Výkladový slovník

Centimorgan

V genetice je centimorgan (cM) jednotka pro měření genetické vazby. Centimorgan je definován jako vzdálenost mezi polohami chromozomů (markery) u kterých je očekávaný průměrný počet interferenčních (vzájemně se ovlivňujících) chromosomálních cross-overů (proces kdy si dva chromozomy vymění část své DNA). Používá se k odvození vzdálenosti podél chromozomu, nejedná se však o skutečnou fyzickou vzdálenost.

Názvy měsíců

Tento výklad obsahuje názvy měsíců, se kterými se můžete setkat při bádání v matričních knihách či jiných historických dokumentech.

Pasekáři

Kdo byli pasekáři? Pasekáři byli lidé žijící na samotě, případně v pasekářské osadě velmi často v podhorských částech či kopcích. Živili se chovem dobytka, sušením ovoce, zemědělstvím a drobnou řemeslnou výrobou. Na rozdíl od sedláků si museli své místo vydobýt klučením lesů a zakládání luk určených pro pastvu dobytka. Jednalo se tedy o drobné hospodáře, kteří hospodařili na méně kvalitní půdě.

Vojenské matriky

Byly zavedeny v roce 1768, vedl je příslušný vojenský duchovní, dnes jsou uchovány ve Vojenském ústředním archivu, nahlížení, či pořizování dokladů z těchto matrik má ve své agendě matriční úřad pro Prahu 1.

Legitimizace nemanželského dítěte

Evropské právo bylo v oblasti určování otcovství silně ovlivněno římským právem a později právem kanonickým. Postavení dětí zrozených v manželství a mimo ně bylo nerovné a nemanželským dětem byla přiznána pouze omezená práva. Ve snaze, aby byla zlepšena právní pozice dětí narozených mimo manželství, byly v římském právu postupně zaváděny různé formy tzv. legitimace, tedy institutu, který umožňoval nemanželskému dítěti nabýt práv manželského dítěte.

Matriční knihy vedené dle víry do roku 1918

Matriky patrně vznikly ve středověku jako seznamy šlechty, včetně povinností vůči panovníkovi, zejména dávek a počtů ozbrojenců, které mu mají poskytnout. Církevní matriky křtů (narození), sňatků a úmrtí místy vedly církve už od středověku. Katolickým farářům to však povinně nařídil až Tridentský koncil roku 1563. I poté se však toto nařízení prosazovalo poměrně pomalu.

Nejlepší obsah přímo na váš e-mail

Nestíháte sledovat nové články na našem webu? Chcete informace o nových matričních přírustcích? Pošleme vám informace o všech důležitých novinkách!

Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vaší e-mailové adresy pro účely rozesíání novinek.

Alternativou je naše Facebooková stránka kde najdete upozornění na nové články, zajímavosti z bádání nebo informace o aktuálích slevách DNA testů.