Příjmení v matrikách - ženy

Příjmení ženy se v matričních zápisech mění, zde  různé možnosti

rozená - dcera dostává jméno po otci, u nemanželské dcery je rodné příjmení shodné s prvním mužským předkem směrem do minulosti (dědeček,  pradědeček...)

provdaná - při svatbě získává žena příjmení po manželovi, k matričním záznamům  dětí, narozených v tomto manželství se někdy připisuje i rodné příjmení

ovdovělá - ženě zůstává příjmení po zemřelém manželovi

znovu provdaná - v matrice O je žena zapsána pod příjmením zemřelého manžela,  v matričních zápisech N dětí, narozených v dalším manželství, se ale objevuje  opět jen její rodné příjmení. 

Nemanželské děti vdovy -  správně měly dostat  matčino rodné příjmení, (tedy příjmení po  matčině prvním mužském předkovi směrem do minulosti). Nenesly tedy  stejné příjmení jako matka vdova.  Dost často se tyto regule nedodržovaly, a tak se v matrikách setkáváme  se zpětnými změnami, opravami ( především 2. pol. 19. století).

nemanželské dítě příjmení vdova změna příjmení