Hledání dle lokace

Vyhledávání dle lokace funguje k nalezení nejbližších obcí, pro které existuje nějaká matriční kniha. Do vyhledávacího pole zadejte název obce, kterou hledáte a zadejte okruh v kilometrech.

Výsledkem budou obce s odkazem na matriční knihy. Obce jsou seřazeny dle vzdálenosti k bodu hledání. V součastnosti lze vyhledávat pouze v obcích, pro které má matriky Acta Publica.

Zvolením této možnosti najdete pouze fary v hledaném místě a okolí. V případě, že pro hledané místo bylo zapisováno i pod jinou farou, která nespadá do zadaného okruhu tak se nezobrazí.