Matriční knihy vedené dle víry do r. 1918

Židovská víra - judaismus

matriční knihy  na základě úředního nařízení vedla synagoga - rabín, od r. 1766 pro chlapce, od roku 1783 pro dívky. Na vedení matrik dohlížel katolický kněz. 

Katolická víra 

V období po  tzv.  násilné rekatolizaci po Bílé Hoře byla katolická víra jedinou povolenou. (kromě judaismu)    U nejstarších dochovaných matrik ( před r. 1600) je třeba se seznámit s obsahem,  do Bílé Hory  bylo na území dnešního Česka více církví(i nekatolických), Každá z nich si vedla své vlastní matriční knihy , většinou nedochované.

Od Bílé Hory  do  Tolerančního patentu se až na naprosté vyjímky v matričních knihách jiná víra neobjevuje

Evangelická víra (někdy protestantská)

Byla povolena  Toleračním patentem v roce 1781 pro dvě vyznání - augšpurské (lutheránské) a helvétské. Do roku 1819 je třeba tato vyznání rozlišovat. 

Matriky byly vedeny duplicitně,  evangelický pastor měl povinnost hlásit záznamy katolickému  knězi a ten je opisoval do katolických matrik - s vyznačeným evangelickým  vyznáním. 

Samostatné matriční knihy evangeliků jsou vedeny od r. 1849, do tohoto roku se tedy záznamy evangelíků objevovaly duplicitně. Ne všechny matriční knihy vedené evagelickými pastory byly dochovány.

židovská víra - judaismus katolická víra evangelická víra augšpurské vyznání - lutheránské helvéstské vyznání

Nejlepší obsah přímo na váš e-mail

Nestíháte sledovat nové články na našem webu? Chcete informace o nových matričních přírustcích? Pošleme vám informace o všech důležitých novinkách!

Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vaší e-mailové adresy pro účely rozesíání novinek.

Alternativou je naše Facebooková stránka kde najdete upozornění na nové články, zajímavosti z bádání nebo informace o aktuálích slevách DNA testů.