Původ příjmení

Spoustu lidí jistě napadlo jaký je původ jejich příjmení. V této sekci se snažím ke každému zajímavému rodokmenu, který jsem vypracoval sepsat krátký článek. Součástí článku je i původ příjmení a jeho možné varianty, které jsou založeny na původu lidí v rodokmenu. Často se totiž lze setkat v jednom místě s více příjmeními jejichž základ je stejný a příjmení tak vzniklo v konkrétním místě špatným čtením, podobnou výslovností, nebo třeba počeštěním v případě cizích příjmení. Články tedy nepopisují obecný původ daného příjmení, ale konkretizují se k jedinci jehož rodokmen byl vypracovaný. Znamená to tedy, že jedno stejné příjmení, může mít více důvodů vzniku.

Původ a vznik příjmení

Napadlo vás někdy, co znamená vaše příjmení a jaký máte vy a vaše příjmení původ? Zajisté nejste jediní a ani poslední. Před zodpovězením této otázky je však nutné vzít v potaz okolnosti vzniku konkrétně vašeho příjmení. Z hlediska historie lze začít tím, že samotná příjmení si lidé začali dávat zhruba od 14. století. Důvodem bylo rozlišení osob se stejným jménem ve stejné oblasti. Nejednalo se však o příjmení dědičná. Příjmení se tehdy mohla měnit například během svatby, stěhování, při změně povolání nebo dle charakteristiky, na základě které příjmení vzniklo.

Zcestovalý myslivecký rod Štenglů

V případě zkoumaného rodu přejdeme přímo k příjmení Štengel - tohoto tvaru se užívalo už koncem 18. století. Původ bude jistě z německého stengel, tedy stonek nebo lodyha. Nejvíce žijících nositelů tohoto příjmení pochází z Plzeňského kraje, a také sem tento rod vede.

Landsmann, potomek kovářů

Tento článek se bude týkat informací nabytých při zpracování rodokmenu příjmení Landsmann. V úvodu osvětím původ příjmení Landsmann, které se vztahuje ke zpracovanému rodokmenu. Jelikož se jedná z části o kovářský rod, zmíním základní informace o tom jakým způsobem kováři žili a hlavně migrovali. Závěrem popíšu zajímavosti spojené s osobami v tomto konkrétním rodokmenu.

Příjmení v rodokmenech

Tato sbírka obsahuje informace o jednotlivých příjmeních, které jsem nalezl v rodokmenech. V případě, že by vás nějaké příjmení zajímalo napište mi prosím do komentářů.

Rod Hübnerů v Jaroměřici nad Rokytnou

K Jaroměřici nad Rokytnou neodlučně patří místní barokní zámek. Do barokní podoby byl zámek přestavěn v období let 1700 - 1737, kdy jej vlastnil významný rod Quastenberků. První zmínky o Hübnerech se objevují v nejslavnější době Jaroměřice nad Rokytnou, během které se město stalo centrem kulturního života organizovaného Janem Adamem Qustenberkem.

Vojenský rod Baráků

Příjmení Barák k nám přišlo pravděpodobně z území dnešního Německa, kde se vyskytovalo již v 17. století. Samotné slovo barák má původ v románských jazycích, ve francouzštině je ekvivalentem slovo baraque. Původ příjmení má nejspíš biblické kořeny, vojevůdce Barak byl pomocník Debory. Jméno Barak případně Barach pak tvoří hebrejské slovo, které může mít význam blesk, blýskání, blýskavice, hromy a blesky.