Původ a vznik příjmení

Napadlo vás někdy, co znamená vaše příjmení a jaký máte vy a vaše příjmení původ? Zajisté nejste jediní a ani poslední. Před zodpovězením této otázky je však nutné vzít v potaz okolnosti vzniku konkrétně vašeho příjmení. Z hlediska historie lze začít tím, že samotná příjmení si lidé začali dávat zhruba od 14. století. Důvodem bylo rozlišení osob se stejným jménem ve stejné oblasti. Nejednalo se však o příjmení dědičná. Příjmení se tehdy mohla měnit například během svatby, stěhování, při změně povolání nebo dle charakteristiky, na základě které příjmení vzniklo.

autor pierotto 16 komentářů Sdílet s přáteli

Dědičnost příjmení byla nařízena až patentem císaře Josefa II. v roce 1780. Povinné používání příjmení bylo zavedeno o 6 let později, a to 1. listopadu 1786. Už z těchto informací je jasné, že vaši předkové mohli mít příjmení úplně jiné, než nyní máte vy. Jaké příjmení měli vaši předkové nemusí být obtížné zjistit, v případě vypracování rodokmenu se lze dostat do období kolem roku 1650. Faktorů, které mohou ovlivnit dnešní podobu vašeho příjmení, může být hned několik, právě o tomto je tento článek.

Na internetu lze nalézt relativně hodně portálů vysvětlujících vznik příjmení. Zde musím podotknout, že tyto výklady čistě vysvětlují možné přenesení „slova“ v příjmení. Většina zmíněných portálů vysvětluje „česká příjmení“. Uvažme však, že až do roku 1918 jsme byli součástí Rakouska-Uherska a že právě za Rakouska-Uherska došlo k velké migraci obyvatel. Původ aktuálního příjmení, tedy nemusí mít vůbec český základ.

Způsoby, které mohou zapříčinit špatnou interpretaci příjmení, se pokusím popsat v několika následujících bodech. Samozřejmě jich může být víc, proto uvedu pouze ty, na které jsem při zpracovávání rodokmenů narazil.

Nečeský původ

První skupina jsou příjmení, která nejsou českého původu. Tato skupina je nejkomplikovanější, může totiž obsahovat příjmení, které:

  • není české a nemá ani český ekvivalent, a tudíž nemá v češtině žádný význam. Příkladem takového příjmení může být třeba Kopp.
  • nemá český původ, ale bylo počeštěno a nepřišlo o svůj fonetický přepis. Příkladem může být příjmení Štengl.
  • nemá český původ, má však svůj český protějšek, ale významy jsou však v každém jazyce jiné. Vhodným příkladem je příjmení Gala.

Přepisy

Příjmení spadající do skupiny přepisů se charakterizuje fonetickou podobou s příjmením jiným. Za vznikem je právě fonetická či grafická podoba. Ve svých rodokmenech jsem zaznamenal dva druhy tohoto přepisu. První byl u příjmení Stávek, kdy nejstarší formou tohoto příjmení byl právě Stávek, který měl pokračovatele, ale společně s ním vznikl přepis na Staněk. V tomto konkrétním případě může velkou roli sehrát grafická podobnost písmene V a N v kurentu.

Dalším příjmením, které bylo na daném místě „běžné“ a prošlo transformací, je Duchek. Po přistěhování Dufka do stejné obce došlo v další generaci ke změně příjmení z Duchek na Dufek, tudíž pokračovalo příjmení Dufek a původní zaniklo.

Počeštění

K počeštění (neboli degermanizaci) docházelo hlavně kolem roku 1840 a poté po druhé světové válce. Docházelo tak ke změně německého příjmení za český ekvivalent. Hezkým příkladem je Vojtěch Náprstek rozený Adalbert Fingerhut.

Příjmení po chalupě

Příjmení po chalupě nebo stavení získal nový majitel domu podle bývalého majitele. Důvodem je pravděpodobně skutečnost, že pro vrchnostenské úředníky byla důležitější jednoznačná evidence usedlosti než těch, kteří ji doopravdy vlastnili, protože daně, poplatky, povinnosti a společenské postavení se vázaly k usedlosti a na nového majitele přecházely. Při zpracování rodokmenu jsem například narazil na Josefa Pudila, který však umřel jako Josef Čáp.

Jan Štengl

Záznam z knihy narození Budislavi. Narozen byl Josef Pudil z Katova čp. 5, syn sedláka Tomáše Pudila a Barbary.

Josef Čáp

Záznam z knihy sňatků v Budislavi. Ženichem byl sedlák Josef Čáp z Katova čp. 5, syn Tomáše Čápa a Barbary. 

Před interpretací původu vašeho příjmení tedy doporučuji začít vypracováním rodokmenu. Následně až na základě zjištěných informací o původu vašich předků je možné přesněji určit původ a vznik vašeho příjmení.

Diskuze k článku (16)

schnaubix
schnaubix před 2 týdny

Dobrý den, chci se zaptat na příjmení Schnaubelt

Odpovědět
Duffinap
Duffinap před měsícem

Dobrý den zajímalo by me odkud pochazi příjmení Duffek,Duffkova s 2 F děkuji za odpověď

Odpovědět
pierotto
pierotto před měsícem

Dobrý den, u příjmení Duffek se uvádí, že jeho vznik mohl být zapříčiněn chybou ve čtení/zápisu příjmení Dušek. Při zápisu v kurentu se příjmení zapisovalo jako "Dussek", kde pak ty dvě S jsou vysoká písmena co vypadají jako F. O této transformaci příjmení se také zmiňuje Hlucká kronika, pokud tedy pocházíte z okolí Uherského Hradiště, je tato varianta pro Vás pravděpodobná. Matričně by toto určitě u Vašeho příjmení šlo prokázat.

Duffinap
Duffinap před měsícem

Můj děda a praděda pochazeli ze slovenska..můžete mi napsat kam napsat na matriku ohledně příjmení?

Jakub Berák
Jakub Berák před měsícem

Dobrý den mohl bych se zeptat na původ svého příjmení? Berák nikdy jsem nenašel nic moc co by mi o tom něco prozradilo. Navíc je to dosti neobvyklé příjmení

Odpovědět
pierotto
pierotto před měsícem

Dobrý den, kromě možné změny příjmení z jiného, třeba Barák jsem našel informace, že by se mohlo jednat o jedno ze zakarpatských příjmení ze srbského jména Berak. Doporučuji se podívat na následující dva odkazy: https://forebears.io/surnames/berak a https://forebears.io/surnames/berák. Rodokmen máte?

Jakub Berák
Jakub Berák před měsícem

Rodokmen sice nemám ale část mé rodiny (Beráci) žila značnou část života(cca na severu moravy v oblasti tehdejších sudet proto mě napadlo jestli toto příjmení není nějaká zkomolenina z Německých slov?

pierotto
pierotto před měsícem

Z vlastního bádání vím, že kolem Olomouce bylo osídlení německy mluvícími lidmi husté. Do míst kolem Ostravy byla zase masivní migrace z Polska. Ono to určení jen dle příjmení je těžké, slovo má nějaký význam, ale ten se váže k jeho původu, místu, době. Je to různé, např. v článku zmíněný Kopp, původ je v Rumunsku, tam se asi vzal z Německa, jeden z nich migroval za prací do Vídně a odtud se dostal do Olomouce. Nejlepší je sestavit si rodokmen, můžete na něco přijít a nebo taky na nic a zjistíte, že na konci se dostanete k roku 1700 a to příjmení je úplně normálně používané, jen dneska už ho moc není.

Marika Nováková
Marika Nováková před 2 měsíci

Můžu se zeptat na původ a vznik příjmení Purgel? Moje maminka byla za svoboda Purgelová, ale nemůžu najít žádné informace.

Odpovědět
pierotto
pierotto před 2 měsíci

Význam příjmení bych si nedovolil odhadnout. Aktuálně největší zastoupení tohoto příjmení je v Maďarsku. Z vlastního zkoumání vím, že taková větší vlna migrace z Maďarska na jih Moravy byl kolem roku 1700. Takže bych pátral touto stranou. Věřím, že sestavením rodokmenu by bylo možné zjistit více.

Alena Urbánková
Alena Urbánková před 2 měsíci

Chtěla bych vědět jak vzniklo příjmení Šarata

Odpovědět
pierotto
pierotto před 2 měsíci

V tak malém zastoupení může jít o zkomoleninu nějakého jiného příjmení. Původ může mít pak podobný jako příjmení ŠÁRA a to z přídavného jména šerý (slovensky a polsky šarý) nebo ze slovesa "šárat se" což znamená "jít s obtíží". V tomto případě by bylo fajn mít rodokmen určený k nějaké době a místu, znát jeho dobový zápis a třeba povolání těchto lidí.

Gabina 17
Gabina 17 před 5 měsíci

Chtěla bych vědět jak vznilo přímení Deml

Odpovědět
pierotto
pierotto před 5 měsíci

Podle knihy "Naše příjmení" vzniklo příjmení Deml jako zkomolenina německého příjmení Temml nebo Theml. Geografickému rozložení aktuálního výskytu to sice moc neodpovídá, ale nevylučuji to. Osobně bych asi pátral zda není původ nebo jeho náznak možné doložit rodokmenem v nějakém konkrétním případě.

Ladislav Bátora
Ladislav Bátora před 7 měsíci

Nemáte představu odkud a jak se vzalo ZEJMÉNA v Dolných Našticiach (okres Bánovce, dříve Alsó-Nasticz) dodnes tolik nositelů příjmení Bátora? Když navíc zvážíme, že v „dolních“ Uhrách tahle podoba není vůbec frekventované... Já jistou představu mám, ale nechci ovlivnit diskusi.

Odpovědět
pierotto
pierotto před 7 měsíci

Já zastávám názoru, že k tomu určit kde se příjmení vzalo je potřeba znát okolnosti. Jako například u mého příjmení, nelze vysvětlovat českým (resp. jakýmkoliv lokálním) původem, když české není. Když se podívám na "Bátora" v Česku tak je tu 16 výskytů ... takže bych zde původ nehledal. Na Slovensku by to mohlo být kolem 400 výskytů ... může být pravděpodobný vznik z příjmení Báthora, Bátory, Báthory a podobně.