Centimorgan

V genetice je centimorgan (cM) jednotka pro měření genetické vazby. Centimorgan je definován jako vzdálenost mezi polohami chromozomů (markery) u kterých je očekávaný průměrný počet interferenčních (vzájemně se ovlivňujících) chromosonálních cross-overů (proces kdy si dva chromozomy vymění část své DNA). Používá se k odvození vzdálenosti podél chromozomu, nejedná se však o skutečnou fyzickou vzdálenost.

DNA genetická genealogie cM