Pasekáři

Pasekáři byli lidé žijící na samoťe, případně v pasekářské osadě velmi často v podhorských částech či kopcích. Živili se chovem dobytka, sušením ovoce, zemědělstvím a drobnou řemeslnou výrobou. Narozdíl od sedláků si museli své místo vydobít klučením lesů a zakládání luk určených pro pastvu dobytka. Jednalo se tedy o drobné hospodáře, kteří horspodařili na méně kvalitní půdě.

Zdroje:

  • http://www.archives.cz/zao/resources/frydek-mistek/SOkA_FM_sbornik_9.pdf (str. 52)
  • https://cs.wikipedia.org/wiki/Trojanovice
  • http://genealogie.taby.cz/viewtopic.php?f=10&t=3617
řemeslo Rotgründler kopaničář Passeker