Jámy v letech 1871-1887

, autor dat P. Glajc

Digitalizovaná matriční kniha narozených Jámy obsahuje záznamy od roku 1871 do roku 1887.

Nalezeno 1061 záznamů narození
Řazení
Obec
Příjmení
Jméno
Obec
Rok
Jméno
Příjmení
Otec
Matka
Strana
Kniha
Obec: Brno 28
Rok: 1872
Jméno: Marie
Příjmení: Vlková
Otec:
Matka: Marie
Strana: 124
Obec: Hlinné 13
Rok: 1885
Jméno: Josef Cyril
Příjmení: Kříž
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 82
Obec: Hlinné 1
Rok: 1885
Jméno: Cyril Metoděj
Příjmení: Kubita
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 82
Obec: Hlinné 50
Rok: 1885
Jméno: Františka
Příjmení: Tesařová
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 82
Obec: Hlinné 5
Rok: 1885
Jméno: Metoděj
Příjmení: Žváček
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 82
Obec: Hlinné 36
Rok: 1885
Jméno: mrtvorozená dívka
Příjmení: Matýsková
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 82
Obec: Hlinné 7
Rok: 1885
Jméno: Alois
Příjmení: Starý
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 83
Obec: Hlinné 5
Rok: 1885
Jméno: Methodie
Příjmení: Králová
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 83
Obec: Hlinné 32
Rok: 1885
Jméno: Anežka
Příjmení: Kopáčková
Otec: Josef
Matka: Kateřina
Strana: 83
Obec: Hlinné 2
Rok: 1885
Jméno: Metoděj
Příjmení: Janů
Otec: Václav
Matka: Anna
Strana: 83
Obec: Hlinné 40
Rok: 1885
Jméno: Methodie
Příjmení: Málková
Otec: František
Matka: Antonie
Strana: 83
Obec: Hlinné 24
Rok: 1885
Jméno: Metoděj
Příjmení: Šamla
Otec: Jan
Matka: Josefa
Strana: 83
Obec: Hlinné 15
Rok: 1885
Jméno: Jan
Příjmení: Soška
Otec: Jakub
Matka: Antonie
Strana: 83
Obec: Hlinné 33
Rok: 1886
Jméno: František
Příjmení: Staněk
Otec: Josef
Matka: Josefa
Strana: 83
Obec: Hlinné 3
Rok: 1886
Jméno: Jan
Příjmení: Sáblík
Otec: Václav
Matka: Františka
Strana: 84
Obec: Hlinné 18
Rok: 1886
Jméno: Josef
Příjmení: Janů
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 84
Obec: Hlinné 21
Rok: 1886
Jméno: Josef
Příjmení: Škarka
Otec: Josef
Matka: Josefa
Strana: 84
Obec: Hlinné 27
Rok: 1886
Jméno: Josefa
Příjmení: Svobodová
Otec: Jan
Matka: Mariana
Strana: 84
Obec: Hlinné 5
Rok: 1886
Jméno: František
Příjmení: Král
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 84
Obec: Hlinné 16
Rok: 1886
Jméno: Marie
Příjmení: Dostálová
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 84
Obec: Hlinné 7
Rok: 1886
Jméno: Marie
Příjmení: Holemářová
Otec: Alois
Matka: Marie
Strana: 84
Obec: Hlinné 9
Rok: 1886
Jméno: Anna
Příjmení: Šustáčková
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 84
Obec: Hlinné 17
Rok: 1886
Jméno: Marie
Příjmení: Křížová
Otec: Antonín
Matka: Mariana
Strana: 85
Obec: Hlinné 4
Rok: 1886
Jméno: Anna
Příjmení: Šiklová
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 85
Obec: Hlinné 40
Rok: 1886
Jméno: Anna
Příjmení: Málková
Otec: František
Matka: Antonie
Strana: 85
Obec: Hlinné 31
Rok: 1886
Jméno: František
Příjmení: Kříž
Otec: František
Matka: Mariana
Strana: 85
Obec: Hlinné 27
Rok: 1887
Jméno: Jan
Příjmení: Kříž
Otec: Michal
Matka: Mariana
Strana: 85
Obec: Hlinné 26
Rok: 1887
Jméno: mrtvorozená dívka
Příjmení: Skryjová
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 85
Obec: Hlinné 33
Rok: 1887
Jméno: Josefa
Příjmení: Staňková
Otec: Josef
Matka: Josefa
Strana: 85
Obec: Hlinné 11
Rok: 1887
Jméno: Anastázie
Příjmení: Mičková
Otec: František
Matka: Anna
Strana: 85
Obec: Hlinné 2
Rok: 1887
Jméno: Josefa
Příjmení: Janů
Otec:
Matka: Františka
Strana: 86
Obec: Hlinné 7
Rok: 1887
Jméno: Ludmila
Příjmení: Stará
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 86
Obec: Hlinné 36
Rok: 1887
Jméno: Antonín
Příjmení: Matýsek
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 86
Obec: Hlinné 36
Rok: 1887
Jméno: Josef
Příjmení: Matýsek
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 86
Obec: Hlinné 4
Rok: 1887
Jméno: Cyril Metoděj
Příjmení: Novotný
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 86
Obec: Hlinné 50
Rok: 1887
Jméno: Marie
Příjmení: Tesařová
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 86
Obec: Hlinné 32
Rok: 1887
Jméno: František
Příjmení: Kopáček
Otec: Josef
Matka: Kateřina
Strana: 86
Obec: Hlinné 5
Rok: 1887
Jméno: Anna
Příjmení: Žváčková
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 86
Obec: Hlinné 12
Rok: 1887
Jméno: Marie
Příjmení: Janů
Otec: Antonín
Matka: Kateřina
Strana: 86
Obec: Hlinné 28
Rok: 1871
Jméno: Marie
Příjmení: Koudelová
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 59
Obec: Hlinné 11
Rok: 1871
Jméno: František
Příjmení: Matysek
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 59
Obec: Hlinné 35
Rok: 1871
Jméno: František
Příjmení: Zajíc
Otec: František
Matka: Antonie
Strana: 59
Obec: Hlinné 38
Rok: 1871
Jméno: Antonín
Příjmení: Soška
Otec: Jakub (Roman)
Matka: Františka
Strana: 59
Obec: Hlinné 11
Rok: 1871
Jméno: Marie
Příjmení: Křížová
Otec: Josef
Matka: Eleonora
Strana: 59
Obec: Hlinné 15
Rok: 1871
Jméno: Marie
Příjmení: Sáblíková
Otec:
Matka: Josefa
Strana: 60
Obec: Hlinné 38
Rok: 1871
Jméno: Josef
Příjmení: Krejčí
Otec: Josef
Matka: Barbora
Strana: 60
Obec: Hlinné 13
Rok: 1871
Jméno: Marie
Příjmení: Koudelová
Otec:
Matka: Anna
Strana: 60
Obec: Hlinné 14
Rok: 1871
Jméno: František
Příjmení: Kříž
Otec: Jan
Matka: Františka
Strana: 60
Obec: Hlinné 3
Rok: 1871
Jméno: Eduard
Příjmení: Kříž
Otec: Antonín
Matka: Mariana
Strana: 60
Obec: Hlinné 8
Rok: 1872
Jméno: Antonín
Příjmení: Miča
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 60
Obec: Hlinné 9
Rok: 1872
Jméno: František
Příjmení: Jánů
Otec: Josef
Matka: Marie
Strana: 60
Obec: Hlinné 4
Rok: 1872
Jméno: Josef
Příjmení: Jánů
Otec: Václav
Matka: Anna
Strana: 60
Obec: Hlinné 5
Rok: 1872
Jméno: Antonín
Příjmení: Stránský
Otec:
Matka: Marie
Strana: 61
Obec: Hlinné 4
Rok: 1872
Jméno: Josefa
Příjmení: Jánová
Otec: František
Matka: Františka
Strana: 61
Obec: Hlinné 20
Rok: 1872
Jméno: Marie
Příjmení: Krejčí
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 61
Obec: Hlinné 40
Rok: 1872
Jméno: Marie
Příjmení: Matýsková
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 61
Obec: Hlinné 39
Rok: 1872
Jméno: František
Příjmení: Šilhánek
Otec: Václav
Matka: Anna
Strana: 61
Obec: Hlinné 6
Rok: 1873
Jméno: Josef
Příjmení: Nedopita
Otec: Josef
Matka: Mariana
Strana: 61
Obec: Hlinné 9
Rok: 1873
Jméno: Josef
Příjmení: Janů
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 61
Obec: Hlinné 38
Rok: 1873
Jméno: Jan
Příjmení: Soška
Otec: Roman Jakub
Matka: Františka
Strana: 62
Obec: Hlinné 1
Rok: 1873
Jméno: Anna Marie
Příjmení: Kubitová
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 62
Obec: Hlinné 27
Rok: 1873
Jméno: Jan
Příjmení: Mička
Otec: Jan
Matka: Františka
Strana: 62
Obec: Hlinné 6
Rok: 1873
Jméno: František
Příjmení: Kříž
Otec: Josef
Matka: Eleonora
Strana: 62
Obec: Hlinné 5
Rok: 1873
Jméno: Antonie
Příjmení: Králová
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 62
Obec: Hlinné 9
Rok: 1873
Jméno: Marie
Příjmení: Jánová
Otec: Josef
Matka: Marie
Strana: 62
Obec: Hlinné 26
Rok: 1873
Jméno: Kateřina
Příjmení: Altová
Otec: František
Matka: Kateřina
Strana: 62
Obec: Hlinné 4
Rok: 1873
Jméno: Alois
Příjmení: Jánů
Otec: František
Matka: Františka
Strana: 62
Obec: Hlinné 18
Rok: 1873
Jméno: mrtvorozený chlapec
Příjmení: Krejčí
Otec: Josef
Matka: Barbora
Strana: 63
Obec: Hlinné 3
Rok: 1874
Jméno: Františka
Příjmení: Křížová
Otec: Antonín
Matka: Mariana
Strana: 63
Obec: Hlinné 3
Rok: 1874
Jméno: Kristýna
Příjmení: Křížová
Otec: Antonín
Matka: Mariana
Strana: 63
Obec: Hlinné 32
Rok: 1874
Jméno: Josef
Příjmení: Kříž
Otec: Josef
Matka: Marie
Strana: 63
Obec: Hlinné 7
Rok: 1874
Jméno: Jan
Příjmení: Matýsek
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 63
Obec: Hlinné 21
Rok: 1874
Jméno: Josef
Příjmení: Škarka
Otec: Josef
Matka: Josefa
Strana: 63
Obec: Hlinné 9
Rok: 1874
Jméno: Josef
Příjmení: Janů
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 63
Obec: Hlinné 6
Rok: 1874
Jméno: Anna
Příjmení: Nedopitová
Otec: Josef
Matka: Mariana
Strana: 63
Obec: Hlinné 8
Rok: 1874
Jméno: Josefa
Příjmení: Mičová
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 64
Obec: Hlinné 39
Rok: 1874
Jméno: Anna
Příjmení: Šilhánková
Otec: Václav
Matka: Anna
Strana: 64
Obec: Hlinné 28
Rok: 1874
Jméno: mrtvorozená dívka
Příjmení: Koudelová
Otec:
Matka: Anna
Strana: 64
Obec: Hlinné 3
Rok: 1874
Jméno: Mariana
Příjmení: Pejchlová
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 64
Obec: Hlinné 28
Rok: 1874
Jméno: Františka
Příjmení: Koudelová
Otec: Jan
Matka: Marie
Strana: 64
Obec: Hlinné 24
Rok: 1874
Jméno: Františka
Příjmení: Šamlová
Otec: Jan
Matka: Josefa
Strana: 64
Obec: Hlinné 6
Rok: 1874
Jméno: František
Příjmení: Šacl
Otec: Matouš
Matka: Eleonora
Strana: 64
Obec: Hlinné 5
Rok: 1875
Jméno: Anna
Příjmení: Králová
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 64
Obec: Hlinné 5
Rok: 1875
Jméno: Marie
Příjmení: Stránská
Otec: Jiří
Matka: Mariana
Strana: 65
Obec: Hlinné 7
Rok: 1875
Jméno: Vincencie
Příjmení: Holemářová
Otec: Alois
Matka: Marie
Strana: 65
Obec: Hlinné 20
Rok: 1875
Jméno: Kateřina
Příjmení: Krejčí
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 65
Obec: Hlinné 13
Rok: 1875
Jméno: František
Příjmení: Kříž
Otec: Josef
Matka: Františka
Strana: 65
Obec: Hlinné 3
Rok: 1875
Jméno: Alois
Příjmení: Švanhalla
Otec: František
Matka: Františka
Strana: 65
Obec: Hlinné 1
Rok: 1875
Jméno: Jan
Příjmení: Kubita
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 65
Obec: Hlinné 4
Rok: 1875
Jméno: Františka
Příjmení: Jánů
Otec: František
Matka: Františka
Strana: 65
Obec: Hlinné 32
Rok: 1875
Jméno: Anna
Příjmení: Matýsková
Otec: František
Matka: Marie
Strana: 65
Obec: Hlinné 38
Rok: 1875
Jméno: Marie
Příjmení: Sošková
Otec: Jakub
Matka: Františka
Strana: 65
Obec: Hlinné 9
Rok: 1875
Jméno: Anna
Příjmení: Janů
Otec: Josef
Matka: Marie
Strana: 66
Obec: Hlinné 27
Rok: 1875
Jméno: mrtvorozený chlapec
Příjmení: Starý
Otec: Jan
Matka: Františka
Strana: 66
Obec: Hlinné 14
Rok: 1875
Jméno: Václav
Příjmení: Kříž
Otec: Jan
Matka: Františka
Strana: 66
Obec: Hlinné 1
Rok: 1875
Jméno: Františka
Příjmení: Roučková
Otec: Vincenc
Matka: Josefa
Strana: 66
Obec: Hlinné 36
Rok: 1875
Jméno: František
Příjmení: Smejkal
Otec: František
Matka: Františka
Strana: 66
Obec: Hlinné 82
Rok: 1875
Jméno: Kateřina
Příjmení: Tomanová
Otec: Václav
Matka: Anna
Strana: 66
Obec: Hlinné 2
Rok: 1875
Jméno: Marie
Příjmení: Šustáčková
Otec: Jan
Matka: Eleonora
Strana: 66
Obec: Hlinné 5
Rok: 1875
Jméno: Marie
Příjmení: Králová
Otec: Josef
Matka: Anna
Strana: 66

Zefektivněte výsledky vašeho vyhledávání ...

Pro rozšíření výsledků používejte hvězdičku, např.: "Kar*" pro nalezení všech Karlů nebo Karlíků. Hvězdičku lze vložit také před nebo doprostřed hledaného výrazu a vždy nahrazuje libovolný počet znaků.

Nejlepší obsah přímo na váš e-mail

Nestíháte sledovat nové články na našem webu? Chcete informace o nových matričních přírustcích? Pošleme vám informace o všech důležitých novinkách!

Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vaší e-mailové adresy pro účely rozesíání novinek.

Alternativou je naše Facebooková stránka kde najdete upozornění na nové články, zajímavosti z bádání nebo informace o aktuálích slevách DNA testů.