Původ příjmení

Spoustu lidí jistě napadlo jaký je původ jejich příjmení. V této sekci se snažím ke každému zajímavému rodokmenu, který jsem vypracoval sepsat krátký článek. Součástí článku je i původ příjmení a jeho možné varianty, které jsou založeny na původu lidí v rodokmenu. Často se totiž lze setkat v jednom místě s více příjmeními jejichž základ je stejný a příjmení tak vzniklo v konkrétním místě špatným čtením, podobnou výslovností, nebo třeba počeštěním v případě cizích příjmení. Články tedy nepopisují obecný původ daného příjmení, ale konkretizují se k jedinci jehož rodokmen byl vypracovaný. Znamená to tedy, že jedno stejné příjmení, může mít více důvodů vzniku.

Čejkovický Stávek

Příjmení Stávek je příjmení rozšířené na Moravě, nepatří však mezi častá příjmení. Pokud tedy zrovna náhodou je toto příjmení i vaše, případně nějakého Stávka znáte, vězte, že pravděpodobně všichni mají jednoho stejného předka.

Pátrání po variantách příjmení Gala

Napadlo mě vytvořit takový malý projekt, jehož cílem bude zkoumání variant příjmení Gala a jeho výskyt na území Česka. Během svého pátrání jsem mimo jiné na toto příjmení narazil v oblastech nesouvisejících s mým vlastním rodokmenem a občas sledoval jeho linku a vývoj. V mnoha případech se pak mísí příjmení Gala, Galla a v poslední době i Gál. Tato stránka se tedy bude zabývat těmito rody a jejich původem.

Uherčické rodiny

Do Uherčic jsem zavítal hledat potomky Rohrerů a Anschlagů, přitom jsem narazil na zajímavé příjmení Cee. Všechny tyto rodiny spojuje příchod do Uherčic mezi lety 1745 a 1753 a možná i kamarádství v podobně kmotrovství u narozených dětí a svědčení u svateb.

Původ a vznik příjmení

Napadlo vás někdy, co znamená vaše příjmení a jaký máte vy a vaše příjmení původ? Zajisté nejste jediní a ani poslední. Před zodpovězením této otázky je však nutné vzít v potaz okolnosti vzniku konkrétně vašeho příjmení. Z hlediska historie lze začít tím, že samotná příjmení si lidé začali dávat zhruba od 14. století. Důvodem bylo rozlišení osob se stejným jménem ve stejné oblasti. Nejednalo se však o příjmení dědičná. Příjmení se tehdy mohla měnit například během svatby, stěhování, při změně povolání nebo dle charakteristiky, na základě které příjmení vzniklo.

Zcestovalý myslivecký rod Štenglů

V případě zkoumaného rodu přejdeme přímo k příjmení Štengel - tohoto tvaru se užívalo už koncem 18. století. Původ bude jistě z německého stengel, tedy stonek nebo lodyha. Nejvíce žijících nositelů tohoto příjmení pochází z Plzeňského kraje, a také sem tento rod vede.

Landsmann, potomek kovářů

Tento článek se bude týkat informací nabytých při zpracování rodokmenu příjmení Landsmann. V úvodu osvětím původ příjmení Landsmann, které se vztahuje ke zpracovanému rodokmenu. Jelikož se jedná z části o kovářský rod, zmíním základní informace o tom jakým způsobem kováři žili a hlavně migrovali. Závěrem popíšu zajímavosti spojené s osobami v tomto konkrétním rodokmenu.