Genealogické články

Matriční knihy a osudy našich předků v nich

Na přelomu 16. a 17. století bylo tridentským koncilem a následně olomouckou synodou katolické církve nařízeno vedení matričních knih. Tyto knihy a zápisy v nich jsou nádhernou cestou do minulosti, vypovídají nejen o narození dětí, úmrtí rodičů, a slavných svatbách, ale i o běžném životě obyvatel v průřezu staletí.

Kde se u nás berou data

Nedávno jsem se přimotal do diskuze ohledně digitalizace matrik. Padla zde dobrá myšlenka, která se týkala toho, mít všechny matriky digitálně, což by ulehčilo jejich procházení a hledání. Rozhodl jsem se proto sepsat tento krátký článek, který by mohl přiblížit trochu blíže funkci tohoto nástroje.