Německý stavovský úředník - civilní matrika

Civilní matriční úřad, zavedený na našem území v roce  1939 ( v tzv. Sudetech již od r. 1838), vedl civilní matriční knihy.

Byli zde  v době protektorátu  zapisovány matriční události občanů   německé národnosti  žijící na našem území.

Pro obyvatele území, která připadla k říši,  platila povinnost  nechat zapsat matriční události u stavovského příslušníka, teprve poté mohl tuto událost řešit jejich kněz- např. zapsat narození dítěte do katolické matriky. 

Na území Německa byla veškerá matriční agenda soustředěna právě u tzv. stavovského úředníka -  návazné matriční záznamy  si pak vedly církve. 

Existence úřadu stavovského úředníka  zanikla v roce 1945 s koncem války. 

Nahlížení do matričních knich stavovského úředníka  zajišťují pověřené matriční odbory - dle okresů a krajů, (resp, byly odevzdány do příslušných archivů  či jsou již  z části zveřejněny online).

Ne všechny tyto  knihy se dochovaly.

nahlížení do matrik civilní matriční knihy stavovský úředník