Genealogické články

Vojenský rod Baráků

Příjmení Barák k nám přišlo pravděpodobně z území dnešního Německa, kde se vyskytovalo již v 17. století. Samotné slovo barák má původ v románských jazycích, ve francouzštině je ekvivalentem slovo baraque. Původ příjmení má nejspíš biblické kořeny, vojevůdce Barak byl pomocník Debory. Jméno Barak případně Barach pak tvoří hebrejské slovo, které může mít význam blesk, blýskání, blýskavice, hromy a blesky.

Kopp z železnice

Při bádání jsem narazil na další zajímavé příjmení, a to je Kopp. Toto příjmení s největší pravděpodobností pochází z německého slova Kopf (hlava), ovšem také se nabízí možnost odvození z osobního jména Prokop. Nejčastěji se s příjmením Kopp setkáme v okolí Podbořan v severozápadních Čechách, na Olomoucku a Šumavsku.

Příjmení Gala v Česku

V následujícím textu bych chtěl zmínit pár osobních názorů a informací o mém příjmení. Příjmení Gala v Česku používá podle posledních informaci ministerstva vnitra 163 mužů a 260 žen, nejedná se tedy o příliš běžné příjmení, což konkrétně znamená výskyt jednoho nositele příjmení Gala na přibližně 25 tisíc obyvatel Česka. Nesmím opomenout ani příjmení Galla, nositelů tohoto příjmení je 504, k tomuto příjmení se ale vrátíme až na konci článku.

Matriční knihy a osudy našich předků v nich

Na přelomu 16. a 17. století bylo tridentským koncilem a následně olomouckou synodou katolické církve nařízeno vedení matričních knih. Tyto knihy a zápisy v nich jsou nádhernou cestou do minulosti, vypovídají nejen o narození dětí, úmrtí rodičů, a slavných svatbách, ale i o běžném životě obyvatel v průřezu staletí.

Kde se u nás berou data

Nedávno jsem se přimotal do diskuze ohledně digitalizace matrik. Padla zde dobrá myšlenka, která se týkala toho, mít všechny matriky digitálně, což by ulehčilo jejich procházení a hledání. Rozhodl jsem se proto sepsat tento krátký článek, který by mohl přiblížit trochu blíže funkci tohoto nástroje.