Matriční knihy

Názvy měsíců

Tento výklad obsahuje názvy měsíců, se kterými se můžete setkat při bádání v matričních knihách či jiných historických dokumentech.

Vojenské matriky

Byly zavedeny v roce 1768, vedl je příslušný vojenský duchovní, dnes jsou uchovány ve Vojenském ústředním archivu, nahlížení, či pořizování dokladů z těchto matrik má ve své agendě matriční úřad pro Prahu 1.

Matriční knihy vedené dle víry do roku 1918

Matriky patrně vznikly ve středověku jako seznamy šlechty, včetně povinností vůči panovníkovi, zejména dávek a počtů ozbrojenců, které mu mají poskytnout. Církevní matriky křtů (narození), sňatků a úmrtí místy vedly církve už od středověku. Katolickým farářům to však povinně nařídil až Tridentský koncil roku 1563. I poté se však toto nařízení prosazovalo poměrně pomalu.

Civilní matriční knihy

Od roku 1868 byly povoleny občanské sňatky, proto byla vedením těchto civilních matričních knih pověřena okresní hejtmanství, od roku 1870 pak okresní úřady (či nástupci těchto úřadů) vedly všechny druhy civilních matričních knih (N, O, U).

Německý stavovský úředník - civilní matrika

Civilní matriční úřad, zavedený na našem území v roce 1939 (v tzv. Sudetech již od roku 1838), vedl civilní matriční knihy. Byli zde v době protektorátu zapisovány matriční události občanů německé národnosti žijící na našem území.

Nejlepší obsah přímo na váš e-mail

Nestíháte sledovat nové články na našem webu? Chcete informace o nových matričních přírustcích? Pošleme vám informace o všech důležitých novinkách!

Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vaší e-mailové adresy pro účely rozesíání novinek.

Alternativou je naše Facebooková stránka kde najdete upozornění na nové články, zajímavosti z bádání nebo informace o aktuálích slevách DNA testů.