Německý stavovský úředník - civilní matrika

Civilní matriční úřad, zavedený na našem území v roce  1939 ( v tzv. Sudetech již od r. 1838), vedl civilní matriční knihy.

Byli zde  v době protektorátu  zapisovány matriční události občanů   německé národnosti  žijící na našem území.

Pro obyvatele území, která připadla k říši,  platila povinnost  nechat zapsat matriční události u stavovského příslušníka, teprve poté mohl tuto událost řešit jejich kněz- např. zapsat narození dítěte do katolické matriky. 

Na území Německa byla veškerá matriční agenda soustředěna právě u tzv. stavovského úředníka -  návazné matriční záznamy  si pak vedly církve. 

Existence úřadu stavovského úředníka  zanikla v roce 1945 s koncem války. 

Nahlížení do matričních knich stavovského úředníka  zajišťují pověřené matriční odbory - dle okresů a krajů, (resp, byly odevzdány do příslušných archivů  či jsou již  z části zveřejněny online).

Ne všechny tyto  knihy se dochovaly.

nahlížení do matrik civilní matriční knihy stavovský úředník
Autorem dat je Starý, dále přispěl Bc. Hudík, P. Glajc. Data jsou veřejně dostupná ve formátu XLS a HTML na webu matriky.msts.cz. Autorem aplikace je Gala