Legitimizace nemanželského dítěte

Svobodná matka se později provdala a její manžel se po předchozím souhlasu matky před svědky a knězem prohlásil za otce jejího nemanželského dítěte.

Dítěti se změnilo příjmení, uživalo příjmení otce(manžela matky) a změnil se mu původ z nemanželský na manželský legitimizovaný.

Prohlášení otce bylo formulováno různě, ale nesouviselo nikdy s biologockým otvovstvím. V matrikách se objevuje zhruba kolem r. 1700 a dál do přítomnosti.

legitimizace legitimace nemanželské dítě svobodná matka nemanželský původ