Konverze - změna víry do r. 1918

Víru, kterou dostal člověk při křtu,  bylo možné při splnění  daných podmínek, změnit. 

konverze z katolické na evangelickou víru

Možnou konverzí byla změny víry po platnosti Tolerančního patentu,  původně katolíci se nyní  hlásili k víře svých předků,   tedy k evangelické víře - augšpurskému nebo  helvétskému vyznání.  Změny se nahlašovaly  u vrchnosti, zápisy o této  konverzi se v matrikách  asi nevyskují.  Z hlediska genealogického se  tolik nedělo,  předky  s novým - evangelickým vyznáním nacházíme až do poloviny 19. st. stále i v katolických matrikách.

konverze z židovské víry na katolickou (evangelickou) víru

Nejčastěji se v matrikách objevuje změna  židovské víry na katolickou  (později i evangelickou). Konvertita byl  povinen vzdělat se  v otázkách katolické víry,  docházet na katechismus a přesvědčit svým chování kněze, že se opravdu chce stát dobrým katolíkem, že tak nečiní z prospěchu. Podobné podmínky měla i evangelická církev,   

Nový křtěnec dostal většinou nové křestní jméno, často i příjmení, a mezi kmotry se objevují významné osobnosti, často vrchnost nebo  významní měšťané.  Stejně často je u těchto kmotrů poznamenáno, že kmotři byli přítomni pouze  v zastoupení. Především ve starších dobách,  17., 18. století bylo získání  židovského obyvatele k přestupu ke katolické víře  velmi kladně hodnoceno  a osoba, které se to podařilo ( vrchnost, či  církevní (katolický) úředník)  získala  významné ocenění od vyšších církevních kruhů. 

Někdy docházelo u konvertitů následně  i k "nové" svatbě a samozřejmě vždy i ke křtu již narozených  dětí - v případě  že konvertoval manželský pár. (spíše  v 19. století). V některých případech   děti z takových manželství dostávaly církevní (katolický) dispenz, aby mohly být  vedeny jako manželské, i když se rodičům narodily  před uzavřením (katolického) manželství.  

Je třeba si uvědomit, že všechny církevní úkony byly placené nebo se předpokládal dar pro církev. 

jiné konverze

Všeobecně platí, že konverze byla možná jen mezi  úředně uznanými církvemi, a to oběma směry.  Podmínky si vždy  stanovovala církev, do které se přestupovalo. Např. židovská komunita  měla pro nově příchozí  velmi přísné podmínky.

Další varianty  konverze do r. 1918 nebyly  nijak četné, V matrikách se občas objeví křest (katolický) Turka, či jiného cizince s naprosto odlišným vyznání,  ti ale byli bráni jako bezvěrci, pohané. 

židovská víra - judaismus katolická víra evangelická víra konverze bezvěrec dispenz pohan

Nejlepší obsah přímo na váš e-mail

Nestíháte sledovat nové články na našem webu? Chcete informace o nových matričních přírustcích? Pošleme vám informace o všech důležitých novinkách!

Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vaší e-mailové adresy pro účely rozesíání novinek.

Alternativou je naše Facebooková stránka kde najdete upozornění na nové články, zajímavosti z bádání nebo informace o aktuálích slevách DNA testů.