Počet záznamů k datu 23.03.2018

Záznamy narození 89 673
Záznamy svateb 85 811
Záznamy úmrtí 32 222

Hledání v matrikách

Pomocí formuláře níže můžete hledat záznamy narození, svatby nebo úmrtí v matrikách, které jsou zde indexované.

Kde se u nás berou data

Vyhledávání nerozlišuje malá, velká písmena a diakritiku. Pro vyhledání například jména Mikuláš můžete tedy jednak zadat tento výraz nebo mikulas, mikulás. V případě, že neznáte přesné znění zápisu lze použít znak * např. miku*s. Pokud do pole vypíšete termín Jandát bude nelezeno vše co začíná slovem Jandát, např. tedy i Jandátová. Pokud chcete hledat přesný termín přidejte před a za slovo uvozovky, například takto: "Jandát".

Články

Vojenský rod Baráků

Příjmení Barák k nám přišlo pravděpodobně z území dnešního Německa, kde se vyskytovalo již v 17. století. Samotné slovo barák má původ v románských jazycích, ve francouzštině je ekvivalentem slovo baraque. Původ příjmení má nejspíš biblické kořeny, vojevůdce Barak byl pomocník Debory. Jméno Barak případně Barach pak tvoří hebrejské slovo, které může mít význam blesk, blýskání, blýskavice, hromy a blesky.

Kopp z železnice

Při bádání jsem narazil na další zajímavé příjmení, a to je Kopp. Toto příjmení s největší pravděpodobností pochází z německého slova Kopf (hlava), ovšem také se nabízí možnost odvození z osobního jména Prokop. Nejčastěji se s příjmením Kopp setkáme v okolí Podbořan v severozápadních Čechách, na Olomoucku a Šumavsku.

Příjmení Gala v Česku

V následujícím textu bych chtěl zmínit pár osobních názorů a informací o mém příjmení. Příjmení Gala v Česku používá podle posledních informaci ministerstva vnitra 163 mužů a 260 žen, nejedná se tedy o příliš běžné příjmení, což konkrétně znamená výskyt jednoho nositele příjmení Gala na přibližně 25 tisíc obyvatel Česka. Nesmím opomenout ani příjmení Galla, nositelů tohoto příjmení je 504, k tomuto příjmení se ale vrátíme až na konci článku.

Autorem dat je Starý, dále přispěl Bc. Hudík, P. Glajc. Data jsou veřejně dostupná ve formátu XLS a HTML na webu matriky.msts.cz. Autorem aplikace je Gala