Civilní matriční knihy

Od roku 1868 byly povoleny občanské sňatky, proto byla vedením těchto  civilních matričních knih pověřena okresní hejtmanství, od roku 1870 pak okresní úřady (či nástupci těchto úřadů) vedly  všechny druhy civilních matričních knih (N, O, U)

Vyjímkou  ve vedení civilních matričních knih je tzv. stavovský úředník - od r. 1939

Po roce 1948 jsou matriční knihy vedeny pouze na místních  (městských) národních výborech,  církevní knihy  neměly úřední platnost a sloužily jen pro potřeby církve. 

Další změna nastala až po roce 1989.

 

civilní matriční knihy stavovský úředník matriční knihy po roce 1948