Vojenské matriky

Byly zavedeny v roce 1768, vedl je příslušný vojenský duchovní, dnes jsou uchovány ve Vojenském ústředním archivu, nahlížení, či pořizování dokladů z těchto matrik má ve své agendě matriční úřad pro Prahu 1.

V matrikách se objevují všechny druhy zápisů, tedy i svatby, narození dětí - podle okolností v dané době.

Některé vojenské matriky jsou také součástí sbírek matrik jednotlivých archivů.

vojenské matriky Vojenský ústřední archiv nahlížení do matrik