: Josefa
Strana: 126
Obec: Veselíčko 1
Rok: 1874
Jméno: Bohumil
Příjmení: Neuman
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 126
Obec: Veselíčko 31
Rok: 1875
Jméno: Josefa
Příjmení: Bartoňová
Otec: Vincenc
Matka: Marie
Strana: 126
Obec: Veselíčko 12
Rok: 1875
Jméno: Josef
Příjmení: Podloucký
Otec: Vavřinec
Matka: Anna
Strana: 126
Obec: Veselíčko 22
Rok: 1875
Jméno: Marie
Příjmení: Kalábová
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 126
Obec: Veselíčko 29
Rok: 1875
Jméno: František
Příjmení: Kabelka
Otec: Filip
Matka: Kateřina
Strana: 127
Obec: Veselíčko 15
Rok: 1875
Jméno: Viktorie
Příjmení: Vencálková
Otec: Josef
Matka: Petra
Strana: 127
Obec: Veselíčko 31
Rok: 1875
Jméno: Marie
Příjmení: Peňázová
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 127
Obec: Veselíčko 19
Rok: 1875
Jméno: Josef
Příjmení: Novotný
Otec: František
Matka: Nepomucena
Strana: 127
Obec: Veselíčko 10
Rok: 1876
Jméno: Josef
Příjmení: Kopáček
Otec:
Matka: Marie
Strana: 127
Obec: Veselíčko 24
Rok: 1876
Jméno: Antonie
Příjmení: Košíková
Otec: František
Matka: Františka
Strana: 127
Obec: Veselíčko 19
Rok: 1876
Jméno: Marie
Příjmení: Bukáčková
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 127
Obec: Veselíčko 28
Rok: 1876
Jméno: Josef
Příjmení: Novotný
Otec: František
Matka: Antonie
Strana: 127
Obec: Veselíčko 30
Rok: 1876
Jméno: František
Příjmení: Blažíček
Otec: Jan
Matka: Kristýna
Strana: 128
Obec: Veselíčko 16
Rok: 1876
Jméno: Josefa
Příjmení: Peňázová
Otec: Jan
Matka: Josefa
Strana: 128
Obec: Veselíčko 21
Rok: 1876
Jméno: Josef
Příjmení: Pochop
Otec: Jan
Matka: Františka
Strana: 128
Obec: Veselíčko 2
Rok: 1876
Jméno: Josef
Příjmení: Říha
Otec: Jan
Matka: Viktorie
Strana: 128
Obec: Veselíčko 4
Rok: 1877
Jméno: Josef
Příjmení: Novotný
Otec: Josef
Matka: Josefa
Strana: 128
Obec: Veselíčko 25
Rok: 1877
Jméno: Marie
Příjmení: Mrázková
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 128
Obec: Veselíčko 19
Rok: 1877
Jméno: Nepomucena
Příjmení: Novotná
Otec: František
Matka: Nepomucena
Strana: 128
Obec: Veselíčko 12
Rok: 1877
Jméno: Vavřinec
Příjmení: Podloucký
Otec: Vavřinec
Matka: Anna
Strana: 129
Obec: Veselíčko 26
Rok: 1877
Jméno: Marie
Příjmení: Pohanková
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 129
Obec: Veselíčko 22
Rok: 1877
Jméno: Marie
Příjmení: Kalábová
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 129
Obec: Veselíčko 20
Rok: 1877
Jméno: Marie
Příjmení: Svobodová
Otec: Tomáš
Matka: Františka
Strana: 129
Obec: Veselíčko 31
Rok: 1878
Jméno: Antonín
Příjmení: Peňáz
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 129
Obec: Veselíčko 1
Rok: 1878
Jméno: Antonín
Příjmení: Neuman
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 129
Obec: Veselíčko 8
Rok: 1878
Jméno: František
Příjmení: Blažíček
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 129
Obec: Veselíčko 2
Rok: 1878
Jméno: Antonín
Příjmení: Říha
Otec: Jan
Matka: Viktorie
Strana: 129
Obec: Veselíčko 16
Rok: 1878
Jméno: Marie
Příjmení: Peňázová
Otec: Jan
Matka: Josefa
Strana: 130
Obec: Veselíčko 19
Rok: 1878
Jméno: František
Příjmení: Novotný
Otec: František
Matka: Nepomucena
Strana: 130
Obec: Veselíčko 28
Rok: 1879
Jméno: Jan Evangelista
Příjmení: Novotný
Otec: František
Matka: Antonie
Strana: 130
Obec: Veselíčko 30
Rok: 1879
Jméno: Josef
Příjmení: Blažíček
Otec: Jan
Matka: Kristýna
Strana: 130
Obec: Veselíčko 31
Rok: 1879
Jméno: František
Příjmení: Peňáz
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 130
Obec: Veselíčko 28
Rok: 1879
Jméno: Marie
Příjmení: Pohanková
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 130
Obec: Veselíčko 25
Rok: 1879
Jméno: Anna
Příjmení: Mrázková
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 131
Obec: Veselíčko 31
Rok: 1879
Jméno: Františka
Příjmení: Bartoňová
Otec: Vincenc
Matka: Marie
Strana: 131
Obec: Veselíčko 21
Rok: 1880
Jméno: Marie
Příjmení: Pochopová
Otec: Jan
Matka: Františka
Strana: 131
Obec: Veselíčko 19
Rok: 1880
Jméno: Marie
Příjmení: Novotná
Otec: František
Matka: Nepomucena
Strana: 131
Obec: Veselíčko 10
Rok: 1880
Jméno: František
Příjmení: Šandera
Otec: Antonín
Matka: Františka
Strana: 131
Obec: Veselíčko 12
Rok: 1880
Jméno: Gustav
Příjmení: Podloucký
Otec: Vavřinec
Matka: Anna
Strana: 131
Obec: Veselíčko 15
Rok: 1880
Jméno: Františka
Příjmení: Vencálková
Otec: Josef
Matka: Petra
Strana: 132
Obec: Veselíčko 1
Rok: 1880
Jméno: Jindřich Alois
Příjmení: Neumann
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 132
Obec: Veselíčko 14
Rok: 1880
Jméno: František
Příjmení: Uttendorfský
Otec: Tomáš
Matka: Františka
Strana: 132
Obec: Veselíčko 19
Rok: 1880
Jméno: Františka
Příjmení: Kabelková
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 132
Obec: Veselíčko 26
Rok: 1880
Jméno: Anna
Příjmení: Pohanková
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 132
Obec: Veselíčko 20
Rok: 1880
Jméno: Františka
Příjmení: Svobodová
Otec: Tomáš
Matka: Františka
Strana: 132
Obec: Veselíčko 2
Rok: 1881
Jméno: Anna
Příjmení: Říhová
Otec: Jan
Matka: Viktorie
Strana: 133
Obec: Veselíčko 31
Rok: 1881
Jméno: Marie
Příjmení: Peňázová
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 133
Obec: Veselíčko 10
Rok: 1881
Jméno: Františka
Příjmení: Šanderová
Otec: Antonín
Matka: Františka
Strana: 133
Obec: Veselíčko 9
Rok: 1881
Jméno: Jan
Příjmení: Macek
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 133
Obec: Veselíčko 16
Rok: 1881
Jméno: Františka
Příjmení: Peňázová
Otec: Jan
Matka: Josefa
Strana: 133
Obec: Veselíčko 20
Rok: 1882
Jméno: Josefa
Příjmení: Svobodová
Otec: Tomáš
Matka: Františka
Strana: 133
Obec: Veselíčko 28
Rok: 1882
Jméno: Marie
Příjmení: Novotná
Otec: František
Matka: Antonie
Strana: 133
Obec: Veselíčko 4
Rok: 1882
Jméno: Antonín
Příjmení: Novotný
Otec: Josef
Matka: Josefa
Strana: 134
Obec: Veselíčko 17
Rok: 1882
Jméno: Jan z Kříže
Příjmení: Michal
Otec: Kašpar
Matka: Františka
Strana: 134
Obec: Veselíčko 18
Rok: 1882
Jméno: Marie
Příjmení: Dohnalová
Otec: František
Matka: Veronika
Strana: 134
Obec: Veselíčko 25
Rok: 1883
Jméno: Anežka
Příjmení: Mrázková
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 134
Obec: Veselíčko 12
Rok: 1883
Jméno: Eduard
Příjmení: Podloucký
Otec: Vavřinec
Matka: Anna
Strana: 134
Obec: Veselíčko 10
Rok: 1883
Jméno: Josef
Příjmení: Šandera
Otec: Antonín
Matka: Františka
Strana: 134
Obec: Veselíčko 12
Rok: 1883
Jméno: František
Příjmení: Peňáz
Otec: Tomáš
Matka: Antonie
Strana: 134
Obec: Veselíčko 2
Rok: 1883
Jméno: Josefa
Příjmení: Říhová
Otec: Jan
Matka: Viktorie
Strana: 134
Obec: Veselíčko 1
Rok: 1883
Jméno: Marie Anna
Příjmení: Neumannová
Otec: Jan
Matka: Anna
Strana: 135
Obec: Veselíčko 3
Rok: 1884
Jméno: Marie
Příjmení: Vencálková
Otec: Václav
Matka: Kateřina
Strana: 135
Obec: Veselíčko 11
Rok: 1884
Jméno: Marie
Příjmení: Chobotská
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 135
Obec: Veselíčko 16
Rok: 1884
Jméno: Anna
Příjmení: Peňázová
Otec: Jan
Matka: Josefa
Strana: 135
Obec: Veselíčko 20
Rok: 1884
Jméno: Tomáš
Příjmení: Svoboda
Otec: Tomáš
Matka: Františka
Strana: 135
Obec: Veselíčko 17
Rok: 1884
Jméno: Marie
Příjmení: Michalová
Otec: Kašpar
Matka: Františka
Strana: 135
Obec: Veselíčko 14
Rok: 1884
Jméno: Františka
Příjmení: Žáková
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 135
Obec: Veselíčko 8
Rok: 1884
Jméno: Marie
Příjmení: Blažíčková
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 135
Obec: Veselíčko 18
Rok: 1884
Jméno: Tomáš
Příjmení: Dohnal
Otec: František
Matka: Veronika
Strana: 136
Obec: Veselíčko 10
Rok: 1885
Jméno: Marie
Příjmení: Šanderová
Otec: Antonín
Matka: Františka
Strana: 136
Obec: Veselíčko 12
Rok: 1885
Jméno: Antonín
Příjmení: Peňáz
Otec: Tomáš
Matka: Antonie
Strana: 136
Obec: Veselíčko 22
Rok: 1885
Jméno: Metoděj
Příjmení: Kaláb
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 136
Obec: Veselíčko 23
Rok: 1885
Jméno: František
Příjmení: Lorenz
Otec: Adolf
Matka: Františka
Strana: 136
Obec: Veselíčko 24
Rok: 1885
Jméno: Emanuel Štěpán
Příjmení: Košík
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 136
Obec: Veselíčko 3
Rok: 1886
Jméno: František
Příjmení: Vencálek
Otec: Václav
Matka: Kateřina
Strana: 136
Obec: Veselíčko 11
Rok: 1886
Jméno: František
Příjmení: Chobotský
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 136
Obec: Veselíčko 18
Rok: 1886
Jméno: Anna
Příjmení: Dohnalová
Otec: František
Matka: Veronika
Strana: 137
Obec: Veselíčko 19
Rok: 1886
Jméno: Marie
Příjmení: Kabelková
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 137

Zefektivněte výsledky vašeho vyhledávání ...

Pro rozšíření výsledků používejte hvězdičku, např.: "Kar*" pro nalezení všech Karlů nebo Karlíků. Hvězdičku lze vložit také před nebo doprostřed hledaného výrazu a vždy nahrazuje libovolný počet znaků.

Nejlepší obsah přímo na váš e-mail

Nestíháte sledovat nové články na našem webu? Chcete informace o nových matričních přírustcích? Pošleme vám informace o všech důležitých novinkách!

Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vaší e-mailové adresy pro účely rozesíání novinek.

Alternativou je naše Facebooková stránka kde najdete upozornění na nové články, zajímavosti z bádání nebo informace o aktuálích slevách DNA testů.