Na zajímavosti bohatý rodokmen Sikorů

autor pierotto Čas čtení 7:26 4 komentáře Sdílet s přáteli

Už delší dobu „ležel ladem“ v rodokmenu mé kamarádky, její dědeček Josef Sikora. Věděli jsme o něm pouze to, že se narodil v lednu 1948 poblíž Karviné a jeho rodiče byli Josef Sikora a Bronislava Raszyková. Jelikož jeho větev byla poslední neprozkoumanou rozhodl jsem se s tím něco udělat. V tomto článku popíšu „detektivní“ práci, při hledání osoby o které v podstatě není nic známo.

Jako u každého rodokmenu bylo prvním úkolem dopátrat se do období, kdy už jsou k dispozici digitalizované matriky a navázat tak pamětihodnosti našich rodičů, popřípadě prarodičů na historické záznamy matričních knih. Jak jsem již nastínil v úvodu, my jsme k dispozici neměli téměř nic.

Jak se podařilo získat vstupní data

V první řadě jsem prošel matriky a dokumenty ze sčítání lidu, zda náhodou někde nebude zmínka o rodičích Josefa. Jelikož příslušné matriky nejsou zatím digitalizované a sčítací operáty nebyly pro Stonavu dostupné bylo jedinou možností se obrátit na matriční úřad.

Jelikož se Josef narodil v roce 1948, neuplynulo od zápisu do matriční knihy zákonem sanovaná lhůta 100 let (více v boxu o nahlížení do matrik). Záznam tak může matriční úřad předložit pouze rodinným příslušníkům. Tento fakt bádání komplikoval, neboť rodinným příslušníkem nejsem a nikdo z rodiny to do Stonavy nemá blízko. Rozhodl jsem tedy prozatím tento postup odložit.

Mezitím kamarádka přišla se zjištěním, že Josef je pohřbený na hřbitově v Karviné, logický krok tedy byl projít Billiongraves. Ani zde jsem nepochodili úspěšně, navíc se ukázalo, že najít jen tak nějakého Sikoru nebude snadné neboť v této oblasti jich je opravdu hodně. Po několika bezesných nocích a dnech úpěnlivého hledání čehokoliv co by mohla být indicie si maminka kamarádky vzpomněla na paní jež byla potomkem bratra Josefa. Zde se ukazuje jako netradiční pomůckou Facebook. S paní se podařilo spojit a co víc, poskytla nám kopii rodného listu Adolfa Sikory. Rodný list se stal velmi cennou pomůckou, protože jsme na základě něj zjistili jména rodičů Josefa a Adolfa.

Nyní začíná první zajímavost tohoto rodokmenu. Otcem bratrů byl Alois Sikora, matkou Anna Sikorová. Alois se narodil v červnu 1900 v Horní Lomné, Anna pak tamtéž v květnu 1899. Nadšení pak záhy opadlo, když jsem zjistil, že ani tyto matriční knihy nejsou digitalizované. Nezbývalo než zkusit štěstí na matričním úřadě v Jablunkově, kam Lomná spadá. Oproti předchozímu případu se však jednalo o záznamy, kterým již uplynula ochranná lhůta a může tedy na ně nahlédnout kdokoliv.

Začal jsem řešit, jak se dostat do Jablunkova na matriku. Cesta se však našla jiná a to písemnou žádostí ve které je uvedeno co hledám, kam má úřad poslat fotokopii, přiložit fotokopii OP a správní poplatek. Výsledkem je pak fotokopie matričního záznamu za pár dní u vás v poštovní schránce. Získané údaje pak už stačily na pokračování v tvorbě rodokmenu.

Nahlížení do matrik

Způsob nahlížení do matričních knih upravuje zákon o matrikách a proto zde vypíšu základní fakta. Do matriční knihy může v přítomnosti matrikáře nahlédnout kdokoliv pokud v případě knihy narození uplynulo 100 let od záznamu na který se bude nahlížet, v případě knihy manželství 75 let a 30 let u knihy úmrtí. U záznamů, které jsou v ochranné lhůtě může nahlédnout pouze rodinný příslušník osoby, které se záznam týká a tuto příbuznost musí doložit. Ve všech případech je nutné znát jméno a datum záznamu (v opačném případě hodně záleží na ochotě matrikářky).

Pro konkrétnější informace nahlédněte na web MVČR.

Rodokmen, který má téměř vše

Máte‐li z této oblasti předky musíte mít v rodokmenu jakéhokoliv Adama, Evu a hlavně Sikoru, toto jsem si říkal při procházení matričních knih. Není snad list na kterém by tyto dvě jména a příjmení chybělo. K mužské linii Aloise Sikory se totiž postupně přiženilo dalších 7 větví Sikorů. V přímé linii se pak 7x vyskytuje Eva a ve stejném počtu i Adam.

Samotná přímá mužská linie nás zavedla až do Bocanovic, kde se v únoru 1751 oženil Jan Sikora syn Jakuba s Hedvikou Schotkowskou. Jelikož se nedochovala matriční kniha před rokem 1736, hádám narození Jana na rok 1729 (dle úmrtí).

První zmínku o Bocanovicích nacházíme v úředních listech urbáře z roku 1621–zapsány jako Boczanovicze. Základem obce byl dvůr svobodného pána Maxe Adama, který byl zemským soudcem. Byl to dvůr knížecí, kde se původně usídlily 4 rodiny poddaných, které obdělávaly pole dvora a vykonávaly všechny práce spojené s hospodářstvím. Prvními lidmi kteří se zde usazovali byli Valaši, kteří migrovali se svými stády ovcí přes Karpaty z Rumunska.

Bocanovice
Jan Sikora syn svobodníka Jana Sikory
Pokud jste si dobře přečetli úryvek z historie Bocanovic, určitě jste si všimli, že se jednalo o dvůr svobodného pána. Záznam svatby Janova syna Jana odhaluje, že Jan byl svobodníkem v Bocanovicích. Co to znamená? Svobodník bylo označení pro příslušníka ne příliš početné vrstvy selského lidu. Tito lidé se vyznačovali majetkovou a často i osobní svobodou. Základní vlastností příslušnosti k této vrstvě je držba svobodného a dědičného majetku, svoboda pohybu a náboženství. Svobodníci měli právo vlastni poddané, „právo honby“, „čižby“ a rybolovu, „právo várečné a výčepné“, pálení dřevěného uhlí, provozování mlýnů. Svobodníci pravděpodobně pocházeli z nižší šlechty a zodpovídali se přímo králi.

Rekordmanem rodokmenu je Adam Sikora z Lomné, jeho potomci totiž do rodokmenu zasahují hned ve třech větvích. Syn Adam a dcera Eva jsou předci Aloise Sikory (otce našeho Josefa s Adolfem). Syn Matyáš je pak předkem Josefa jehož dcera Anna se provdala za Aloise.

Zajímavostí, které si lze všimnout u zmínky o Adamovi je zápis jeho jména „Adam Sikora seu Kubanko“ volně bych to přeložil jako Adam Sikora nebo Kubanko. Přídomek k příjmení mohl jeho nositel získat například „po chalupě“, více jsem se na toto téma rozepsal ve článku o původu a vzniku příjmení. Přesný důvod, který vedl k používání tohoto příjmení je mi neznámý, především proto, že toto příjmení používal pouze Adam a jeho potomci jej nepřevzali. V oblasti, kde se nacházelo hodně Sikorů se tak mohlo jednat o příjmení rozlišovací.

Adam Sikora známý jako Kubanko
Adam Sikora (Sykora) luterán

Poslední co stojí za zmínku je místní skladba náboženství. Z matrik jsme převážně zvyklí na katolické záznamy, občas na evangelické. Obou těchto typů je zde požehnaně, třetí výraznou skupinou, do které se zařadila také velká část Sikorů jsou luteráni. Luteránství na těšínsku nebylo ničím vzácným, silné zastoupení mělo mezi vrchností, která udržovala vzájemné styky se Saskem.

Luterství v Návsí mělo pevné zázemí v rodině Sikorů, právě na jejich pozemku vznikla dřevěná toleranční modlitebna, později nahrazená zděným kostelem, společně se školou, farou, domem pro správce a hřbitovem. Až v roce 1868 byly tyto pozemky církví navždy a bez odvolání odkoupeny od fojta Adama Sikory za 600 rýnských zlatých.

Cena mě zaujala a tak jsem se snažil ji přepočítat na něco co je nám blízké. Jeden rýnský zlatý měl stejnou hodnotu jako 1 zlatý a 12 krejcarů konvenční měny. Jeden zlatý pak byl 60 krejcarů. Jednalo se tedy o částku 43.200 krejcarů.Za tuto částku by bylo možné koupit třeba 2880 slepic, nebo 1350–3600 sudů piva.

Dojem z hledání v okolí Jablunkova

V matričních knihách jde vidět, že samotným zapisovatelům a pozdějším matrikářům stejná jména motala hlavu. U spousty zápisů je tak uvedeno nebo případně doplněno datum narození, někdy i rodiče nebo je provedena korekce záznamu. Čísla domů jsou pak uváděna i v letech kdy to nebylo úplně běžné, bylo tedy celkem jednoduché se orientovat v osobách stejných jmen, když je bylo možné rozdělit dle domů. Matriky jsou krásně a čitelně psané. Takovou zajímavostí je u knih z 18. století je předsazené jména narozeného, ženicha nebo zemřelého, což zlepšuje orientaci v záznamech.

Diskuze k článku (4)

PavelDL
PavelDL před 2 lety

Dobrý den, moc se mi líbí Váš článek. Taky jsem se dostal do Bocanovic, kde se s tímto příjmením narodil můj praděda jako Johan (později Jan), syn Jiřího (Jerzy) a Anny v roce 1884. Bohužel jsou pro mne texty v matrice nečitelné. Můžu Vás požádat o pomoc? Děkuji Pavel

Odpovědět
Krokouš
Krokouš před 3 lety

Dobrý den, Moje prababička se jmenovala Viléma Szteberová rozená Sikorová (24.7.1909 Petrovice). Její otec se jmenoval Josef Sikora a matka Marie Sikorová. Nemůže se jednat o rodinu? Co myslíte? Předem děkuji za odpověď.

Odpovědět
pierotto
pierotto před 3 lety

Dobrý den, máte na mysli Petrovice u Karviné? Koukal jsem na mapu a je trošku z ruky od Jablunkova. V celé této oblasti od Jablunkova nahoru ke Karviné je hodně Sikorů/Sykorů. Pokud to bude srovnávat s jiným častým příjmením, které v nějakém místě bylo, třeba kolem roku 1900 velmi hustě zastoupené, většinou se stalo, že vždy kolem roku 1700 zúžilo na jeden/dva rody (samozřejmě dle velikosti města/vesnice). Tady tomu tak není, i v malých lokalitách je toto příjmení dost četné, v tom co jsem hledal já bylo několik samostatných nespojených rodn Sikorů. Je tedy možné, že se jedná o nějakou spřízněnou rodinu, ale ta pravděpodobnost je asi malá. Zjistit by se to dalo porovnáním rodokmenů nebo DNA testem.

Nejlepší obsah přímo na váš e-mail

Nestíháte sledovat nové články na našem webu? Chcete informace o nových matričních přírustcích? Pošleme vám informace o všech důležitých novinkách!

Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním vaší e-mailové adresy pro účely rozesíání novinek.

Alternativou je naše Facebooková stránka kde najdete upozornění na nové články, zajímavosti z bádání nebo informace o aktuálích slevách DNA testů.